Kurzemes Vārds

04:05 Pirmdiena, 26. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaundzimušo reģistrēts mazāk

Daiga Lutere

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā apkopota informācija par pagājušo gadu. Divpadsmit mēnešos apprecējušies 754 pāri, reģistrēti 912 jaundzimušie, bet mirušo gan krietni vairāk – 1208. Vēl pirms gada vecākiem izsniegta 931 bērna dzimšanas apliecība, bet 2005.gadā – 1008.

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzintra Mirdza Reisa pastāstīja, ka no visiem 912 jaundzimušajiem 385 mazuļiem noteikta paternitāte. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no viņiem nav dzimuši likumīgā laulībā. Pamatojoties uz tiesas spriedumu, paternitāte noteikta 13 bērniem. Gada laikā reģistrēts 21 adopcijas gadījums, 10 arī uz ārvalstīm. No šiem adoptētajiem Liepājā dzimušajiem bērniem vecākajam bija četrpadsmit, jaunākajam divi gadiņi.

2007.gadā sešas personas stājušās laulībā vēl nesasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, no tām viens puisis. Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta apaļos četrsimt reģistros. Tas nozīmē: ja salaulāja 754 pārus, tad izšķīra 400 – vairāk nekā pusi no laulātajiem. Kāzu ceremonijām bagātākie bija jūlijs (135), augusts (133) un septembris (97). Nekāds retums vairs nav Latvijas pilsoņu laulības ar citvalstu pilsoņiem. Liepājā jāvārdu teica Krievijas, Vācijas, Moldovas, Izraēlas, Lielbritānijas, Ukrainas, Lietuvas, Japānas, Polijas, Beļģijas, Indijas, Dānijas un citu valstu pilsoņi.

Pēdējais pāris pērn kāzas svinēja 31.decembrī, bet šogad 4.janvārī pirmo reizi reģistrēja piecas jaunas ģimenes, kā arī sumināja šogad pirmo zelta pāri – Barsukovu ģimeni. 2007.gadā svinīgā ceremonijā Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā Zelta kāzas atzīmēja 36, bet sudraba kāzas – 4 ģimenes. Uz 55 kopā nodzīvotiem gadiem (Smaragda kāzas) atskatījās 9 pāri. Dimanta kāzas – 60 laulībā nodzīvotus gadus – svinēja 4 ģimenes. Desmit reizes Dzimtsarakstu nodaļā svinēti Bērnības svētki.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces regulāri izdara labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos. Pērn to bijis 202. Izdotas 1418 atkārtotas dzimšanas, laulību, miršanas apliecības, kas iedzīvotājiem vajadzīgas nozaudēto vietā un kārtojot dažādus darījumus. 41 persona mainījusi vārdu vai uzvārdu. Dz.M.Reisa pieļāva, ka šogad varētu tikt palielināta valsts nodeva par vārda vai uzvārda maiņu. Pašlaik neesot ziņu, ka varētu mainīties, t.i., paaugstināt, maksu par laulībām.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja lūdza atgādināt, ka tikai cilvēku pašu dēļ svarīgi neslēpt ziņas par sevi un uzdot tās pareizi, lai katru individuālu lietu varētu atrisināt pēc iespējas ātrāk. Piemēram, bijis gadījums, kad kāda liepājniece salaulājusies vienā no Eiropas valstīm ar turienes pilsoni, tad neizšķīrusies atgriezusies Latvijā un dzemdējusi bērnu ne no laulātā vīra. Mazuli reģistrējusi kā vientuļā māte. Dz.M.Reisa saka: "Tas nereti notiek pēc vairākiem mēnešiem, pusgada, bet vienmēr no Ārlietu konsulārā departamenta saņemam ziņas par liepājniekiem, kas salaulājušies ārzemēs. Tas kļūst zināms. Tādēļ tikai pašu labā ir sniegt patiesas ziņas. Neskaidrību gadījumā var atnākt uz konsultāciju mūsu nodaļā."

Pērn populārākais meitenēm dotais vārds, kas atkārtojas desmit reižu, ir Alise. Otrajā vietā divi vārdi – Katrīna un Daniela (9), astoņas reizes meitenēm dots vārds Samanta. Zēniem populārākais vārds ir Markuss (14 reižu), Kristers (13), tad Daniels (12).

Uzziņai

 

2006.gads

2007.gads

Jaundzimušie

931

912

tajā skaitā zēni

476

465

t.s. latvieši

247

252

latviešu jauktās ģimenēs

86

88

meitenes

455

447

t.s. latvietes

253

261

latv.jauktās ģimenēs

68

77

Miruši

1232

1208

Līdz 60 gadu vecumam

333

284

Vīrieši

638

602

Latvieši

292

319

Sievietes

594

606

Latvietes

312

306

Laulības

784

754

tajā skaitā baznīcā

146

131

latviešu pāri

367

359

latviešu jauktās ģimenes

151

151