Kurzemes Vārds

10:23 Trešdiena, 5. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Montesori metode – lieliem un maziem

Daina Meistere

Iepazīstināšanai
Gundega Tomele
bērnu sociālās aprūpes centra "Liepāja" logopēde
Viena no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Izglītības zinātņu institūta Alternatīvās izglītības centra vadītājām.
Minhenes (Vācija) Internacionālās attīstības un rehabilitācijas akadēmijas lektore.
Latvijas Montesori asociācijas Liepājas nodaļas vadītāja, pagājušā gada nogalē Minhenes Universitātes aulā saņēmusi prestižo Margaretas Aurinas balvu.

Kad liepājniece Gundega Tomele uzzināja, ka viņai Vācijā piešķirta Margaretas Aurinas balva, logopēde to sākumā uzņēmusi ar dalītām jūtām. Viņa zināja, ka tā pienākas cilvēkiem, kuri ar savu darbu un ieguldījumu veicinājuši Montesori metodes ieviešanu un popularizēšanu, strādājot ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpēc, pārdomājot paveikto, apsvērusi, kāds ir tieši viņas devums. Bet prestižā atzinība parāda, ka darbs desmit gadu garumā ir starptautiski novērtēts. "Kurzemes Vārds" sarunājās ar G.Tomeli par šo metodi un par tās popularizēšanu Liepājā un ārzemēs.

Kā jūs pati sākāt apgūt Montesori metodi?
– Ar šo pedagoģiju esmu saistīta vairāk nekā desmit gadu. 1995.gadā apmeklēju Montesori pedagoģijas un speciālās pedagoģijas internacionālos kursus, kuros ieguvu starptautiski atzītu diplomu. Un sāku pielietot šo metodi savā praktiskajā darbā, strādājot ar bērnu aprūpes centra mazuļiem, kuriem ir attīstības traucējumi. Daudz ko man devusi sadarbība ar vācu profesoru Teodoru Helbrigi, kurš apciemoja Latviju un iedvesmoja darbam.

Šajos darba gados noteikti gūtas atziņas par metodes efektivitāti.
– Ja metodi pielieto pareizi, ja pedagogs, kas strādā ar mazajiem audzēkņiem, to pats izprot līdz galam un arī būtiski ievēro visus nosacījumus, tad Montesori metode tiešām ir iedarbīga un var sasniegt labus rezultātus. Ja to pārprot, ja kaut ko izņem no konteksta, tad var nebūt gaidītā rezultāta. Ja strādā nepareizi, tad tā vairs nav Montesori metode. Bet galvenais, ka, šādā veidā strādājot, norit gan fiziskā, gan garīgā attīstība. Marija Montesori sākumā šo mācību metodi bija domājusi veseliem bērniem. Tās būtība ir šāda. Skolotājs, strādājot ar bērniem, ir tikai palīgs – galvenais ir pats bērns un didaktiskie materiāli, ar kuriem viņš strādā, labi sagatavots un izglītots pedagogs tikai ievada mazo šajā darbībā. Ne velti Montesori metodei ir nepieciešami speciāli materiāli, ar kuriem bērns darbojas.

Kā jūs praktiski veicat savu darbu?
– Bērnu aprūpes centrā "Liepāja" izveidotas divas grupiņas, kurās ar bērniem, kuriem ir nopietni attīstības traucējumi, strādāju es un audzinātāja Zanda Atmata. Darbības laikā iegūti arī nepieciešamie materiāli – rotaļlietas, didaktiskās spēles, ar ko strādāt, un mēs varam redzēt, kā bērni attīstās.

Pastāstiet par Montesori metodes popularizēšanu mūsu pilsētā.
– Pagājušā gada nogalē izveidota Latvijas Montesori asociācijas Liepājas nodaļa, kuras vadītājas pienākumi uzticēti man. Pedagoģijas akadēmijā jaunizveidotajā Izglītības zinātņu institūtā vadu vienu no alternatīvās izglītības centiem, kura uzdevums – popularizēt Montesori metodi. Esmu mācījusi un mācu šīs iemaņas un zinības topošajiem logopēdijas un mūzikas terapijas speciālistiem. Ir domāts arī par to, lai apmierinātu interesentu pieprasījumu pēc Montesori pedagoģijas metožu apguves. Pie mums Liepājā bijuši ciemos citi Latvijas speciālās pedagoģijas skolotāji, kuri interesējas par Montesori metodi. Piemēram, sociālās aprūpes centra "Pļavnieki" kolēģi, kuri vēroja, kā mēs strādājam un kā bērni mācās pēc šīs metodes.

Izvirzot jūs par Margaretas Aurinas balvas pretendenti, tika ņemta vērā ne tikai lokālā, bet arī starptautiskā darbība.
– Pēdējos gados esmu lasījusi lekcijas daudzās ārvalstīs. Sadarbībā ar Tallinas Montesori asociāciju vadīju speciālās pedagoģijas kursus Igaunijas galvaspilsētā. No Ukrainas saņēmu uzaicinājumu no bērnu rehabilitācijas centra "Eņģeļu māja" nolasīt referātus, kā izmantot šo metodi bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar valodas traucējumiem. Esmu Nīderlandē piedalījusies seminārā, kurā runāja par valodas attīstīšanu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Tur man bija iespēja iepazīties ar firmu, kurā ražo Montesori didaktiskos materiālus. Un, protams, esmu referējusi arī Minhenē. Tāpat, izskatot manu veikumu, ņemtas vērā manas publikācijas.

Kā jūs jutāties pēc šīs balvas saņemšanas?
– Margareta Aurina ir ļoti pazīstama Montesori metodes īstenotāja. Tāpēc uzskatu, ka tā ir liela atzinība, kas mudina strādāt tālāk, uzlabojot gan mācīšanas kvalitāti, gan piesaistot jaunus interesentus.

Montesori pedagoģijas pamatprincipi
– Uztvert bērnu kā personību un pilnvērtīgu cilvēku.
– Palīdzēt attīsties bērna vajadzībām, tam tiek dota telpa brīvai izvēlei, palīdzot bērnam patstāvīgi domāt un darboties.
– Dot bērnam iespēju sekot savām paša mācīšanās spējām, jo bērni nevēlas mācīties kaut ko, bet gan noteiktā laikā noteiktas prasmes.
– Palīdzēt bērniem pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām.