Kurzemes Vārds

17:46 Piektdiena, 13. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Budžeta gads sākas ar jautājuma zīmēm

Nora Driķe

Pēc šogad iecerētajiem pašvaldības darbiem, kurus šodien dome plāno apstiprināt jaunajā, 2008.gada pilsētas budžetā, pilsētnieks var sagaidīt, ka ielas un ietves kļūs līdzenākas un labāk apgaismotas. Ja šis liepājnieks ir pašvaldības policists, bet viņa sieva – bērnudārza auklīte vai bibliotekāre, tad viņu ģimenes budžets jeb algas kļūs lielākas. Gada beigās ģimene varēs pilnvērtīgāk pavadīt savu un bērnu brīvo laiku jaunajā sporta hallē, bet jaunākajai atvasei saskatāmā nākotnē cerēt uz vietu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu būvējamā bērnudārzā.

"Dzīve nav tik slikta," varbūt gada beigās nodomās ģimenes galva, ja tiešām piepildīsies visi pilsētas budžetā ietilpinātie solījumi. Pilsētas galva Uldis Sesks apgalvo: šā gada budžets ir sabalansēts, nav ne pārāk pesimistisks, ne arī pārāk optimistisks un galvenokārt vērsts uz "sabiedrības dzīves uzlabošanu" visdažādākajos aspektos. Pašvaldība turpinās īstenot gan iesāktos lielos projektus, gan virzīt tuvāk realitātei tos, kuri vēl ir tikai programmu un skiču līmenī. Tomēr uz vairākiem jautājumiem atbildes vēl nav.

Cik dosim pilsētas kasei

No katra cilvēka algas šogad vairāk paliks viņa paša kabatā, jo valsts ir palielinājusi ar nodokļiem neapliekamo minimumu no 50 latiem uz 80, bez tam palielināts arī nodokļa atvieglojums par apgādājamiem no 35 uz 56 latiem. Tie ir būtiski faktori, kas pašvaldības budžeta ienākumus var ietekmēt negatīvi, jo tieši iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir viens no svarīgākajiem pilsētas naudas avotiem. Liepājas domes Finanšu pārvaldes priekšniece Dace Gertsone: "Kā tieši tas ietekmēs pašvaldības budžetu, pateikt vēl nevar."

Nodokļu ieņēmumi tomēr tiek plānoti par 4,3 miljoniem jeb par 18 procentiem lielāki nekā pērn, un tā, D.Gertsones vārdiem, ir "ļoti optimistiska prognoze". Pozitīvi, ka no šā gada pašvaldības saņems par vienu procentu lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu – 80 agrāko 79 procentu vietā. Tomēr Gertsone uzsver, ka pašvaldība centīsies budžetu piepildīt, rūpīgi administrējot nodokļus. Bet U.Sesks sagaida, ka šogad Latvijā turpināsies algu pieaugums un tādēļ arī Liepājas ieņēmumi nesamazināsies.

Ņems kredītu, cer uz ES un valsti

Vairāku lielu projektu īstenošanai – ielu un ietvju rekonstrukcijai, olimpiskā centra pabeigšanai, 5.vidusskolas piebūves 2.kārtas pabeigšanai un bērnudārza "Saulīte" (agrāk ieplānotās Tosmares bērnudārza atjaunošanas vietā) paplašināšanai par 120 vietām pašvaldība plāno ņemt 8 miljonu latu aizņēmumu valsts kasē, stāsta U.Sesks. Viņš un D.Gertsone uzsver, ka šī kredīta likme 5,4 procenti ir izdevīga salīdzinājumā ar stipri lielāko inflācijas procentu. 5.vidusskolas, izglītības iestāžu ēdināšanas bloku modernizācijas projektiem, "Daugavas" stadiona rekonstrukcijas pabeigšanai plānots arī valsts atbalsts. Savukārt koncertzāles "Lielais dzintars" uzkrājošajā kontā jau ir 8,1 miljons latu, tai skaitā 6 miljoni no valsts budžeta. Lai gan vēl joprojām nav noslēgts tehniskā projekta līgums ar autoru arhitektu Folkeru Gīnki, Uldis Sesks saka, ka šogad tiekot plānota koncertzāles būvniecības nulles cikls.

Pirmoreiz plāno arī atjaunot mikrorajonu iekškvartālu ielas un ietves – "katrā rajonā kādu kvartālu", saka U.Sesks. Paredzēts nodot ekspluatācijā 50 sociālos dzīvokļus Kuldīgas ielā 34, sākt Ģenerāļa Baloža ielas 1.nama rekonstrukciju 60 sociālo dzīvokļu izveidei.

Savukārt, kad īsti sāksies jaunu projektu īstenošana par ES pilsētvides jeb "Urban" programmas naudu, būšot skaidrs tikai vēlā pavasarī, kad ministrijas būs izstrādājušas naudas izlietošanas kritērijus. Plāno, ka no šīs naudas, kad tā būs pieejama, tiks kompensēta bērnudārza "Saulīte" paplašināšana. Tiek gatavots arī plašs ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekts un citi. Bet U.Sesks vēl atsakās pat prognozēt, cik lielu ES finansējumu pašvaldība sagaida, bet vairāk jaunus ES finansētus projektus saista ar 2009.gadu.

Taupīs mazliet

Liels taupības režīms pašvaldībai nav iespējams, uzskata D.Gertsone, jo izdevumi būs lielāki pieaugošo komunālo maksājumu tarifu dēļ. Par taupību tiek uzskatīts tikai 10 procentu algu palielinājums pašvaldības iestāžu darbiniekiem – atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības un valdības domstarpību un vienošanās protokolam. Liepājai te ir savs variants: tās darbinieku algas, kuras bija lielākas par 380 latiem, palielinās par 9 procentiem, turpretī ievērojami palielinās viszemākās algas. Ieguvēji būs pašvaldības policisti, izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, bibliotekāres. Piemēram, bērnudārza auklītes alga kāps no 154 (līdz šim) līdz 265 latiem šogad. Šo kopā 1464 darbinieku mazo algu palielinājumam pašvaldība plāno atvēlēt papildus vairāk nekā 2 miljonus latu. Tiesa gan, ar visu palielinājumu izglītības iestāžu tehnisko darbinieku vidējā alga būs tikai 232 lati.

Izdevumi lielāki par ieņēmumiem

Pilsēta pavisam šogad plāno iztērēt 67,2 miljonus latu, bet ieņemt mazāk – 49,5 miljonus. Starpību veidos 9,7 miljonu latu naudas atlikums, kāds ir pilsētas kasē gada sākumā, un 8 miljonu kredīts. Pašvaldībām atļauts ņemt kredītus 20 procentu apjomā no pilsētas ieņēmumiem. Šogad Liepājai kredītu līmenis būs jau 10,95 procenti. Lai gan tiek uzsvērts, ka kredītus ņem ar izdevīgiem procentiem, tomēr D.Gertsone uzskata: turpmāk ar aizņemšanos jāsāk kļūt piesardzīgiem, uzmanīgi jāvērtē ekonomiskā situācija valstī kopumā un tas, kā tā var ietekmēt pilsētu.

Lielākie ieguvēji 2008.gadā

147 pašvaldības policijas darbinieki:
algas pieaugums vidēji +Ls 73;
uzturnaudas palielinājums +Ls 43;
policista vidējā alga būs Ls 381.
Pašvaldībai tas izmaksās vairāk nekā 160 tūkstošus latu.

66 bibliotekāri:
algas pieaugums vidēji +Ls 113;
bibliotekāra vidējā alga būs Ls 370.
Pašvaldībai tas izmaksās 89 tūkstošus latu.

1251 izglītības iestāžu tehniskais darbinieks (tai skaitā 160 auklītes):
algas pieaugums vidēji +Ls 102;
vidējā (palielinātā) alga būs Ls 232.
Pašvaldībai tas izmaksās 1,9 miljonus latu.

Liepājas plānotie kopbudžeta izdevumi (miljonos latu):
izdevumu sadalījums 2007.gadā 2008.gadā
uzturēšanas izdevumi 34,6 36,9
projektu un programmu līdzfinansējums 27,0 27,1
kredītu saistību atmaksa 1,6 3,2
Kopā: 63,2 67,2