Kurzemes Vārds

17:15 Ceturtdiena, 28. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība

Doktora studijās apvienotas tradīcijas un mūsdienu elpa
Daina Meistere

Liepājas Pedagoģijas akadēmija ir ceļā uz universitātes statusu. Lai būtu universitāte, ļoti būtiskas ir doktorantūras programmas. Ar paveikto un darāmo, lai attīstītu šāda veida studijas, iepazīstināja LPA zinātnes prorektore Ieva Ozola, studiju prorektore Ilma Neimane un profesore Benita Laumane.

– Doktora grāds – tā ir augstākā zinātniskā kvalifikācija, kāda Latvijā tiek piešķirta, – paskaidroja Ieva Ozola. – Augstskolai, kura vēlas būt universitāte, ir jābūt doktora studijām, un šis grāds ir jāpiešķir. Mūsu akadēmijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pašlaik ir tiesības piešķirt zinātņu grādu divās jomās – pedagoģijā un valodniecībā.

Taču pašlaik akadēmijā ir trīs dažādas doktoru studiju programmas – "Valodniecība" (direktore – profesore, habilitētā filoloģijas doktore Benita Laumane), "Pedagoģija" (direktore – profesore, pedagoģijas doktore Alīda Samuseviča) un jaunākā – "e–studiju tehnoloģijas un pārvaldība". Tās direktore Liepājā ir pedagoģijas doktore Ilma Neimane, un tā tiek realizēta kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šajā programmā tikai šoruden studijas uzsākuši pirmie doktoranti.

Ieva Ozola ielūkojās vēsturē, pastāstot, ka doktorantūras tradīcijas aizsākās pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad augstskolai bija tiesības piešķirt doktora grādu valodniecībā un bija doktorantūras programma šajā nozarē, tika aizstāvēti un iegūti trīs doktora grādi. 1995.gadā doktora grādu pirmā aizstāvēja docente Vilma Kalme, pēc tam zinātnisko grādu tepat, LPA, ieguvušas Ieva Ozola un Linda Lauze. Novitāte ir tāda, ka nākamais doktors valodniecības jomā jau iezīmēs universitātes aizsākumu un būs pabeidzis pēc visiem akreditācijas noteikumiem izstrādātu programmu ar pilnu teorētisko kursu.

"Šajā vasarā mums ir trīs doktorantūras teorētiskā kursa absolventes, kuras pašlaik gatavo savus zinātniskos darbus aizstāvēšanai. Visām grāda pretendentēm ir uzdevums pabeigt darba izstrādi," turpināja Ieva Ozola.

Sava veida Liepājas augstskolas zīmols ir pedagoģija, tāpēc arī doktora programmai "Pedagoģija" līdz šim ir bijis lielākais doktorantu skaits. Tas parāda, ka tā aktuāla kā pilsētai, tā visam reģionam. Nupat darbu beigusi starptautiska akreditācijas komisija, kuras eksperti deva pozitīvu novērtējumu. Programmā studē arī maksas doktoranti, speciālisti, kuri strādā savā profesijā un kuri jūt nepieciešamību pēc kvalitatīvas izaugsmes. Tā ir programma, kurā uzņem ne tikai budžeta vietās, bet maksas grupās. "Un būtu labi, ka skolās prastu novērtēt doktora klātbūtni, arī ar atalgojumu," sacīja B.Laumane.

Studiju programmas "e–studiju tehnoloģijas un pārvaldība" direktore Liepājā Ilma Neimane pastāstīja, ka jauno programmu izveidot pamudināja tas, ka mūsdienās ir nepieciešama prasme strādāt elektronisko tehnoloģiju jomā, tāpat nepieciešama arī pētniecība, lai apzinātu, kur tās var izmantot ražošanā. Jau tagad jaunā programma ieguvusi doktorantu piekrišanu. Atkarībā no darba specifikas, no pētījuma lauka ir iespēja iegūt zinātnisko grādu gan pedagoģijā, gan inženierzinātnēs. "Programma ir starpnozaru. Šajā brīdī lielāka interese ir par inženierzinātnēm," sacīja I.Neimane, uzsverot, ka Liepājā ir promocijas tiesības pedagoģijā. Taču ir izaugsmes iespējas, domājot par tiesībām aizstāvēt un iegūt grādu inženierzinātnē.

Profesore B.Laumane piebilda, ka, viesojoties dažādās pasaules valstīs, viņa novērojusi, cik augsti tajās tiek novērtētas cilvēka zināšanas un cik lielu nozīmi tur piešķir zinātniskajam grādam. Vācijā, piemēram, pat pie nama durvīm pieliktajam numuram līdzās uzvārdam mēdzot pielikt grādu – maģistrs, doktors… Savukārt Ieva Ozola izteica secinājumu, ka pieprasījums pēc speciālistiem ar doktora grādu palielinās arī mūsu valsts institūcijās, pašvaldībās, jo doktora grāds apliecina cilvēka spēju strādāt patstāvīgi, pētīt kādu problēmu. "Tāpēc arī Latvijā nepieciešams pievērst lielāku uzmanību doktora programmām," sacīja I.Ozola.