Kurzemes Vārds

07:12 Svētdiena, 19. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Kaktuss

Jaunietis jaunietim palīdzēs un izglītos

Ceturtdien Liepājas Jaunatnes centrā beidzās vienaudžu izglītotāju mācības. Četras nedēļas Liepājas Pilsētas domes Sabiedrības veselības daļas konsultants ārsts Armands Treimanis saistībā ar jauniešu veselības veicināšanas programmu izglītoja par atkarību profilaksi, seksuāli transmisīvajām slimībām un AIDS, kā arī par citām aktuālām problēmām. Pēc mācībām katrs jaunietis ieguva sertifikātu kā vienaudžu izglītotājs. Iegūtās zināšanas jaunieši pēc tam nodos saviem klases/kursa kolektīviem, kā arī apmeklēs citas mācību iestādes, lai runātu par veselīgu dzīvesveidu, profilaksi.

Jaunieši vienaudžu izglītotāju veselības veicināšanas mācības ilga no 24.janvāra līdz 14.februārim. Šajā laikā aktīvisti ir sagatavoti veselības veicināšanas darbam vienaudžu vidē par tādiem tematiem kā jauniešu fiziskās un emocionālās dzīves attīstības periodi, motivācijas un atkarības veidošanās mehānismi jauniešu attīstības periodos, atkarību veidi un iespējas tās pārvarēt, jauniešu seksuālā veselība, kā arī emociju un jūtu atzīšana sevī.

Pirmajā tikšanās reizē temats bija jauniešu fiziskās un emocionālās dzīves attīstības periodi, to likumsakarīgās savstarpējās saistības. Aija Miltiņa un Uldis Inge pēc pirmajām mācībām atzina, ka tikšanās ar ārstu A.Treimani bijusi aizraujoša: 'Mūs patiešām ieinteresēja temati, par kuriem viņš stāstīja. Interesanti bija dzirdēt faktus un skaitļus par Latvijā esošajiem HIV/AIDS, C hepatīta un citiem slimniekiem. Tas mūs šokēja. Pēc dzirdētā noteikti daudz vairāk piedomāsim un uzmanīsimies no inficēšanās ar šīm slimībām, jo inficēšanās iespējas pastāv visparastākajās vietās, piemēram, pie ārsta, manikīra, taisot pīrsingu vai tetovējoties, un daudzās citās vietās, kas saistītas ar asinīm. A.Treimanis mūs iedrošināja vienmēr prasīt tīrus un sterilus instrumentus, jo tās ir mūsu tiesības. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Katrā ziņā daudzas lietas savā dzīvē varam ietekmēt mēs paši, un izvēle ir mūsu rokās, kad pateikt jā un kad – nē!"

Ārsts Armands Treimanis atzina: "Ļoti labi, ka ir atjaunota šī apmācības sistēma, kurā izglīto jauniešu grupu par dažādiem tematiem, ko vēlāk viņi var nodot saviem vienaudžiem. Iegūtās zināšanas jauniešiem noderēs dzīvē un palīdzēs izvairīties no nevēlamām slimībām. Mēs nevaram materiāli novērtēt veselību, materiāli var novērtēt tikai slima cilvēka ārstēšanu. Tieši tāpēc ir svarīgi attīstīt profilakses jautājumus, lai nebūtu jāveic cilvēku ārstēšana. Profilakse vienmēr ir lētāka, nekā slimību ārstēšana."

Arī Liepājas Jaunatnes centrs ir ieinteresēts, lai jaunieši būtu zinoši veselības jautājumos, tādēļ aktīvi informē par mācību iespējām. Jaunatnes centra direktors Pāvels Jurs saka: "Man ir liels prieks, ka Liepājas domes Sabiedrības veselības daļa domā par jauniešiem un viņu informētību veselības jomā. Mēs labprāt atbalstam un palīdzam organizācijām un iestādēm, kuras izrāda iniciatīvu jauniešu jomā."


Resurss, nevis problēma

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā notika saskaņā ar biedrības "NEXT" projektu "Jaunieši vēro" organizētā diskusija "Vai Latvijai ir vajadzīgi jaunieši reģionos?".

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Māris Krastiņš, uzsākot diskusiju, uzsvēra, ka jauniešiem ir iespējas līdzdarboties, taču bieži atšķiras valoda, kādā runā pieaugušie un jaunieši.

Savu viedokli par jauniešu lomu sabiedrībā izteica arī Laidu Pagasta padomes priekšsēdētājs Artis Roberts: "Tāpat kā pilnā ģimenē ir divi vecāki un bērni, arī sabiedrībā veidojas veselīgas attiecības, kad kopā darbojas visas trīs paaudzes – jaunieši, vidējā paaudze un vecākie cilvēki." Diskusijas laikā A.Roberts atzīmēja, ka materiālisma kults, kas dominē pilsētās, nekādā veidā neveicina jauniešu atgriešanos mazajās pašvaldībās.

"Jaunieši ir Latvijas Pašvaldību savienības mērķauditorija, un ir svarīgi, lai pašvaldības uztvertu jauniešus par līdzvērtīgiem sarunas partneriem. Diemžēl pašvaldību deputātu starpā ir pārāk maz jauniešu, jo vēlētājiem ir aizspriedumi pret gados jauniem deputātu kandidātiem. Pašvaldību attīstības plānos ir jābūt sadaļai, kādas iespējas pašvaldība paredz jauniešiem, lai viņi paliktu attiecīgajā pašvaldībā," diskusijas laikā sacīja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

"Jauniešiem idejas ir. Jautājums, kādas iespējas varam dot, lai tās īstenotu. Uztrauc, ka samazinās ārvalstu finansējums, neredzu neko, kas to pašlaik varētu aizstāt. Jauniešiem ir vajadzīgas mazās dotāciju programmas, jo viņi paši vislabāk izdomās un īstenos to, kas viņiem nepieciešams," sacīja Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas direktore Ieva Morica, uzsverot, ka ir jāmazina projektu atskaišu birokrātija un jānovērtē pati projekta ideja.

"Latvija bez jauniešiem nav iedomājama. Pašvaldība, kura atbalsta savus jauniešus, ir tālredzīga, citādi tajā drīz vairs nebūs iedzīvotāju," norādīja Saeimas deputāte Ingrīda Circene. Viņa uzsvēra nepieciešamību pieņemt "Jaunatnes likumu", kas noteiktu jauniešu aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē un iesaistītu jauniešus, lai viņi vēlētos palikt Latvijā, šeit dzīvot, veidot savu vidi un pieņemt lēmumus.

Atklātajā diskusijā piedalījās arī projekta "Jaunieši vēro" dalībnieks Aleksandrs Potaičuks no Saldus. "Reģionālās politikas trūkums rada jauniešos depresiju, un viņi nevēlas atgriezties. Daudzās pašvaldībās jaunietis ir nevis resurss, bet problēma. Šīs pašvaldības ir izdzīvot nespējīgas," uzskata Aleksandrs.

Diskusijas laikā vairakkārt par šķērsli minēts dialoga jeb sadarbības trūkums starp lēmumu pieņēmējiem un pašiem jauniešiem. "Rodas iespaids, ka dzīvojam paralēlās pasaulēs. Tiek izteikti vienīgi jābūtības saukļi, bet process buksē," uzskata diskusijas dalībniece Laura.

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes lietu departamenta direktora vietniece Nataļja Rogaļeva aicināja jauniešus un pašvaldību pārstāvjus būt aktīviem un piedalīties ministrijas rīkotajos projektu konkursos. Tāpat viņa rosināja jauniešus uz aktīvu dialogu ar Bērnu un ģimenes lietu ministru un ministrijas darbiniekiem, stāstot par savām idejām.

"Cilvēkiem, kuri strādā pašvaldībās, ir jābūt atvērtiem un ar jaunatnes lietu izpratni. Investēt jauniešos ir stilīgi! Tad viss notiks," uzskata Piltenes pašvaldības pārstāve Zane Pamše.