Kurzemes Vārds

09:40 Svētdiena, 27. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Cilvēks nedēļas centrā

Unikālas skolas uzņēmīgā direktore
Daina Meistere

Ar šo mācību gadu kā atsevišķa skola darbu uzsāk Karostas pamatskola. Līdz tam tā bija 8.vidusskolas Karostas filiāle, bet viss kolektīvs kopā ar savu direktori Santu Novadu ir pierādījis, ka spēj strādāt patstāvīgi. Šī mācību iestāde iezīmīga ar to, ka īsteno pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, kura saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas licenci līdz 2017.gadam, un ar to, ka ir vienīgā šāda veida skola visā valstī.

Tāpēc, ka ir vienīgā šādas skolas direktore, tāpēc, ka spējusi izveidot filiāli par patstāvīgu mācību iestādi, "Kurzemes Vārda" nedēļas centrā jaunā mācību gada priekšvakarā izraudzīta direktore Santa Novada.

Mazliet no pagātnes

Lai lasītājs saprastu, kur slēpjas Karostas pamatskolas vienreizība, ir mazliet jāapkāpjas pagātnē. Latvijas neatkarības atgūšana atnesa sev līdzi arī ne mazums problēmu. Karostā daudzas ģimenes bija palikušas bez darba, pamesti un neviena nepieskatīti apkārt klīda bērni un pusaudži, kuri par savu patvērumu bija izraudzījušies ielu, apgūstot nebūt ne labākās izdzīvošanas māku. Viņus ap sevi sapulcināja kāds vīrietis, kuru puikas sauca par onkuli Sašu. Viņš izveidoja tādu kā neformālu bērnu patversmi, zēni liptin lipa ap laipno onkuli, iemitinājās šie it kā bezpajumtnieki namā Atmodas bulvārī.

Kad šī stihiskā patversme nonāca pašvaldības amatpersonu redzeslokā, viņi tur sastapa bēdu ieleju. Lielāki un mazāki puikas un dažas meitenes dienām un naktīm mitinājās ēkā bez apkures, kur vietām vīdēja tukši lugu caurumi, viņi gulšņāja krustām šķērsām vecās gultās bez segām un tīriem palagiem pat pa vairākiem vienā. Bija nopietni jādomā un jāatrod risinājums, kā likvidēt šos antisanitāros un antipedagoģiskos apstākļus, kā nodrošināt šiem bērniem izglītības apguvei nepieciešamos apstākļus.

"Situācija bija tāda, ka tur mitinājās bērni, kuriem bija vairāk nekā desmit gadu un kuri vispār nekad nebija skolā gājuši," atceras 8.viduskolas direktore Jevgeņija Mickēviča. Viņa bija tā, kas uzaicināja tagadējo direktori Santu Novadu uzņemties 8.viduskolas Karostas filiāles vadību. Jo bija sadarbojusies ar Santu laikā, kad viņa strādāja par Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektori.

"Mums bija vajadzīgs cilvēks, kuram ir pieredze darbā ar bērniem ar sarežģītu likteni," izvēli pamatoja J.Mickēviča. Bet Santa atcerējās: "Mums vajadzēja iestādi, zem kuras jumta sākt likumīgu darbību, tāpēc nolaistā bērnu patvēruma vieta kļuva par 8.vidusskolas filiāli".

Skolēni palika pie Santas

Santa Novada, kurai sākumā bija Liepājas Pedagoģijas akadēmijā apgūtā sākumskolas skolotājas specialitāte, ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistres grādu. Pašlaik viņa saka, ka otrreiz gan uz neko tādu neparakstītos. Bet tie izklausās tikai tukši vārdi. Zinot, cik daudz padarīts un panākts, jūtot, cik pie sirds Santai ir skola ar visu to, kas tajā noticis. Jo galu galā 1998.gadā, kad viņa sāka vadīt 8.vidusskolas Karostas filiāli, nebija gluži nekā - ne sakārtotas ēkas un mācībām atbilstošas vides, ne pedagoģisko kadru, ne pašas skolas. Bet bija pats galvenais - bērni, kuri tā arī palika savā ierastajā vietā. Protams, Santai nācās strikti nostāties: vai nu onkulis Saša, vai es. Jo bija jāizšķiras - vai nu būs kārtība, paklausība, izglītība, vai turpināsies visatļautība. Pastāvēja draudi, ka bērni, kas līdz tam bija pieraduši pie lielas brīvības neklausīt, nemazgāties, iet, kur un kad vēlas, aizies katrs uz savu pusi. Neaizgāja. Filiālē palika mācīties 46 skolēni.

"Pirmais gads bija smags," minēja Jevgeņija Mickēviča, sakot: "Taču Santai izdevās gan ēku sakārtot, gan bērnus noturēt, gan skolotājus ap sevi pulcināt."

"Iespējams, man tiešām lieti noderēja policijas darbā gūtā pieredze. Jo es šos jaunos cilvēkus pazīstu, man nevar neko iestāstīt, man ir skaidrs, kad melo, acīs skatīdamies," direktori nepiemānīsi.

Šoruden, apsver direktore, uz skolu vajadzētu atnākt kādiem sešdesmit puišiem un meitenēm. Viņus tā kārtīgi varēs saskaitīt tikai vēlāk, kad mācību gads jau būs ieskrējies. Bet Santa Novada zina, ko dara. Pirms gadiem četriem, kad Karostas filiāle skaitīja savas pastāvēšanas piekto gadadienu, Liepājā notika Latvijas mēroga konference par pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu ieviešanu. Un liepājniekiem bija, ko parādīt, ko pastāstīt par to, kā viņi strādā. Karostas skolā tagad mācās puiši un meitenes no visas pilsētas. Bet Santai Novadai ļoti nepatīk, ja jautā, vai tas nav apgrūtinoši - tāds audzēkņu kontingents. Viņai nebūt nepatīk tāds apzīmējums, ka viņas audzēkņi būtu novērtējami kaut kādā mērā citādi.

Jā, direktore, kas māca saviem skolēniem arī sociālās zinības, zina par to, ka zēnu un meiteņu dzīvesstāsti reizēm veidojušies visai sarežģīti, ka tiešām ir nepieciešama šī pedagoģiskā korekcija, jo ir bijušas problēmas ar mācību stundu apmeklējumiem, bijušas nesaskaņas ar iepriekšējās skolas pedagogiem un saviem klasesbiedriem, arī tik nopietnas un dziļas problēmas, kas prasījušas kārtības sargu iejaukšanos.

Ar tiešu un skaidru valodu

"Skolēni kā jau skolēni. Ar viņiem jārunā tā, lai saprot, ka ir jāmācās, un viņi mācās," saka direktore. Bet gadās visādi, ir iznācis sastapties gan ar kareivīgi noskaņotiem vecākiem, gan iecirtīgiem audzēkņiem. "Es neizliekos, ja vajag, saku arī kādu stingrāku vārdu. Tāpat kā man nebūt nav kauna, ka uz ielas sveicina kāds nošmulējies puišelis, man tas patīk." Nav arī noslēpums, ka skolā ir ne mazums tādu zēnu un meiteņu, kuri sāk ieklausīties tikai tad, ja paceļ balsi, rāmus vārdus viņi nesaprot. Nav bijusi tāda maiguma pieredze viņu neilgajā dzīvē. Vairāk nekā desmit Karostas pamatskolas audzēkņu ir policijas redzeslokā.

"Ar puišiem vienkāršāk, ar viņiem var runāt skaidru valodu, grūtāk ar meitenēm, gadās agra grūtniecība, rodas vēlme pamest skolu," atklāj direktore. Bet prieks tas pats, kas visiem pedagogiem. Kad tas skolēns, ar kuru runāts stundām, mēģinot pārliecināt, ka ir jāmācās, ir beidzis pamatskolu, atrod vietu, kur iemācīties amatu. Piemēram, kāds no puišiem, kas mācās par pavāru, atnācis uz skolu, iegāja darbmācības stundā un ierādīja skolēniem apgūto. Vai var būt vēl labāks audzinošs piemērs!

Netrūkst arī skolai atbalstītāju. Pedagoģisko padomu neliedz 8.vidusskolas direktore Jevgeņija Mickēviča, un jaunā direktore cer, ka tā būs arī turpmāk. Atbalsta namu pārvalde "Karosta" un Gaida Korņilko. Santa ir Lauvu kluba biedre, arī tas dod atbalstu, ir sadarbība ar zviedriem, kas sūta humāno palīdzību.

"Man noteikti ir jāpasaka liels paldies savam pedagoģiskajam kolektīvam," uzsver S.Novada. Tiem, kuri palikuši un nostabilizējušies. Pamatojot, ka viņai vēl jo vairāk saprast skolotājus palīdz tas, ka viņa pati māca stundas un zina, ko no katra audzēkņa var gaidīt. Ir jaunajai direktorei mazliet bažas par to, kā skola dzīvos, kā attīsties, kurš modelis būtu piemērotāks. Bet viņa noteikti ir gatava darbam.

"Viņa ir mērķtiecīga, darbīga un redz darāmo," savu kolēģi Santu Novadu nu jau kā direktori raksturoja J.Mickeviča, dodot ceļamaizi skolas vadīšanā.