Kurzemes Vārds

08:20 Sestdiena, 30. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Bērniem ēdiena porcija maksā dārgāk

Daina Meistere

Ar 1. janvāri Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs palielināta maksa par bērnu ēdināšanu. Šādu lēmumu pērn pieņēma domes deputāti ar argumentāciju, lai bērnudārzu audzēkņus nodrošinātu ar kvalitatīvu un kalorijām bagātu ēdienu pārtikas produktu cenu sadārdzināšanās dēļ.

Par ēdināšanu vecākiem jāmaksā par apmēram 30 procentiem vairāk nekā iepriekš. Papildus vecāku noteiktajai maksai par ēdināšanai nepieciešamajiem produktiem pašvaldība piešķir dotāciju 30 santīmu apmērā, rēķinot uz katru bērnu, par energoresursiem, kas nepieciešami ēdiena pagatavošanai.

Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe pirmsskolas iestāžu jautājumos Austra Gūtmane paskaidroja, ka jau pērnā gada pēdējos mēnešos pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas iepazīstinājušas bērnu vecākus ar pašvaldības lēmumu, kas paredz izmaiņas maksā par bērnu ēdināšanu, kā arī ar to, kādi atvieglojumi pienākas dažādām sociālām grupām.

Lēmums paredz atbrīvot vecākus vai aizbildņus no maksas par ēdināšanu un samazināt šo maksu ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss. Maksa par bērna ēdināšanu tiek samazināta par 50 procentiem, ja ģimenē aug trīs bērni vecumā līdz 16 gadiem un ja ģimenei noteikts maznodrošinātās ģimenes statuss. No maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs atbrīvoti bērni invalīdi, speciālās grupas bērni ar redzes traucējumiem, bērni ar Bāriņtiesas norīkojumu, bērni no ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bērni, kuri atrodas aizbildnībā, kā arī bērni, kuriem viens no vecākiem ir invalīds vai pensionārs.

Pašvaldības piešķirtos ēdināšanas maksas atvieglojumus pērn saņēma 322 bērni no trūcīgajām ģimenēm par kopējo summu 68008 latu.

Vecākus atbrīvo no maksas par bērnu ēdināšanu, ja viņu atvase neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi slimības laikā, ko apliecina ārsta izziņa (līdz 3 dienām – vecāku iesniegums), kā arī ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" vadītāja Maija Korņejeva sacīja, ka ar lēmumu par maksas palielināšanu iepazīstinājusi grupiņu audzinātājas, vecāki arī parakstījušies, ka ir informēti par bērnu ēdināšanas maksas izmaiņām.

"Es uzskatu, ka mūsu audzēkņu ģimenes apzinās reālo situāciju, zina, ka dārgāks paliek viss – gan energoresursi, gan pārtikas produkti," komentēja vadītāja. Viņa arī piebilda, ka audzēkņu mātes un tēvi zina, ka maksā tikai par ēdināšanu, bet bērni, apmeklējot dārziņu, apgūst dažādas prasmes un iemaņas, viņi dejo, dzied, spēlējas pedagogu vadībā, viņiem ir arī citas attīstošas nodarbības, kas sekmē mazuļu gatavošanu skolas gaitu uzsākšanai.

Taču vecākiem ir tiesības prasīt, lai bērni saņemtu tiešām viņu vecumam piemērotu un garšīgu maltīti. Pagājušā gada decembrī domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde tikās ar tiem ēdināšanas operatoriem, kuri piegādā bērniem maltīti centralizēti: ar SIA "Zālītes A" un SIA "Māras Lācis". Lai pārrunātu pasākumus, kas nekavējoties veicami ēdiena kvalitātes uzlabošanai bērnudārzos, ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un medicīnas darbiniecēm notika saruna, kurā piedalījās ne tikai ēdināšanas operatori, bet arī izglītības pārvaldes pārstāvji. Lai pārliecinātos par pusdienās piedāvātā ēdiena kvalitāti, S.Golde apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi "Pūcīte", kuras audzēkņiem maltīti centralizēti piegādā ēdināšanas operators SIA "Zālītes A". Uzklausot audzinātāju un pašu bērnu domas, radās secinājums, ka ēdiena porcijas ir pietiekamas, bet jāpadomā par kvalitātes uzlabošanu.

Vecākiem ir visas tiesības izteikt savus apsvērumus par ēdiena kvalitāti, lai mazuļi būtu apmierināti gan ar pasniegtās maltītes garšas īpašībām, gan būtu paēduši ar piedāvāto porciju. Atsevišķi bērnudārzu audzēkņu vecāki pauda uzskatu, ka viņiem nav grūti samaksāt par ēdienu tik, cik prasīts, jo viņiem galvenais – lai mazais justos labi, būtu paēdis.

Maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs (dienā)
2007.gadā 2008. gadā
Mazuļiem vecumā līdz trim gadiem
1 lats 1,30 latu
bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem
1,20 latu 1,60 latu
piecus un sešus gadus veco bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves grupā par pusdienām jāmaksā
0,60 latu 0,95 lati.