Kurzemes Vārds

06:24 Piektdiena, 3. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Top Liepājas ezera dabas aizsardzības plāns

Sarmīte Pelcmane

Šonedēļ notika Liepājas ezera dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme, kurā tika papildināta plāna pēdējā versija. Pēc šo papildinājumu ieviešanas plānu tuvākajās nedēļās nodos sabiedriskajai apspriešanai.

Liepājnieki un ezera apkārtnes pagastu iedzīvotāji varēs izteikt savus priekšlikumus un vērtējumu par speciālistu piedāvāto ezera apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumu kopumu. Materiāli par šo plānu būs pieejami Liepājas domē, informēja tās sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Liepājas ezers kopš 2004.gada ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju "Natura 2000" sarakstā – gan kā vērtīga dabisko biotopu, savvaļas floras un faunas, gan kā savvaļas putnu aizsargājama teritorija. Ezera kopējā platība ir 4544 hektāri.

Svarīgi, lai Liepājas ezerā varētu zvejot, atpūsties, braukt ar laivu un sportot. Taču ezerā būs noteiktas arī aizsardzības zonas, kurās drīkstēs iebraukt tikai retos, īpašos gadījumos. Liepājas ezers ir ļoti bagāts ar dabas vērtībām, kuru aizsardzību nosaka Eiropas regulas. Plāna izstrādātāji cer, ka tas nodrošinās gan saimnieciskās, gan augu un dzīvnieku valsts aizsardzības intereses.

"Pašvaldība meklē zelta vidusceļu starp dabas aizsardzību un dabas vērtībām un ezera saimniecisko attīstību. Izstrādātais dabas aizsardzības plāns ezeram kā "Natura 2000" teritorijai ir vajadzīgs solis šajā nozīmīgajā darbā," uzsver Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Plāna izstrādes gaitā ir iegūta un izvērtēta informācija par ezerā sastopamām dabas vērtībām, ir sagatavoti priekšlikumi par ezera aizsardzību un saimnieciskās darbības iespējām, sastādītas kartes un sagatavoti priekšlikumi ezera apsaimniekošanas noteikumi, kurus iesniegs apstiprināšanai valdībā. Līdz ar to pašlaik ir pabeigti galvenie plāna izstrādes posmi.

Plāna izstrāde ir arī nepieciešama, lai biedrība "Liepājas ezeri" varētu sagatavot un iesniegt projektus Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu naudas saņemšanai ezera atveseļošanas pasākumiem. Izstrādi finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds, kas šim mērķim ir piešķīris 17 tūkstošus latu. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai sagatavoja un iesniedza Liepājas dome.

Kopīgi ar Latvijas Vides aizsardzības fondu un Vides ministrijas atbalstu ir jau iegādāts niedru pļāvējs un tiek pļautas niedres. Aicinot piedalīties arī vairākas Liepājas rajona pašvaldības, ir izveidota biedrība "Liepājas ezeri". Ieviesta licencēta makšķerēšana un laivu reģistrācija. Pie ezera Vaiņodes ielas galā izveidota iedzīvotāju atpūtas vieta. Ir izstrādāti vairāki detālplānojumi, kas ietver teritorijas pie ezera, Liepājas pašvaldība maksā par ūdens analīzēm un organizē pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" līdzdalību ezera piekrastes teritorijas kopšanā.