Kurzemes Vārds

08:17 Pirmdiena, 13. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Kaktuss

Peļņas vietā – dzīves izvērtējums
Inita Gūtmane

Ziemassvētku laiks Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studentu teātrim "Rikošets" vienmēr bijis darbīgs, dažādiem pasākumiem bagāts. Taču šoreiz studentu teātris nolēma izveidot īpašus Ziemassvētkus. Iļģuciema sieviešu cietums, veco ļaužu pansionāts "Rokaiži" Kazdangas pagastā un "Venta" Kuldīgā, Liepājas Nakts patversme un Valsts probācijas dienests – tās bija vietas, kur pagājušā gada nogalē rikošetnieki sniedza labdarības koncertu. Jaunieši atzīst, ka, dāvinot citiem prieku, vislielākie ieguvēji bijuši paši, jo pārliecinājušies, cik dzīve ir vienreizēja un cik laimīgi patiesībā ir paši.

Nesaudzē ar banālām dziesmām

Pirmo labdarības pasākumu kopā ar biedrību "Gaudium" un Latvijas Katoļu sieviešu apvienību "Rikošets" sniedza Iļģuciema sieviešu cietumā. Koncertu noklausījās ieslodzītās meitenes vecumā no 14 līdz 18 gadiem. "Rikošeta" vadītāja Maija Kalniņa sacīja, ka ar dziesmām no studentu teātra repertuāra viņiem izdevies atkausēt ledu, nojaukt barjeru starp viņiem un ieslodzītajām, kādēļ veidojies labs dialogs. "Sākumā uztraukums bija abām pusēm, īpaši jau mums, jo negadās bieži viesoties cietumā. Bet beigās izveidojās emocionāla, pārdomu pilna un brīva saruna. Ieslodzītās jaunietes sacīja, ka varot runāt atklāti, jo nebijām atnākuši uz viņām paskatīties kā uz zoodārza iemītniekiem, ko reizēm darot cietuma ciemiņi. Runājām par brīvības atņemšanu, par to, ka katram cilvēkam dzīvē gadās izdarīt kādu muļķību, par izvēles iespējām. Atvadoties apsolījām rakstīt vēstules un pavasarī atkal ciemoties. Viena no ieslodzītajām pat nopūtās, ka viņa mūs diemžēl tad nesatiks, jo būs ārā no cietuma," viesošanos atceras Maija.

Liepājnieki izvadāti arī pa ieslodzījuma vietas telpām. "Eiropa ienākusi arī cietumā. Telpas ir pat mājīgas un gaišas, it īpaši tās, kurās uzturas ieslodzītās ar mazuļiem. Ieslodzītajām nav formastērpu. Daļai no notiesātajām ir gaišs skatiens uz nākotni, viņām ir savi sapņi par labāku dzīvi," ievērojusi Maija.

"Rikošets" koncertu sniedzis Ziemassvētku laikā, taču tas tiešā veidā nav bijis dzirdams teātra repertuārā. Jaunieši dāvāja klausītājiem dziesmas, kuras pašus uzrunā un kuras dzirdot cilvēks aizdomājas ārpus savas ikdienas, ārpus rutīnas. "Cietumā mēs nebaidījāmies dziedāt arī par putniem ar salauztiem spārniem. Ļāvām klausītājām izdzīvot dažādas izjūtas. Muļķīgi būtu izlikties, ka mēs esam pareizāki vai kā citādi pārāki. Ne jau tas viņām vajadzīgs," uzskata Maija.

Pārāk bezspēcīgi, lai cīnītos

Sākotnēji veco ļaužu pansionātos jaunieši baidījušies dziedāt savas dziesmas, jo nav bijuši pārliecināti, kā tās uztvers. Taču bažas bijušas veltas. Sirmgalvji atzinuši, ka sen pie viņiem neesot dziedāts ar tādu degsmi. Daža koncerta beigās dziedātas dziesmas arī pēc klausītāju īpaša lūguma, tad arī vecie ļaudis lietā likuši savas nūjiņas un situši ar tām takti, kopā uzdziedot kādu iemīļotu Raimonda Paula dziesmu.

"Katra no apmeklētajām sešām vietām mums dāvāja citādas izjūtas. Vislielākā nolemtība, manuprāt, valda Nakts patversmē. Cietumā nokļūst arī intelektuāli augsti attīstīti cilvēki. Nakts patversmē atrodas tie, kuriem mājas un darba spējas atņēmusi slimība vai lielākoties alkohols. Tur tiešām bija ļoti grūti uzstāties. Biju izbrīnīta, ka starp skatītājiem bija vairāki gados jauni cilvēki. Ar savām dziesmām, to tekstu gribējām šos cilvēkus pagrūst, lai viņi sāktu domāt, ka daudz kas ir viņu pašu rokās. Bet baidos, ka vairums viņu ir pārāk bezspēcīgi, ļengani, lai savā dzīvē sāktu kaut ko mainīt. Lielākoties šie ļaudis ir vai nu samierinājušies ar šādu dzīvi, vai arī sūkstās par grūtībām, nevis cīnās ar tām," ievērojusi Maija.

Viņa uzver, ka, priecējot ļaudis ar priekšnesumiem un dāvinot pašu sarūpētās veltes, viņi visvairāk apdāvinājuši paši sevi. "Mums bija iespēja salīdzināt un paskatīties uz savu dzīvi it kā no malas. Ieraudzījām to, ko ikdienā piemirstam. To, ka esam laimīgi un tik bagāti. Mums ir brīvība, ģimene, draugi un izvēles iespējas, kā nav daudziem no apmeklētajiem cilvēkiem," sacīja Maija.

"Rikošeta" dalībnieki pēc labdarības akcijas visi kopā satikušies, lai klusi nosvinētu Ziemassvētkus, apkopotu paveikto, vērtētu, mēģinātu izprast, kāda tad ir dzīve nebrīvē, kāda tā ir pēc ieslodzījuma vietas atstāšanas un kāda tad, kad mūžs jau tuvojas nobeigumam.

Labdarības akcijas "Rikošets" iecerējis arī turpmāk. Taču jaunieši nosprieduši, ka šādas ciemošanās jārīko ne tikai Ziemassvētku laikā. "Labdarībai laba ir ikviena diena," ar pārliecību saka Maija. Tāpēc "Rikošetu" varēs sagaidīt arī kādā pavisam parastā saulainā vai pelēkā dienā, kura, iespējams, kādam vecam cilvēkam vai cietumā ieslodzītam vērtīsies gaišāka pēc liepājnieku apmeklējuma.

Maija uzsver, ka, stāstot par "Rikošeta" Ziemassvētku labdarības pasākumiem, negaida uzslavas, bet cer, ka iedvesmos labiem darbiem tos, kuri vēl nav izjutuši neatsveramo, nekur citur negūstamo sajūtu – dāvināt. Vienkārši tāpat. "Rikošets" arī saka lielu paldies Liepājas Pedagoģijas akadēmijai, kas palīdzēja finansiāli, lai teātris nokļūtu vietās, kur notika labdarības koncerti.


Skaistā nav bijis daudz

Uzskatu, ka šāda veida ciemošanās ar dziesmām, labiem vārdiem un draudzīgu attieksmi pret tiem cilvēkiem, kas dzīvo Liepājas domes Sociālā dienesta Sociālās rehabilitācijas centrā, tas ir, cilvēkiem, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietas, ir kas vairāk nekā tikai koncerts. Šādi notikumi viņiem ir ļoti nozīmīgi un ļoti vajadzīgi, jo šiem cilvēkiem nepieciešams pēc iespējas vairāk redzēt un dzirdēt labo, gaišo un skaisto. Viņi pēc tā ir izslāpuši kā ilgi neaplietas puķes, jo skaistā viņu pagātnē nav bijis daudz. Par šā koncerta svētīgumu vislabāk var liecināt kāda jauna cilvēka rīcība un jūtas – koncerta vidū viņš izgāja no zāles. Varētu domāt, ka viņam koncerts nepatika. Taču vēlāk puisis atzinās, ka skaistās dziesmas saviļņojušas līdz asarām, bet viņš nav vēlējies, lai kāds no apkārtējiem tās redz.

Iveta Mackare,
Sociālās rehabilitācijas centra probācijas klientiem sociālā rehabilitētāja


Vērotāju
blogi portālā "Delfi"

Biedrības "NEXT" projekta "Jaunieši vēro" dalībnieku blogi tagad lasāmi arī "Atvērtās sabiedrība forumā" portālā "Delfi".

Aktīvākie projekta dalībnieki regulāri raksta blogus, kuros atspoguļo savus iespaidus par apmeklētajām pašvaldību sēdēm, aktivitātēm, kā arī par citiem ar projektu saistītiem jautājumiem. Līdz šim "Atvērtās sabiedrība forumā" publicēti Aizputes, Laidzes, Liepājas, Sabiles, Saldus, Tukuma un Ventspils pašvaldību vērotāju blogi.