Kurzemes Vārds

17:30 Sestdiena, 22. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

"Lai par mums vairāk dzird!"

Līvija Leine

Liepājas Svētās Annas draudzes priekšnieks Jānis Vilnītis, kā ierasts iepriekšējos gados, arī šogad ir ieceru un darbīguma pilns. Turpinās dievnama sagodāšanas darbi.

Pirmais lielais darbs – sakārtot ērģeļu mitrināšanas sistēmu. Jau iegādātas un no Vācijas atvestas sešas mitrināšanas iekārtas, kuras novietos ap un iekš ērģelēm, lai tās varētu pareizi elpot gan ziemā, gan vasarā vajadzīgajos mitruma režīmos. Ir jau izplānots, kā tās izvietot, vēl tikai jāsagaida ērģeļu meistars Viesturs Ilsums, kas iekārtas uzstādīs.

Dievnamam gatavo arī jaunu biktssolu. Jānis Vilnītis cer, ka līdz Lieldienām meistars, kā solījis, to izgatavos un to varēs nolikt īstajā vietā.

Problēmas sagādā baznīcas logi, kas gadu simtus nokalpojuši un īsti negrib siltumu sargāt. Tajos iemontētas svina rombiņos ietvertas vitrāžas. Jādomā, kā tos siltināt tā, lai netiktu traumēta logu mākslinieciskā un vēsturiskā vērtība, jo ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Turpinās arī baznīcas torņa pulksteņa remontu. Lai atjaunotu vienu no četrām ciparnīcām, līdzekļus ap pusotra tūkstoša latu apmērā piešķīrusi Pilsētas dome. Lai atjaunotu pārējās trīs, vajag arī trīs reizes vairāk līdzekļu. Draudze tos vāks pati, kā arī lūgs talkā turīgākos uzņēmējus, jo baznīcas pulkstenis tomēr ir pilsētas rota, kurā ielūkojas gan pilsētnieki, gan Liepājas viesi.

Gandrīz pilnīgi sakārtots namiņš, kas atrodas līdzās baznīcai. Agrāk tur atradās diakonija. Tagad tajā top grāmatu galds, kur pārdos garīgo literatūru, mājas altāra piederumus, ikonas un citas garīgai kalpošanai nepieciešamas lietas un būs neliela kafejnīca, kurā varēs arī palasīt garīga satura literatūru. Arī šo ieceri nodomāts piepildīt līdz Lieldienām.

Turpina remontdarbus arī draudzes namā. Jau sakārtota zāle, mācītāja kabinets, tagad kārta telpām diakonijas vajadzībām.

Pēc draudzes mācītāja Jāņa Bitāna iniciatīvas turpināsies jauninājumi arī draudzes garīgajā dzīvē. Ik piektdienu ikvienam, kas vēlas, ir iespēja iziet Krusta ceļu – pēc grēku nožēlošanas (bikts) vai savas sirdsapziņas izmeklēšanas. Turpinās arī rekolekcijas, kurās piedalās arī cilvēki no tālienes – Rīgas, Latgales. Atjaunojas Svētdienas skola. Mainās tās koncepcija: bērni tiek aicināti tajā piedalīties, lai mācītos un izprastu Svētos rakstus un jau tagad aktīvi līdzdarbotos dievkalpojumos.

Šogad turpināsies arī raidījumi par garīgiem tematiem televīzijā "Dzintare", par kuriem maksā Svētās Annas draudze. Tie pulksten 21.05 notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā. Šogad ir iecerēts, ka tos vadīs Verners Bokums.

Zvaigznes dienā draudzē viesojās Pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un Attīstības pārvaldes priekšnieks Vilnis Vitkovskis. Viņi draudzes cilvēkus iepazīstināja ar aktivitātēm, kas notiek Liepājā, savukārt draudzes ļaudis – ar savām iecerēm. Kopēji pārspriestas būtiskas lietas, kā pilsēta var palīdzēt draudzei, kā draudze – pilsētai. Jānis Vilnītis uzsver, ka pilsētai var palīdzēt ar aizlūgumiem par tai svarīgiem jautājumiem. Piemēram, tagad, kad izšķiras jautājums, kur būs jaunā termoelektrostacija – Liepājā vai Ventspilī. Ja tā būtu Liepājā, te varētu palētināties dzīvojamo namu apkures izmaksas. Lai pilsētas speciālisti izdara, kas viņiem jādara, mēs varam līdzās stāvēt un lūgt Dievam svētību par šīm pilsētai tik svarīgām problēmām, uzsver Jānis Vilnītis.

Svētās Annas draudzē, sacīja Jānis Vilnītis, ir ap 1000 locekļiem, kuri maksā draudzes nodevu un regulāri apmeklē dievkalpojumus, bet tādu, kuri tur kristīti, iesvētīti, laulāti un kuri sevi uzskata par šai draudzei piederīgiem, ap 3000.

Uzziņai
Liepājas Svētās Annas baznīca rakstos pirmo reiz minēta pirms 500 gadu – 1508.gadā.
Tagadējā baznīca iesvētīta 1587.gadā.
1697.gadā Nikolass Sēfrenss jaunākais pabeidza darināt altāri, kas ir viens no baroka laika izcilākajiem meistardarbiem.
1792.gadā baznīcas priekšā tirgus laukumā izpildīja pēdējo nāves sodu.
19.gadsimta otrajā pusē Svētās Annas baznīcu pārbūvēja.
Pēdējais remonts baznīcā veikts 2006.gadā.