Kurzemes Vārds

10:07 Piektdiena, 28. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

"E–klase" – jauns pagrieziens skolu attīstībā

Skolvadības sistēmu "e–klase" pašlaik izmanto gandrīz 400 Latvijas skolu, arī divpadsmit Liepājas mācību iestādes. Projektu "e–klase" pirms trīs gadiem uzsāka informācijas tehnoloģiju kompānija "DEAC" ar mērķi atvieglot skolotājiem dažādas atskaites, kā arī veicināt vecāku informētību par skolēnu gaitām skolā. "Brīvbrīdis" apjautājās Liepājas skolās par modernās skolvadības sistēmas sniegtajiem labumiem skolotāju, skolēnu un vecāku ikdienā.

Kompānija "DEAC" informē, ka "e–klase" būtībā ir žurnāla elektroniskā versija ar vairākām priekšrocībām: vecāki nekavējoties saņem informāciju īsziņas veidā par savu bērnu gaitām skolā, bet skolotājiem mazāk laika jāvelta dažādu atskaišu, izrakstu un vērtējumu veidošanai. Vienas īsziņas cena ir no 7 līdz 15 santīmiem, ko apmaksā vecāki. Pieteikšanos īsziņu piegādei organizē skolas.

Liepājas Katoļu pamatskolas dabas zinību un bioloģijas skolotāja Madara Fromane ir apmierināta ar "e–klasi": "Šajā projektā skolai ir iespēja paaugstināt savu darba efektivitāti, izmantojot priekšrocības, ko sniedz elektroniskā datu apstrāde, analīze un automatizācijas rīki. Pozitīvi, ka ar "e–klases" palīdzību gan skolotājs, gan arī vecāki var sekot līdzi katra skolēna personīgajai attīstībai, iegūstot daudz plašāku skatījumu par viņa darba rezultātiem," pārliecināta pedagoģe. Katoļu pamatskolā skolvadības sistēma ir ieviesta no piektās līdz devītajai klasei.

Projektam "e–klase" Liepājas 5.vidusskola pievienojās šajā mācību gadā, taču pirms tam vienu gadu sistēma izmēģināta jau testa režīmā, kurā labprātīgi iesaistīti daži skolotāji. "Gribējām redzēt, kā tā strādā un cik tā ir efektīva," paskaidro skolas direktore Inta Seržante. "Pašlaik to izmantojam no 5. līdz 12. klasei. Nākamajā mācību gadā paredzēts skolvadības sistēmā iesaistīt arī pirmās četras klases. Sistēmā tiek ievadītas katra skolēna sekmes, kavējumi un mācību stundas temati. No jaunā gada ir izveidota vēl viena sadaļa, kurā pedagogs var ievadīt arī uzdotos mājas darbus, kas automātiski nonāk katra skolēna elektroniskajā dienasgrāmatā. Un skolēns, kam mājās ir dators un interneta pieslēgums, var apskatīt uzdoto, ja, piemēram, tajā dienā kāda iemesla dēļ nav bijis skolā, tādējādi atkrīt draugu un paziņu apzvanīšanas pasākums," uzskata I.Seržante. Direktore atzīst, ka sākotnēji bija neliela pretestība no vecāka gadagājuma skolotājiem par jaunās skolvadības sistēmas ieviešanu, taču viņiem labprāt palīdzējuši tie, kas šo sistēmu iepriekš bija apguvuši.

Liepājniece Dace (33) skolvadības sistēmu sāka izmantot novembrī, un tagad ziņas par vecākā dēla – piektās klases skolēna Riharda – sekmēm un kavējumiem saņem uz telefonu. "Man ir radusies sajūta, ka spēju vairāk viņu kontrolēt un sekot līdzi viņa izaugsmei. Bērnam nav iespējas arī man neko samelot vai noslēpt. Tā varētu notikt, piemēram, ja viņš ir saņēmis kādu nesekmīgu atzīmi vai nobastojis stundu," pārliecināta Riharda mamma. "Dažreiz izmantoju iespēju apskatīties dēla atzīmes internetā, tādējādi paredzot iespējamo semestra atzīmi kādā no mācību priekšmetiem un pasakot priekšā, kur vajadzētu kaut ko uzlabot."

Paša Riharda dzīvē jaunās sistēmas ieviešana neko īpašu nav mainījusi. "Tai nav ne vainas," viņš īsi nosaka. "Jaunā kārtība problēmas varētu radīt nesekmīgajiem un regulārajiem bastotājiem, taču tos, kas regulāri apmeklē uz skolu un mācās, tas īpaši nesatrauc." Arī nekādu īpašu pārpratumu viņa klasē tādēļ nav gadījušies. Vienīgi paralēlklasē reiz vienai meitenei, kas ir teicamniece, skolotāja pārskatoties bija ielikusi klasesbiedra nesekmīgo atzīmi, un tādēļ bija sacelts tracis.

Sagatavojusi Ligita Kupčus