Kurzemes Vārds

16:35 Ceturtdiena, 9. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Nauda tavam biznesam

LGA apsaimniekos ieguldījumu fondu
Anda Pūce

Izstrādāti grozījumi "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā", nosaucot Latvijas Garantiju aģentūru par ES struktūrfondu ieguldījumu fonda apsaimniekotāju, informēja Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas posmā ir plānots izveidot Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fondu, ar kura starpniecību tiks ieviesti finanšu instrumenti komercdarbības finansējuma pieejamības veicināšanai. Ieguldījumu fonda līdzekļi 2007.–2013. gada plānošanas posmā tiks izmantoti, lai:

I. Atvieglotu komersantu pieeju finansējumam:

a) sniedzot aizdevumu un līzinga garantijas. Fonds sniegs bankām un līzinga kompānijām garantijas, pret kurām bankas un līzinga kompānijas varēs uzņēmumiem izsniegt paaugstināta riska aizdevumus un līzingu ar mazākām prasībām pret nodrošinājumu un uzņēmēja pieredzi;

b) nodrošinot riska kapitāla finansējumu. Fonds piedalīsies riska kapitāla fondu izveidošanā, kas piedāvās riska kapitāla finansējumu strauji augošiem un perspektīvā ienesīgiem uzņēmumiem;

c) nodrošinot eksporta kredīta apdrošināšanu un finansēšanu. Fonds izraudzīsies privāto apdrošināšanas kompāniju, kas apdrošinās uzņēmumu eksporta darījumus un sniegs nodrošinājumu eksporta darījumu finansēšanai bankās;

II. Atvieglotu komercdarbības uzsākšanu:

fonds sadarbībā ar bankām un Nodarbinātības valsts aģentūru nodrošinās jaunajiem uzņēmējiem pieeju sākotnējam finansējumam (neliela granta un viegli pieejama aizdevuma formā) komercdarbības uzsākšanai, nepieciešamajām mācībām, kā arī mentora palīdzībai;

III. Veicinātu inovatīvu komersantu rašanos:

fonds piedalīsies tehnoloģiju inkubatoru izveidošanā, kas piedāvās jauniem tehnoloģiski intensīviem uzņēmumiem inkubatora pakalpojumus un sākotnējo finansējumu.

Līdz 2008.gada 1.janvārim LGA ir garantējusi aizdevumus un līzinga darījumus par kopējos summu 29,2 miljoni latu, izsniedzot garantijas par kopējo apjomu 13,7 miljoni latu un veikusi ieguldījumus riska kapitāla fondos, kuru kopējais kapitāls ir 21,8 miljoni latu.

Katram uzņēmējam, kas vēlas pieteikties uz Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu naudu, ieteicams iepazīties ar programmām, to aprakstiem un projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī ar plānoto programmu uzsākšanas grafiku ministrijas mājaslapā internetā –

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=18198.

Speciālists atbild

Individuālā darba veicējus nereģistrēs

Kādas izmaiņas šogad skars individuālā darba veicējus? Līdz kuram laikam jāpiesakās tiem, kuri nolems maksāt fiksēto nodokli? Ko nozīmē fiksētais nodoklis?

Atbild VID Kurzemes Reģionālās iestādes biroja priekšnieks Māris Kūlis:

– Kopš 2008.gada 1.janvāra vairs netiek reģistrēti individuālā darba veicēji. Tādējādi personām, kuras līdz šim atbilda individuālā darba veicēja statusam un kuras reģistrētas, pamatojoties uz izsniegto pašvaldības atļauju, turpmāk reģistrēs Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējus un šīm personām izsniegs nodokļu maksātāja apliecību.

No 1.janvāra fiziskā persona, kura reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja un kurai nav darba ņēmēju, var izvēlēties (bet tas nav obligāti) maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja tās ieņēmumi no saimnieciskās darbības iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz vai arī šajā gadā prognozēti 10000 latu. Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs aprēķināšanas vajadzībām veiks tikai saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā un atkarībā no gada saimnieciskās darbības ieņēmumu apmēra, maksās fiksēto ienākuma nodokli.

Tie nodokļu maksātāji, kuri nebūs izvēlējušies vai nevarēs kļūt par fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem, apliekamo ienākumu aprēķinās un veiks saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaiti saskaņā ar noteiktajiem normatīvajiem aktiem (kārtībā, kas pastāvēja jau līdz šim).

Fiksēto ienākuma nodokli nav atļauts maksāt profesionālās darbības veicējiem, to skaitā zinātniekiem, pasniedzējiem, aktieriem, režisoriem, māksliniekiem, konsultantiem, ārstiem, advokātiem, revidentiem, notāriem, mērniekiem, inženieriem, arhitektiem u.tml. attiecībā uz gūtajiem ieņēmumiem no profesionālās darbības.

Ja fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs – izvēlēsies maksāt fiksēto ienākuma nodokli, tad līdz 2008.gada 1.februārim par to jāinformē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, iesniedzot iesniegumu brīvā formā, un līdz 2008.gada 15.martam jāiemaksā avansa maksājums 25 latu apmērā. Savukārt, gadam beidzoties, ir jāaprēķina un budžetā jāiemaksā fiksētā ienākuma nodokļa atlikusī daļa, ko nosaka kā starpību starp fiksētā ienākuma nodokļa apmēru gadam un avansa maksājumu.