Kurzemes Vārds

08:08 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Skatiens

Sauc bāliņi, sauc...
Līvija Leine

Sena tautasdziesma māca: "Sauc bāliņi, māj ar roku, Nāc, māsiņa, atpakaļ!" Un jāsauc ir. Jo šā gada pirmajā pusē vien Latvija palikusi par 6900 cilvēkiem nabagāka. 1000 cilvēku no valsts izbraukuši oficiāli. Lai pievienotos tiem vairākiem desmitiem tūkstošu, kuri jau strādā un dzīvo ārzemēs. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Oskara Kastēna mudināta un veidota darba grupa nesen valdībai iesniegusi savus priekšlikumus, kā viņus atsaukt mājās. Lai arī Latvijā tiek kārts arvien vairāk šūpuļu un pērngad valstī tikām pie 22300 bērnu, kas ir augstākais rādītājs pēdējos 13 gados, lai arī šā gada sešos mēnešos mums pievienojušies vēl 11300 mazulīšu, kas ir aptuveni par 500 bērniem vairāk nekā 2006.gada pirmajā pusē, diezin vai viņi spēs tik ātri izaugt, lai mums nenāktos mācīties ungāru, bulgāru, rumāņu, turku vai kādas Āfrikas tautas valodu. Tikai un vienīgi – labākas kaimiņsatikšanas vārdā, jo šā vai tā mums ar šo un vēl citu tautu cilvēkiem būs jāsadzīvo. Jo arvien vairāk būs iebraucēju, kas strādās mūsu fabrikās, rūpnīcās, uz ielām un veikalos. Un cels mājas līdzās mūsējām.

Darba grupa, kas strādājusi Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta paspārnē, uzskata, ka tās priekšlikumi varētu būt gana labi. Ko tā piedāvā?

Vispirms – dubultpilsonību. Tā Latvijas iedzīvotāju bērniem veicināšot saiknes saglabāšanu ar dzimteni, mudināšot ārvalstīs dzīvojošo vēl aktīvāku iesaistīšanos Latvijā notiekošajos procesos un viņu atgriešanos Latvijā. Tas pasargāšot no masveidīgas izbraukšanas, veicināšot un atvieglošot atgriešanos un reintegrāciju.

Ziņojumā runāts par nepieciešamību Latvijā uzlabot dzīves un darba apstākļus. Piemēram, pilnveidot kontroles mehānismus, lai mazinātu darba līgumu neslēgšanu un nodokļu nemaksāšanu no darba devēju puses, izskaust aplokšņu algas, atbalstīt iedzīvotāju komercdarbības iniciatīvas. Bet ārvalstīs dzīvojošie esot jāinformē par darba iespējām Latvijā un citiem šejienes notikumiem.

Par galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki vēlas pamest Latviju, nosaukta valsts un darba devēju nevērīgā attieksme pret strādājošajiem un viņu vajadzībām, birokrātiskie šķēršļi, risinot dažādus jautājumus, tostarp uzņēmējdarbību uzsākot, niecīgais darba atalgojums, kas bieži ģimenei neļauj apmierināt pat tās pamatvajadzības.

Viss jau būtu labi un skaisti. Ja vien šiem priekšlikumiem, izņemot, protams, dubultpilsonību, būtu lemts tuvākajos gados piepildīties. Bet, kamēr par spīti pretinflācijas programmai cenas kāpj un ir nedomā apstāties kāpt, kamēr darba devēji vēlas samazināt darbinieku sociālās garantijas – slimības un bezdarbnieku pabalstus, pagaidām integrētāju gaišās programmatiskās domas šķiet tikai kā bāleliņu dekoratīvais dziedājums, zinot, ka aiz ezera tomēr bērzi ir ar sidrabiņa lapiņām. Vai viņu dziesma būs tik stipra, ka pārskanēs ne tikai Baltijas jūru, bet arī Īrijas un Ķeltu jūras, un tik iedarbīga, ka māsiņām liks atgriezties? Bet cerēt jau varam.