Kurzemes Vārds

17:37 Ceturtdiena, 28. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Kaktuss

Mūzika spēj vienot

Organizācijas "IMKA Latvija" Rīgas un Liepājas nodaļa ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas "Jaunatne darbībā" finansiālu atbalstu īstenoja jauniešu apmaiņas projektu, kurā bija iesaistīti aktīvisti no Latvijas, Igaunijas, Armēnijas un Gruzijas. Mūzikas klubā "Fontaine Palace" notika performance "Atrodi to mūzikā", kuras laikā katras valsts jaunieši ar mūziku centās pastāstīt par sevi, paust domas par dažādām tēmām un apliecināt, ka dziesmas tiešām spēj vienot dažādas tautības cilvēkus. Latvieši, kuru starpā bija arī trīs liepājnieki, par sevi, mūsu kultūru stāstīja, izmantojot grupas "Iļģi" repertuāru. Organizācijas "IMKA Liepāja" valdes priekšsēdētājs Edmons Gruduls sacīja, ka visgrūtākais bijis izveidot performanci, kurā piedalījās visi 22 dalībnieki. Jo katras valsts jauniešiem bijis atšķirīgs uzskats, kādai tai būtu jābūt un ko ar to grib pateikt.


Dzied, diskutē un iepazīstas

Liepājas Jaunatnes centrs rīkoja trīs dienu ilgu starptautisku jauniešu nevalsts organizāciju tikšanos, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas, un Dānijas. Jauniešiem bija iespēja apmainīties pieredzē, kā arī veidot ideālo NVO modeli. Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Jankovska pastāstīja, ka tikšanās notika saskaņā ar projektu "Dažāda vēsture – vienota nākotne".

Pasākuma pirmajā dienā liepājnieki viesus sagaidīja folkloras centra "Namīns" viesmīlīgajās telpās. Neformālā gaisotnē kopā ar Liepājas jauniešiem tika spēlētas spēles un kopā ar atraktīvo muzikantu Uģi Jēkabsonu dziedātas dziesmas dažādās valodās.

Otrā diena sākās ar oficiālo daļu, ko atklāja Liepājas Jaunatnes centra direktors Pāvels Jurs. Programmas turpinājumā sekoja Liepājas jauniešu NVO un viesu prezentācija. Dalībniekus uzrunāja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš un Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētājs Edgars Lākutis. Kopā ar Latvijas pilsoniskās alianses pienākumu izpildītāju Agnesi Knabi Liepājas jaunieši un viesi diskutēja par NVO attīstību, nozīmīgumu un problēmām, veidojot efektīvu Baltijas jūras reģiona NVO modeli.

Liepājas Jaunatnes centra direktors Pāvels Jurs sacīja: "Kopumā pasākums izdevies ļoti veiksmīgs. Esmu gandarīts par paveikto. Tikšanās kalpoja par jaunu atskaites punktu dažādu valstu jauniešu NVO kopīgai sadarbībai nākotnē. Tas bija labs pilsoniskās līdzdalības piemērs starp jauniešiem un pašvaldībām. Šajā projektā Liepājas jaunieši ir un būs tikai ieguvēji."


Aicina iejusties imigrantu lomā

Saistībā ar Eiropas Savienības imigrācijas politikas dienu Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas Jaunatnes centrs" sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas pārvaldi un Liepājas rajona padomi no 6. līdz 19.novembrim organizē Liepājas jauniešiem vizuālo darbu konkursu "Es kā imigrants Eiropas Savienībā". Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kurus neatstāj vienaldzīga imigrācijas politika Latvijā, tolerances un kultūru dažādības jautājumi un kuri vēlētos aktīvi piedalīties, lai pievērstu sabiedrības uzmanību.

Konkursa mērķis ir rosināt Liepājas jauniešus iejusties imigranta lomā, apzinoties šādas situācijas cēloņus, sekas un iemeslus, kā arī aicināt jauniešus pievērst uzmanību migrācijas un imigrācijas, tolerances un kultūru dažādības problēmai Latvijā un vizuāli atainot savu viedokli.

Konkursa darbi ir jāiesūta līdz 19.novembrim. Darbus sūtīt Liepājas Jaunatnes centram. Vairāk informācijas var iegūt mājaslapā www.jauns.lv vai pa tālruni 63481646.

Labāko darbu apbalvošana notiks 23.novembrī Jaunatnes centrā Eiropas Savienības imigrācijas politikas dienas pasākuma ietvaros. Konkursa darbi tiks izstādīti Jaunatnes centrā un Liepājas mācību iestādēs. Labākās fotoreportāžas un esejas publicēs portālā www.jauns.lv.


Annija vēlas kļūt par ārsti
Kristīne Pastore

"Jau no pamatskolas laika zinu, ka vēlos studēt medicīnu," saka 15.vidusskolas 12.klases skolniece ANNIJA BŪMANE. Viņas iepriekšējā mācību gadā izstrādātais zinātniskais darbs "Narkotiskā toksikoloģija. Situācijas izvērtējums Liepājā" pašlaik tiek izmantots akcijas "Esi vesels – esi neatkarīgs!" norisē.

Līdz pat decembrim vairākās Liepājas skolās fonds "Esi vesels!" sadarbībā ar dažādām mūsu pilsētas jauniešu organizācijām rīko akciju "Esi vesels – esi neatkarīgs!", kas norisinās trijās daļās. Tās laikā jauniešiem, kas iesaistīti šajā akcijā, būs iespēja iepazīties gan ar Anniju pašu, gan viņas darbu un tā izstrādes laikā veiktajiem pētījumiem un secinājumiem.

Pagājušajā gadā viņas darbs par atkarību no alkohola, nikotīna un narkotiskajām vielām tika atzīts par labāko savā grupā pilsētas mērogā. Annija to papildinot gatavoja divus gadus, tiekoties ar cilvēkiem, kas cietuši no šāda veida atkarībām, kas no tās ārstējušies un tagad palīdz atveseļoties citiem. Darba izstrādes gaitā meitene arī veica anketēšanu par atkarību izraisošām vielām un cilvēku attieksmi pret tām. Un tieši šīs anketēšanas laikā viņa secinājusi, cik daudz jauniešu nedēļas nogali pavada dažādos izklaides pasākumos, kuros lielā daudzumā arī lieto alkoholiskos dzērienus.

Liels pārdzīvojums Annijai bijusi tikšanās ar Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā strādājošajiem cilvēkiem, kas paši reiz bijuši narkomāni un vēlāk palīdzējuši citiem no šīs atkarības izārstēties. Annija atzīst: "Atkarības problēmas Liepājā, īpaši jauniešu vidē, ir ļoti nopietna problēma." Viņa neslēpj, ka arī pati pazīst cilvēkus, kas alkoholisma dēļ zaudējuši darbu un daudz ko citu šajā dzīvē. "Manā ģimenē gan alkoholu nelieto," viņa saka un neslēpj, ka pati neapmeklē sarīkojumus, kuros lieto alkoholu.

Jau pamatskolas laikā Annija saprata, ka vēlas kļūt par ārsti. Daļēji tā bijusi arī mammas vēlme. Viņas māte pēc profesijas ir skolotāja, taču pašlaik savā specialitātē nestrādā. Tētis ir datorspeciālists. Annijai ir arī gadu jaunāka māsa, kas mācās 11.klasē, bet brālis – 8.klasē.

Lai pārliecinātos, vai ir derīga mediķa profesijai, viņa divus gadus vasarā strādājusi slimnīcā. Lielākoties meitenei nācās tīrīt telpas un palīdzēt slimnieku aprūpē, nogādājot viņus uz izmeklējumiem un citur, bet bijuši arī nopietni pārbaudījumi, kad uz morgu bija jānogādā mirušie pacienti. Tas meiteni nenobiedēja, tāpēc viņa ir pārliecināta, ka būs gatava arī daudz nopietnākiem pārbaudījumiem, kādi var būt ārsta darbā. "Reizēm man pat bija tā, ka darba laiks beidzās, bet negribēju iet prom no slimnīcas, es labprāt būtu palikusi un vēl ko padarījusi," viņa atceras.

Kādu specialitāti izvēlēties medicīnā, Annija vēl īsti nav izdomājusi. "Iespējams, tā varētu būt neiroloģija," viņa spriež. "Bet varbūt fizioterapija." Par to vēl būs laiks domāt. Pašlaik, lai veiksmīgi īstenotu savu ieceri mācīties par ārsti, Annija papildus mācās angļu valodu un reizi mēnesi brauc uz sagatavošanas kursiem Rīgas Stradiņa Universitātē. Viņa neslēpj, ka vienīgā iespēja, lai tur varētu mācīties, ir iekļūt budžeta grupā, jo samaksāt dārgo mācību maksu ģimenei būtu grūti. "Ja neizdosies, droši vien vispirms mācīšos Liepājas Medicīnas koledžā," viņa pieļauj.

Annija arī seko līdzi pašlaik valstī notiekošajam un ir informēta par mediķu cīņu par lielāku atalgojumu, par darba laika un darba vides sakārtošanu un citu noteikumu ievērošanu. Bet tas viņai nešķiet iemesls, lai atteiktos no sava sapņa. "Es nespēju iedomāties nevienu citu profesiju, kurā gribētu strādāt," saka Annija. "Strīdi par algām mani nebaida. Es vēlos kļūt par ārsti!" Annija atklāj arī to, ka nav taisnības teiktajā, ka mediķu profesija jauniešos ir nepopulāra. Viņa skolā zinot diezgan daudz vienaudžu, kas vēlas studēt medicīnu.