Kurzemes Vārds

07:28 Piektdiena, 3. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Reģionālās vides pārvaldē jauna direktore

Ar 1.janvāri mainījušies Liepājas Reģionālās vides pārvaldes vadītāji. Ar VVD ģenerāldirektora Viļa Avotiņa rīkojumu par Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktori iecelta līdzšinējā direktora vietniece Ingrīda Sotņikova, bet par viņas vietnieku kļuvis līdzšinējais pārvaldes direktors Leonīds Zeļenskis, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu un gatavs savu pieredzi nodot jaunajai vadītājai. Bet no darba veselības stāvokļa dēļ aizgājusi ilggadējā Liepājas Reģionālās vides pārvaldes darbiniece Maruta Kaminska, kas pēdējos gados bija viena no aktīvākajām pārvaldes darbiniecēm.

Barikādes pieminēs Klāva Ukstiņa ielā

Svētdien, 20.janvārī, pulksten17 muzeja nodaļā "Liepāja okupāciju režīmos" notiks 1991.gada barikādēm veltīts piemiņas sarīkojums. Muzeja pagalmā degs ugunskurs, dziedās folkloras kopa "Atštaukas", runās Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, arī Teodors Eniņš, kurš tajā laikā bija viens no Tautas frontes Liepājas nodaļas vadītājiem. Vēlāk muzeja telpās Austra Pumpure un Austrasbērni izpildīs dziesmas ar Olafa Gūtmaņa vārdiem. Muzejā var arī apskatīt mākslinieces Benitas Bitānes gleznu izstādi, kas veltīta 1991.gada janvāra barikāžu atcerei.

Pieteic sevi ar konferenci un izstādi

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mākslas un dizaina katedras studiju programmas "Jauno mediju māksla" 1.kursa studenti pieteica sevi ar publisku konferenci un izstādi. Konference "Māksla kā spēles laukums" norisinājās Latviešu biedrības namā un tajā pētījumus par dažādām mākslas vēstures tēmām, aptverot posmu no antīkās pasaules līdz mūsdienām, prezentēja 12 jaunieši. Izstāde ar nosaukumu "Ienākšana" iekārtota Karostas laicīgās mākslas galerijā "K.Māksla?" Studiju programmas direktore ir mākslas zinātņu doktore Aija Druvaskalne–Urdze. Studente Agnese Bite pievērsa uzmanību tam, ka programma "Jauno mediju māksla" strādā pēc Latvijā jauna veida, tā ir moduļu sistēmas studiju programma, kurā paredzēts padarīt katra moduļa rezultātu publiski pieejamu. Līdz ar to studentiem bija iespēja pašiem sarīkot šo konferenci, kura arī pulcēja ne tikai viņus pašus, bet arī citus interesentus. Gatavojot izstādi, pasniedzēji palīdzēja studentiem izprast uzdevumu, bet pašiem jauniešiem bija jāatrod, kā izveidot šo ienākšanu, kas var nozīmēt robežu nojaukšanu, ielaušanos telpā, nokļūšanu iedomātā pasaulē. Viņi tad arī demonstrēja savu izdomu, parādīja, kā šo fantāzijas lidojumu var īstenot, izmantojot ikdienā pieejamus materiālus, lietas un mantas.

Aicina skolēnus uz muzeju

Bērnu un jauniešu centra telpās notika seminārs skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā. Pedagogi dalījās pieredzē par pilsoniskās audzināšanas iespējām audzināšanas stundās un projekta "Tu esi Latvija" pasākumos. Metodiskās izstrādnes audzināšanas iespējām gatavo 1.ģimnāzija, 8., J.Čakstes 10., 12. vidusskolas, kā arī Centra pamatskolas un Vakara un maiņu vidusskolas pedagogi. Tā kā projekts aptver visas mācību iestādes, direktoru vietnieki saņēma precizētu informāciju par projekta "Tu esi Latvija" norisēm. Muzeja pedagoģe M.Meiere prezentēja ciklā "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī" paredzētos pasākumus un aicināja skolas aktīvi apmeklēt Liepājas un citus Latvijas muzejus, kā arī piedalīties muzeja piedāvātajās mācību stundās.

Prasa paskaidrojumu

Pēc "Kurzemes Vārda" publikācijas, ka Liepājas Reģionālā slimnīca ir sākusi sadarbību ar parādu piedzinēju firmu "Lindorff Oy" un ka daudzi bijušie slimnieki, kas savus rēķinus samaksājuši, tomēr saņēmuši parādzīmes, Liepājas domes priekšsēdētājs UIdis Sesks ir nosūtījis slimnīcas valdes priekšsēdētājam Jurim Bārzdiņam vēstuli. Tajā lūgts, lai slimnīcas valde vēlreiz izvērtētu situāciju un iespējamos veidus, kā turpmāk veiksmīgāk īstenot slimnīcas bijušo pacientu parādu piedziņu. Domes priekšsēdētājs arī lūdzis iesniegt viņam izskatīšanai un vērtējumam dokumentus, uz kā pamata noslēgts cesijas līgums, ka arī profesionālu vērtētāju atzinumu par parādu atgūšanas iespējamo procentu un parādu novērtējuma statusu: neatgūstami, šaubīgi vai cerīgi. Jāatgādina, ka slimnīcas noslēgtais līgums ar parādu piedzinējiem paredz – slimnīca no parādiem atgūst tikai 6 procentus.

Labākie brauc uz Rīgu

Pašlaik rit mācību priekšmetu olimpiādes kā skolās, tā arī pilsētā. Un labākie dodas uz valsts mēroga olimpiādēm, lai sacenstos zināšanās un prasmēs ar citiem Latvijas gaišajiem prātiem. Piemēram, šodien mūsu pilsētu angļu valodas olimpiādē pārstāv Kristīne Guste un Mārtiņš Ķeire no Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas, kurus pavada skolotāja Dace Jaunzeme. Uz valsts bioloģijas olimpiādi, kas notiks no 22. līdz 24. janvārim Rīgā, uzaicināti Toms Ķēdis no 1.ģimnāzijas, Agate Galuza no J.Čakstes 10.vidusskolas un Zigmunds Orlovskis no Raiņa 6.vidusskolas, skolēniem līdzi dosies Bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Aija Skinča.

Demontē egli

Vakar Liepājas Labiekārtošanas sabiedrības darbinieki Rožu laukumā nojauca lielo egli. Vispirms uzņēmuma "Energomontāža" speciālisti demontēja visas elektriskās lampas u.c. Kad novāca eglītes, sāka demontēt karkasu. Tā daļas aizveda uz Komunālās pārvaldes noliktavām, kur tās glabāsies līdz šā gada beigām, kad pilsēta atkal greznosies Ziemassvētkiem. Bija paredzēts, ka egles demontāžu sāks pirmdien, taču iespējamās vētras dēļ pieņemts lēmums darbu paveikt jau piektdien.

Ostā vētrai gatavi

Liepājas ostas Kapteiņa dienests informējis kuģu īpašniekus un kapteiņus, kā arī Liepājas ostas stividorkompānijas par pasākumiem, kādi veicami spēcīgas vētras gadījumā. Kuģi, kuriem nepieciešami loča pakalpojumi, var tikt ievesti vai izvesti no Liepājas ostas, ja vēja ātrums nepārsniedz 14 m/s. Lielajiem kuģiem drošāk vētru pārlaist jūrā. Lēmums par ienākšanu ostā vētras laikā jāpieņem kuģa kapteinim, kurš uzņemas pilnu atbildību, prasot atļauju Liepājas ostas Kapteiņa dienestam. Galvenokārt tas attiecas uz zvejas kuģiem, taču Kapteiņa dienests katru gadījumu skatīs individuāli, izvērtējot apstākļus un riskus. Vējš no jūras puses rada spēcīgu viļņošanos arī ostā, tāpēc Liepājas ostas kapteinis Eduards Raits aicina kuģu īpašniekus nodrošināt, lai vētras laikā kuģi netiktu sisti pret piestātnēm, bojājot gan kuģi, gan piestātnes. Tāpat ir iespējama ūdens līmeņa paaugstināšanās.