Kurzemes Vārds

17:50 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 15. februārī

1928.
Operas mākslas cienītāji var priecāties. "Operas nedēļa" – tā var nosaukt šo nedēļu: vakar notika operetes "Čigānu barons" izrāde, rīt – "Samsons un Dalila" kā tautas izrāde, tad par pazeminātām biļešu cenām – "Džokonda", bet nedēļas nogalē uz Liepājas teātra skatuves – tautas izrāde "Korneviļas zvani".

Skolas ielā pie nodokļu inspektora durvīm atrod izliktus trīs Dobermaņa sugas kucēnus. Mazuļiem tikko atvērušās acis, tie ir pārsaluši un skaļi smilkst. Kucēnus nodod Dzīvnieku aizsardzības biedrībai, kas aicina tos, kuri mīl dzīvniekus un gatavi aprūpēt kucēnu, griezties biedrības mītnē, Ganību ielā 49.

1938.
Pavasara prieki beigušies. Pēc vairāk nekā mēnesi ilga pārtraukuma atkal iestājies sals un uzsnidzis sniegs. Termometrs rāda – 11°C. Pūš stiprs ziemeļaustrumu vējš, jūrā iegūstot pat vētras spēku. Kuģi iebrauc apledojuši. Ezeru atkal pārklāj ledus kārta.

Rīgas pilsētas izglītības valde paredzējusi aprīlī rīkot plašu nedzīvās dabas izstādi skolu audzēkņu iepazīstināšanai ar dabas bagātībām, dabas likumiem un to pielietošanu rūpniecībā, amatniecībā un citur praktiskajā dzīvē. Informējot par to vietējos tirgotājus un rūpniekus, Liepājas Tirgotāju un rūpnieku biedrība lūdz atbalstīt šo izstādi ar plašu piedalīšanos ar piemērotiem izstrādājumiem vai ar darba procesu demonstrējumiem un uzņēmumus pēc iespējas ātrāk paziņot par nodomāto piedalīšanos biedrības birojā, Kūrmājas prospektā 2.

1948.
No 1945. līdz 1947. gadam Liepājas apriņķa Patērētāju biedrību savienībā par prečzini strādāja Jēkabs Jotiks. Izmantodams dienesta stāvokli, viņš piesavinājies valsts mantu par 59162 rubļiem. Ar viltotiem dokumentiem Jotiks no Liepājas Tirdzniecības ostas izkrāpis13 tonnu sāls, kuru pārdevis kādai pazīstamai personai. Jotiks savās noziedzīgajās darbībās iesaistījis arī citus darbiniekus. Tie ir Kārlis Pūķis un Arvīds Silts. Sazinoties ar ostas noliktavas pārzini, viņi vēl saņēmuši 8 tonnas sāls. To pārdevuši dažādām personām par spekulatīvām cenām. 1.iecirkņa Tautas tiesa notiesāja Jotiku uz 15 gadiem, bet Pūķi un Siltu uz 10 gadiem labošanas darbu nometnē, kā arī viņu personiskās mantas konfiskāciju.