Kurzemes Vārds

02:00 Piektdiena, 21. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Paver ceļu kūrortam Jūrmalas parkā

Nora Ļauduma

Liepājas dome apstiprinājusi Jūrmalas parka ziemeļu daļas detālplānojumu, kas tika izstrādāts saistībā ar uzņēmēja Andra Griģa ieceri šajā teritorijā būvēt SPA sanatorijas un viesnīcas kompleksu – tikai šādam mērķim plānojums atļauj šo zemi izmantot.

Domes lēmums paver ceļu nodoma īstenošanai – tagad uzņēmējam ir visas iespējas Būvvaldē saņemt projektēšanas un arhitektūras uzdevumu, skaidroja pilsētas galvenā arhitekte Iveta Ansone. A.Griģis "Kurzemes Vārdam" apstiprināja, ka viņa nodoms nav mainījies, uzņēmējs ir izvēlējies sadarboties ar kādu austriešu arhitektu firmu, taču viņš atsacījās prognozēt, cik ilgā laikā projektu varētu īstenot un cik tajā būs jāinvestē.

Detālplānojumu SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs" izstrādāja pēc vairākus gadus ilgušām asām debatēm profesionāļu starpā. Plānojums, kas ietver teritoriju starp Roņu ielu, Zvejnieku aleju, Kūrmājas prospektu un Baltijas jūras krasta līniju, paredz izveidot jaunus gruntsgabalus – Zvejnieku aleja 11a – 42469,9 kvadrātmetru un Zvejnieku aleja 13 – 2351 kvadrātmetru. Zvejnieku alejā 11a paredzēta sanatorijas un viesnīcas būve, kurai plānotais augstums ir 48 metri un 12 stāvu. Arhitekts Gundars Vīksna plānojuma paskaidrojuma rakstā apgalvo, ka 12 stāvu apbūve "neizjauc pilsētas apbūves kompozīciju un bieži vien pat nav redzama". Savukārt Liepājas bāka pirms būvniecības sākšanas "jāpārceļ vietā, kur tās darbību netraucēs pilsētas attīstība" – pret to Latvijas Jūras administrācijai neesot iebildumu. Bākas ugunij jābūt 30 metru augstumā.

Noteikts, ka "ēkas vai ēku grupas siluetam" jābūt mainīgam, ar kāpjošu līniju no dienvidiem uz ziemeļiem un ar nelielu kritumu ziemeļu galā, jāveido "skulpturāla celtne ainaviskā vietā". Gruntsgabalu nožogošana nav iecerēta, un jāparedz publiski pieejami gājēju celiņi no Zvejnieku alejas līdz jūrai. Plānojumā paredzēts saglabāt vērtīgākos apstādījumu kokus, labiekārtot teritoriju, ierīkot veloceliņu gar Zvejnieku aleju.

Plānojums ir saņēmis gandrīz visus nepieciešamos saskaņojumus, pret to iebilst vienīgi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas nav mierā ar plānoto stāvu skaitu. VKPAI viedoklis ir tāds, ka pieļaujamais jaunbūvju augstums būtu viens vai divi stāvi.

Kā jau ziņots, 2005.gada 29.decembrī Ministru kabinets ar rīkojumu par sanatorijas būvniecību Jūrmalas parkā, Liepājā, atļāva atpūtas nama jaunbūvi Baltijas jūras kāpu aizsargjoslā. Pašvaldība 2006.gada jūnijā bija lēmusi iznomāt 4,3 hektārus zemi šim nolūkam A.Griģa firmai "Livland Resort", tomēr, pēc domes informācijas, nomas līgums joprojām nav noslēgts.