Kurzemes Vārds

07:18 Trešdiena, 12. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Oda rūpnīcas vēsturei un izaugsmei
Sarmīte Pelcmane

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" muzejā svinīgi prezentēta uzņēmuma 125 gadu jubilejai veltītā grāmata ""Liepājas metalurgs". Anno 1882".

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valērijs Terentjevs atzīmēja, ka simtiem kvalitatīvām vēsturiskām un mūsdienu fotogrāfijām, tāpat pētnieciskiem materiāliem bagātās grāmatas tapšana nav bijis viegls uzdevums, un pateicās tās veidotājiem. "Kad darba grupa sāka strādāt, mēs nedomājām, ka grāmata sanāks tik bieza. Bet uzņēmuma vēsture ir gara, materiālu tik daudz, ka apjomu nācās arvien palielināt," sacīja V.Terentjevs.

Jubilejas izdevums vienlaikus ir arī uzņēmuma 125 gadu fotohronika – vairāk nekā 500 attēlu lasītājiem dod iespēju aplūkot senus dokumentus, arī rūpnīcas attīstības plānus, ļauj ielūkoties kādreizējos cehos, redzēt, ar kādu tehniku tolaik strādāts, un, protams, iepazīstina ar pašiem strādājošajiem.

Grāmatā var iepazīties ar plašu pārskatu par metalurģijas nozares attīstību Liepājā no 19.gadsimta vidus līdz mūsdienām. Ieskicētas holdingkompānijas "Liepājas metalurgs" attīstības perspektīvas, stāstīts par rūpnīcas rekonstrukcijas plāniem.

Uz pasākumu bija aicināti skolu direktori, bibliotēku vadītāji u.c., kurus V.Terentjevs rosināja iekļaut jaunizdoto grāmatu savu iestāžu krātuvēs, lai iedzīvotāji un jo īpaši pilsētas jaunā paaudze varētu iepazīties ar rūpnīcas vēsturi, izaugsmi, nākotnes plāniem un varbūt pat padomāt par iespēju saistīt savu karjeru ar Liepājas lielāko uzņēmumu.

Bez tam jubilejas izdevumu paredzēts dāvināt rūpnīcas pensionāriem, no kuriem daudzi varēs sevi atrast grāmatā iekļautajās fotogrāfijās.

Debatētāji gūst panākumus Iecavā

Iecavas vidusskolā notika biedrības "Debašu centrs" rīkotais nacionālais debašu turnīrs latviešu un angļu valodā, kas iekļāvās projekta "Jaunieši par tolerantu Latviju" aktivitātēs. Šajā turnīrā piedalījās 200 debatētāju un debašu treneru no 30 Latvijas skolām, arī Liepājas 1.ģimnāzijas, 7., 10., 15. vidusskolas un Bārtas debašu kluba pārstāvji. Skolēni diskutēja par tematu "Darbaspēka ieplūšana Latvijā ir/nav atbalstāma". Neraugoties uz lielo konkurenci, vislabāko sniegumu parādīja mūsu pilsētas 1.ģimnāzijas un 7.vidusskolas angļu debatētāji. Turnīrā 2.vietu ieguva 1.ģimnāzijas komanda – Līga Kupce, Zaiga Kronberga, Madara Kirša. Pusfinālā ļoti labu sniegumu parādīja Ņikita Kaščenko, Vasilijs Zaremba un Natālija Soboļeva no 7.vidusskolas. Labākie individuālie runātāji – Ieva Stoma un Undīne Rubeze no 1.ģimnāzijas un Evija Būmane no 15.vidusskolas. Drīz debatētāji tiksies 1.ģimnāzijā, kur notiks Iecietības dienai veltīta diskusija "Vai Latvijas sabiedrība ir iecietīga?".

Tűkstošgades attīstības mērķi gleznu izstādē

Biedrība "Radi vidi pats" 12.novembrī pulksten 13.30 aicina uz Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, kur notiks izstādes "TAM*–ta–ram" atklāšana. Izstāde veltīta tűkstođgades attîstîbas mçríu sasniegđanai. Laikâ no 24.augusta līdz 13.septembrim Eiropas Jauniešu globālās izglītības tīkls (GLEN) rīkoja starptautisku projektu "Eurizons 2007", kura mērķis ir popularizēt ANO Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM) kā kopīgu eiropiešu atbildību un iesaistīt jaunos eiropiešus dialogā par globālo attīstību. Projektā piedalījās 50 jauniešu no visas Eiropas, arī pieci Latvijas jaunieši. 25.augustā internacionālā komanda no dažādām valstīm sāka kampaņu Rīgā. Turneja beidzās Briselē, kur viņus sagaidīja Eiropas Parlamenta biedri pie pašas Parlamenta ēkas. Katrā pilsētā notika publiskas diskusijas, informatīvi un svētku pasākumi, kas bija veltīti TAM un ES reālajai globālajai politikai.

Izstādē "TAM*–ta–ram" piedalīsies jaunie mākslinieki Dace Kalpiša, Armands Kanaviņš, Alise Mediņa, Dārta Šķēle, Giors Geks, Linda Kozule, Dana Ivanova, Aigars Kokins, Elīna Belija, Sanda ***.

Agneses Krontāles darbi Liepājas pārstāvniecībā Rīgā

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā apskatāma mākslinieces Agneses Krontāles grafikas diplomdarba izstāde "Sirdspukstu mežģīnes". Tajā tiek rādīti astoņi linogriezuma tehnikā darināti grafiski darbi, kas paredzēti kā ilustrācijas dzejoļiem, kuri arī ir atceļojuši uz galvaspilsētu. "Dzeja ir sarežģīts žanrs ilustrēšanai, manas grafikas ir vizualizācija bērnības draudzenes Elīnas Mierkalnes darbiem. Dzejas un līdz ar to ilustrāciju vienojošā tēma ir mīlestība, ar to saistītās izjūtas un pārdzīvojumi – smalki, trausli un gaistoši, gluži kā "Sirdspukstu mežģīnes," atklāj A.Krontāle. Linogriezuma tehniku jaunā māksliniece apguvusi Liepājas Pedagoģijas akadēmijā pie grafiķes Dzintras Vīriņas. Pēdējos gados Agnese Krontāle piedalījusies dažādu izstāžu iekārtošanā un veidošanā, izstrādājusi skatuves noformējumu mūzikas festivālam, veidojusi telpu noformējumus un dekorācijas.

Liepāja plus 6

Turpina izplatīt kārtējo telefonu grāmatu "Liepāja", ko vēl dēvē arī par "zaļajām lapām". Jaunajam izdevumam raksturīgi, ka tajā vairs nav dažu stacionāro sakaru numuru (klienti atteikušies no pakalpojuma), bet sarakstā uzrādīti, ievērojot abonentu vēlmi, mobilo telefonu numuri, it īpaši juridiskajām personām un tiem, kas aktīvi ar kaut ko nodarbojas sabiedriskajā sektorā. Reklāma, tāpat kā agrāk, apgrūtina vajadzīgās informācijas meklēšanu. Taču pats galvenais, kam jāpievērš uzmanība: numuriem priekšā jāliek 6. Telefonu grāmata paredzēta 2007. un 2008. gadam, un, kā jau rakstīts, no nākamā gada jūlija sešnieks kļūs obligāts. Lai pierastu pie jaunieveduma, papildu ciparu labāk sākt lietot jau tagad.

Nemaina 2. autobusa maršruta statusu

Liepājas domes Sabiedriskā transporta komisija noraidījusi akciju sabiedrības "Liepājas Autobusu parks" priekšlikumu pārkvalificēt 2. autobusa maršrutu par rajona maršrutu.

Komisijas priekšsēdētājs Māris Jaunsleinis informēja, ka LAP šādu pārmaiņu motivējis ar to, ka 2.autobusa maršruts, kas kursē no M.Ķempes ielas uz Liepājas lidostu Cimdeniekos, ietver posmu ārpus pilsētas teritorijas, tāpēc kvalificējams par rajona maršrutu. M.Jaunsleinis gan norādīja, ka neviens Ministru kabineta noteikums neparedz, ka maršruts, kas ved ārpus pilsētas, automātiski dēvējams par rajona maršrutu. Bez tam no 2.autobusa veiktā ceļa posma 90 procenti atrodas pilsētas teritorijā, un tas ir vienīgais maršruts, kas Liepājā savieno M.Ķempes ielu ar Brīvības ielu. Vēl tika uzsvērts, ka, pārkvalificējot 2.autobusa maršrutu par rajona maršrutu, liepājnieki zaudētu iespēju izmantot tajā Liepājas domes piešķirtos atvieglojumus, arī mēnešbiļetes. "Zaudējumu ir daudz, bet nekādu plusu es neredzu," rezumēja M.Jaunsleinis.

Komitejas locekļi balsojumā noraidīja šo Liepājas Autobusu parka priekšlikumu. Iespējams, maršruta statusa maiņu LAP vēlējās panākt tādēļ, ka rajona maršrutiem valsts paredz 100 procentu dotāciju, kamēr pašvaldības to sniedz tikai 65 procentu apmērā.

Savākti 7000 parakstu

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers izplatījis "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības aicinājumu". Viņš aicina cilvēkus būt aktīviem un apliecināt savu pilsonisko atbildību, parakstoties par grozījumiem Satversmē, kas dod iespēju rosināt tautai atlaist Saeimu. Parakstīties par grozījumiem iespējams jebkurā notāru birojā Latvijā, kā arī bāriņtiesās. Paraksti tiek apstiprināti bez maksas, un vienīgais nepieciešamais dokuments ir derīga LR pilsoņa pase.

LBAS uzsākusi parakstu vākšanu, lai turpmāk Satversme vēlētājiem nodrošinātu iespēju pirms termiņa atlaist Saeimu, tādejādi novēršot situācijas, kas līdzīgas šā brīža notikumiem, kad tautas kalpi ignorē sabiedrības viedokli, darbojoties politisko partiju finansētāju interesēs. Ja vēlētājiem būs tiesības atlaist Saeimu, valdošā koalīcija nevarēs klaji ignorēt sabiedrības intereses, kā arī mazināsies valsts nozagšanas riski. Taču, norādīts aicinājumā, lai šādas pārmaiņas īstenotu, ir nepieciešams liels sabiedrības atbalsts. Patlaban ir savākti jau 7 tūkstoši parakstu, vajadzīgi 10 tūkstoši.

Latvijas gadadienu godinot

Liepājas Pensionāru dienas centrā gatavojas Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinībām. Tās notiks 13.novembrī pulksten 13. Pie pensionāriem šajā reizē viesosies žurnāla "Helikons" vadītāja Ērika Birzkopa un literāte Irma Markopa. Dzimtās zemes melodijas spēlēs un kopā ar sarīkojuma dalībniekiem izdziedās "Vaduguns" ģitāristu ansamblis Austras Pumpures vadībā.

Pēcpusdiena būs veltīta Mārtiņdienai

Uz kārtējo muzikāli literāro sarīkojumu "Pieklauvē dvēselei" aicina tā rīkotāja Iveta Gailiša, kurai palīgā nāk arī literātu un radošo mūziķu kluba "Helikons" dalībnieki. Sarīkojums notiks sestdien Jelgavas ielā 58, sāksies pulksten 14.30. Šoreiz par gaisotni ir parūpējušies viesi – Kuldīgas rajona Laidu pagasta kultūras centra "Bitīte" folkloras grupa. Viesi atvedīs sev līdzi Mārtiņdienai veltītu koncertu.

Sirmgalvis laimē dāvanu karti

Uzņēmuma "Tolmets" rīkotās akcijas laikā 70 gadu vecs Jēkabpils iedzīvotājs Vitālijs nodevis pārstrādei savu veco automašīnu "Moskvič" un, piedaloties izlozē, laimējis "Statoil" dāvanu karti 500 latu vērtībā. Akcija ilga no šā gada maija līdz septembrim visā Latvijā. Nododot veco auto "Tolmetā", klienti saņem mašīnas svaram atbilstošu atlīdzību, kā arī bezmaksas likvidācijas sertifikātu no CSDD, informēja uzņēmuma reklāmas projektu vadītāja Jeļena Karele–Liniņa.

Privatizē zemi

Privatizācijas aģentūras kārtējā informācija par Liepāju un rajonu attiecas galvenokārt uz Rucavas pagastu. Paziņots, ka pabeigta vairāku objektu, piemēram, zemes gabalu "Risi", "Markusi", "Vaidaļi", Vitaļi" privatizācija. Tos ieguvušas juridiskas un fiziskas personas no Lietuvas. Tiek ziņots, ka privatizācija pabeigta arī Aizputē, Jelgavas ielā 15a. Vēl par Rucavas pagastu pieņemts lēmums noslēgt līgumu ar pretendentu, kam ir pirmpirkuma tiesības iegādāties gruntsgabalu ar nosaukumu "Atpūtas pilsētiņa".

Tūrisma uzņēmēji gatavojas jaunajai sezonai

Tūrisma klubiņš, kurā Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs aicina Liepājas uzņēmējus, kuru darbība saistīta ar tūrismu: viesu māju saimniekus, ēdināšanas iestāžu pārstāvjus un citus, ieturot tradīciju tikties kādā no jaunizveidotām vietām, šonedēļ pulcējās viesnīcā "Hotel Kolumbs". Turklāt pirmo reizi klubiņa sarunās bija aicināti piedalīties arī tūrisma uzņēmēji no Liepājas rajona. Šajā reizē biroja darbinieki ar sanākušajiem uzņēmējiem pārrunāja nākamā gada jaunos piedāvājumus tūrisma jomā, apspriedās par jaunajiem nākamā gada informatīvajiem bukletiem, kā arī par februārī gaidāmo tūrisma uzņēmēju izstādi "Balttur 2008". Biroja vadītāja Monta Krafte aicināja uzņēmējus piedāvāt idejas stenda iekārtošanai. Nobeigumā viesi apskatīja jauno viesnīcu. Šonedēļ Monta Krafte Rīgā piedalījās arī Tūrisma attīstības valsts aģentūras organizētajā sarunā par veloceļa "Eirovelo" ierīkošanu. Tas vīsies arī cauri Liepājas rajonam un Liepājai, tāpēc ir jāvienojas, vai tas vedīs pa šoseju vai pa maziem ceļiem. Bet vēlāk Rīgas domē notika TAVA rīkotā apaļā galda diskusija par aģentūras tālākajiem plāniem un idejām.

Spītējot lietum, cīnās par Lāčplēša balvu
Ita Cērmane

Piektdien par godu Lāčplēša dienai Liepājā notika Puiku spēles. Spītējot stiprajām lietavām, vairāk nekā desmit jauniešu komandu cīnījās par Lāčplēša balvu.

Puiku spēles, ko organizēja Liepājas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Zemessardzi un Latviešu rezerves virsnieku asociāciju, notika Ziemeļu fortos un to apkaimē. Par Lāčplēša balvu cīnījās Liepājas skolu jauniešu komandas un Jaunsardzes bāzes skolu komandas.

Uz sacensībām par spīti lietum ieradās visas sešas iepriekš pieteiktās jaunsargu komandas – trīs komandas no Liepājas, kā arī pa vienai no Pāvilostas, Kazdangas un Kuldīgas rajona Skrundas. Konkurenti jaunsargiem bija dalībnieki no astoņām Liepājas skolu komandām (no 1.ģimnāzijas, kā arī 2., 5., 6., 8., 10., 11.un 15.vidusskolas). Taujāti par to, vai nelabvēlīgā laika dēļ nebūtu bijis prātīgāk sacensības atcelt vai pārcelt uz citu dienu, rīkotāji atzina, ka nav sliktu laika apstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Turklāt uzsvēra, ka dalība šajās sacensībās nebija obligāta – to varēja atsaukt, kā to jau izdarīja kāda skola.

Puiku spēlēs dalībnieki piedalījās militarizētā stafetē, kurā bija jāparāda attapība, veiklība un drosme. Gan pa virvi upe bija jāšķērso, gan mērķī jātrāpa, gan cietušais biedrs jānes. Jaunsargu komandu konkurencē 1.vietu izcīnīja 417.Liepājas jaunsardzes vienības komanda. Godpilnajā 2.vietā ierindojās 413.Pāvilostas jaunsargu vienība, bet trešā palika 416.Liepājas jaunsardzes vienības komanda. Savukārt vispārizglītojošo skolu konkurencē 1.vieta tika Liepājas 1.ģimnāzijas komandai, 2.vieta – 6.vidusskolai, bet 3.vieta – 5.vidusskolas komandai.

Šogad Puiku spēles Liepājā notika jau devīto reizi, bet Lāčplēša balvas izcīņa – otro reizi. Puiku spēles atbalstīja Latviešu rezerves virsnieku asociācijas Kurzemes nodaļa, NBS Rekrutēšanas un atlases centrs, Karostas cietums u.c.