Kurzemes Vārds

12:12 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Noskaidroti finālisti

Kā "Kurzemes Vārds" uzzināja aģentūrā "Mis un Misters Liepāja", ir notikusi kandidātu atlase konkursam "Mis un Misters Liepāja". Žūrija izvēlējusies piecas meitenes un piecus zēnus, kas iekļuvuši finālā un varēs pretendēt uz skaistumkonkursa uzvarētāja tituliem. Tie ir Kristīne Egle, Jūlija Jerjomina, Viktorija Barančikova, Linda Naumova, Līva Dzerkale, Kārlis Dārznieks, Dāvis Veilands, Edijs Briljonoks, Juris Šimis, Aleksandrs Kovaļovs. Aģentūras "Mis un Misters Liepāja" producente Simona Laiveniece pastāstīja, ka jau šonedēļ jauniešiem sāksies nodarbības sporta klubā "Lāčplēsis", arī aerobikas un defilē treniņi. Pēc tam būs nodarbības ar horeogrāfiem. Konkursa "Mis un Misters Liepāja" fināla sarīkojums notiks 10.janvārī Liepājas teātrī.

Piedzen parādus

Tā kā arvien vairāk māju pāriet tajās izveidoto apsaimniekošanas biedrību pārvaldījumā, tad arī tām iznāk nodarboties ar parādu piedziņu par atsevišķiem dzīvokļiem. Pirms vērsties tiesā, biedrība "Celmu 1" ieteica diviem saviem iedzīvotājiem mēneša laikā samaksāt attiecīgi 542 un 464 latus. Daudz lielākas summas – 1005 un 982 latus – sakrājuši parādnieki J.Dubelšteina ielas 7.mājā, kad tagad kļuvusi privāta. Bet namu pārvaldes "Jaunliepāja" un "Vecliepāja" nosūtījušas tiesai veselu virkni jaunu pieprasījumu par parādu piedziņu.

Ciemiņi no Piejūras novada

Liepājas SEZ pārvaldē bija ieradusies "Baltijas – Krievijas Tālo Austrumu reģionālā iniciatīvas centra" delegācija, lai tiktos ar SEZ uzņēmumu pārstāvjiem. Iniciatīvas centra pārstāvji informēja par Piejūras novada straujo attīstību – valsts investīcijām infrastruktūras attīstībā, kā arī augošo attīstību zivju, koka, inženiertehniskajās nozarēs, uzsverot Transsibīrijas maģistrāles nozīmi kā saikni starp Rietumiem un Austrumiem. Liepājas SEZ uzņēmumus aicināja piedalīties Transporta loģistikas forumā Vladivostokā 11. un 12. decembrī, lai plašāk uzzinātu par iespējām, kā arī lai prezentētu savu piedāvājumu.

Atbalsta strauji augošos uzņēmumus

Jau septīto gadu pēc kārtas laikraksts "Dienas Bizness" sadarbībā ar SIA "Lursoft" veido Latvijas visstraujāk augošo uzņēmumu – tā saukto Gazeļu – sarakstu. Arī šogad "Dienas Bizness" rīko vairākus reģionālos Gazeļu seminārus – Valmierā, Preiļos, Rīgā un 4.decembrī – Liepājā. Tajos varēs uzzināt, kādas ir Latvijas nodokļu sistēmas attīstības tendences, praktiskās piemērošanas problēmas un iespējas. Seminārā tiks apskatīti arī temati, kas veltīti uzņēmuma attīstības plānošanai ilgtermiņā, finanšu piesaistes veidiem, cilvēciskā faktora nozīmei uzņēmumā, tāpat arī būs iespēja dalīties pieredzē ar citiem strauji augošo uzņēmumu vadītājiem. Lai iekļūtu strauji augošo uzņēmumu – Gazeļu – sarakstā, uzņēmumam pēdējos trijos gados jābūt nepārtrauktam apgrozījuma pieaugumam, jāstrādā ar peļņu un jāatbilst vēl citiem kritērijiem.

Pabalsti par ūdensskaitītājiem

Turpmāk pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai saņems arī pensionāri, kuri vecāki par 80 gadiem, un pirmās grupas invalīdi. Līdz šim to varēja un joprojām var pieprasīt daudzbērnu ģimenes, kuras audzina četrus vai vairāk nepilngadīgus bērnus; daudzbērnu ģimenes, kurās kāds no bērniem ir sasniedzis pilngadību, turpina mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē un ir deklarēts vecāku dzīvoklī; nepilnās ģimenes, kurās viens vecāks audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus; ģimenes, kuras audzina bērnus–invalīdus; ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošus bērnus; politiski represētās personas – vecuma pensijas saņēmēji; biroja "Aprūpe mājās" aprūpē esošie pensionāri; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; pirmās grupas invalīdi; atsevišķi dzīvojoši otrās grupas invalīdi; ģimenes, kuras audzina nepilngadīgus bērnus un viens no vecākiem ir otrās grupas invalīds. 2006.gadā ūdensskaitītāji ierīkoti 261 ģimenei, 2007.gada pirmajā pusgadā – 28 ģimenēm. Šo pabalstu piešķir ne biežāk kā vienu reizi četros gados. Naudu uz rokas gan ūdensskaitītāja īpašnieki saņemt nevar, piešķirto pabalstu Sociālais dienests pārskaita tam uzņēmumam, ar kuru šim dienestam ir noslēgts līgums par ūdens patēriņa skaitītāju ierīkošanu.

"Ostmalas" cūciņa – "Pasaciņā"

Cūciņa, kas visu šo gadu dzīvoja tirdzniecības centrā "Ostmala", tagad pārcēlusies uz jauno mājvietu – bērnudārzu "Pasaciņa". Šis vides objekts visa gada garumā piedzīvoja vairākas pārvērtības – Sniega cūka pārtapa par Vizbuļcūku, vēlāk par Ozolzīļu cūku. Mazie tirdzniecības centra apmeklētāji jūtas saskumuši un jautā, kur palikusi viņu iemīļotā cūciņa. Novembra beigās tā devās uz jaunajām mājām, un, gaidot tās ierašanos, bērnudārza "Pasaciņa" bērni domāja dzīvniekam vārdiņu. Metodiķe Agita Losmane pastāstīja, ka cūciņa gaidīta ar tādu mīlestību, ka daudzi bērni bija gatavi atdot arī savu vārdiņu. Vārds izvēlēts lozējot, un bērnudārza jauno iemītnieci nokristīja par Laimu. Kopā ar "Ostmalas" Jungu bērni līksmi nosvinēja Laimas sagaidīšanas svētkus.

Liekot lietā siltumsūkņus

Firmas "Siltumsūknis" filiāle kāpina tempu savu pakalpojumu sniegšanā – nodrošina jaunus objektus ar lētu siltumu, ko sūknē no zemes dzīlēm. Sabiedrības reģionālais pārstāvis Vigo Dobelis vakar pastāstīja, ka ir pabeigta triju pasūtījumu izpilde. Tā ir zemnieku saimniecība Otaņķos, kur bija nepieciešams iegūt papildus karstā ūdens apjomu slaukšanas aparatūras mazgāšanai, dzīvojamā māja Līgutos 160 kvadrātmetru platībā, atsakoties no dīzeļdegvielas izmantošanas, kā arī kāda jaunbūve Liepājā, Papes ielā, kur apsildāmā platība ir 200 kvadrātmetru liela. Pēdējos divos objektos vēl jāveic regulēšana. Nākamais pasūtījums firmai – māja Lauku ielā. Tehnoloģiskos darbus vieglāk ir paveikt ēkās, kuras vēl tikai būvē.

Izdos Karostas ceļvedi

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs ir saņēmis Valsts kultūrkapitāla fonda tūkstoš latu lielu finansējumu projekta "Ceļvedis "Karosta kultūrvēsturiskajās vērtībās"" īstenošanai, informēja biroja projektu un mārketinga speciāliste Kristīne Galdika. Šā projekta mērķis ir informēt visplašāko sabiedrību par Karostas unikālo vēstures, arhitektūras un kultūras mantojumu, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību Liepājā. Projektā izdos ceļvedi "Karosta", kuru papildinās gan ar jaunu un nozīmīgu objektu aprakstiem, gan arī tulkos angļu valodā, lai to piemērotu nelatviski runājošajai mērķauditorijai. Šā izdevuma tekstu autors būs vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš. Buklets iznāks nākamā gada aprīlī. Daļu tā eksemplāru dāvinās skolām un bibliotēkām, bet pārējie interesenti to varēs iegādāties Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojā.

Par vārdu un tā pētīšanu

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā notiek 12. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti". To rīko LPA Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedra un LPA Kurzemes Humanitārais institūts. Referātus lasa pārstāvji no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Valsts valodas aģentūras, Daugavpils Universitātes, Ventspils Augstskolas, Klaipēdas universitātes, Vītauta Dižā universitātes, Šauļu universitātes un koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas. Plenārsēdi vada Latviešu valodas katedras asociētā profesore, filoloģijas doktore Gunta Smiltniece. Darbs notiek četrās sekcijās: "Vārda diahroniskais un areālais aspekts", "Valoda un vide", "Lietišķā un sastatāmā valodniecība", "Vārds gramatikā un stilistikā". Konferences mērķis ir informēt par jaunākajiem pētījumiem valodniecībā un diskutēt par valodas attīstības problēmām, iesaistot valodu izpētē studentus, maģistrantus, doktorantus.

48. arodvidusskola būs Tūrisma un tekstila skola

Liepājas 48.arodvidusskolas vadītāji saņēmuši Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības departamenta vēstuli, kurā dots apstiprinājums nosaukuma maiņai, kas labāk atspoguļotu skolas būtību. Pirmo reizi plašākai sabiedrībai ar savu jauno nosaukumu – Tūrisma un tekstila skola – audzēkņi un skolotāji parādīsies 2.decembrī. Mācību iestāde jau izgatavojusi jaunu skolas logo, pēc kura egles atklāšanas pasākuma apmeklētāji viņus varēs pazīt. Skolas audzēkņus un pasniedzējus varēs pazīt arī pēc milzīgā karstās zupas katla, kas tiks gatavots sadarbībā ar SIA "Pārsla L" kafejnīcu. Pilsētas dome rosināja Izglītības ministriju mainīt arodskolu nosaukumus visā Latvijā jau šā gada pavasarī. Domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces Silvas Goldes priekšlikumu par arodskolu nosaukumos ietvertās numerācijas nomaiņu uz skaidri saprotamiem nosaukumiem, kuri izsaka skolas profilu, atbalstījusi izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža. Pirmā priekšlikumu par nosaukuma maiņu Liepājas 31.arodvidusskolai ministrijai 18.aprīlī iesniedza Liepājas dome, ierosinot to saukt par Liepājas Būvamatniecības vidusskolu. Kā zināms, 31.arodvidusskolas profils ir būvniecība un amatniecība. Savukārt 48.arodvidusskola sagatavo viesnīcu servisa darbiniekus, pavārus un šūšanas operatorus, tāpēc par atbilstošāko nosaukumu tika izvēlēts – Tūrisma un tekstila skola. Nosaukuma maiņa vēl jāapstiprina LR Ministru kabinetā un valsts sekretāru sanāksmē.