Kurzemes Vārds

22:52 Piektdiena, 10. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Parādīt valodas skaistumu

Daina Meistere

Pilsētas mazākumtautību skolās uzmanība bija pievērsta Starptautiskajai dzimtās valodas dienai, kuras norises iekļāvās Krievu kultūras dienu sarīkojumos.

Skolās krievu valodas skolotāji bija sagatavojuši dažādus uzdevumus, konkursus par krievu valodas kā dzimtās valodas saglabāšanu, tās tīrības kopšanu runāja kā stundās, tā ārpussstundu pasākumos.

Izjust valodas ritējumu, tās skanīgumu sākumklašu bērniem palīdzēja izteiksmīgās runas konkursi. Tādi noritēja 3.pamatskolā, A.Puškina 2., 11.vidusskolā. 7.vidusskolā izteiksmīgās runas konkurss aptvēra visu klašu skolēnus. Tāpat zēni un meitenes rakstīja esejas, lai paši ar savu pieredzi izjustu valodas pielietojumu. 11.vidusskolā valodai veltītās dienas pasākumi aptvēra visas klases, to programmu bija izveidojusi krievu valodas skolotāja Svetlana Kuprjašova, kura uzsvēra, ka bērniem ir jāmāca izprast dzimtās valodas plūdumu, labskanību. Un to varēja izdarīt, gan lasot un pievēršoties krievu rakstnieku daiļradei, gan pašiem izpildot dotos radošos uzdevumus, gan skandējot dzeju.

12.vidusskolas skolēni no pirmās līdz divpadsmitajai klasei bija aizņemti projektu nedēļā. Viņi darbojās gan individuāli, strādājot pie izvēlētā temata, gan grupās, gan visa klase kopā. Pēc tam prezentāciju laikā demonstrēja paveikto pārējiem skolas biedriem. Lasījumi notika dažādās tematu kategorijās, atsevišķi bija izdalīta katedra, kurā zēni un meitenes iepazīstināja savus klasesbiedrus un citu klašu pārstāvjus ar pētījumiem par krievu valodu kā dzimto valodu. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus bija veltījuši arī citām valodām un to apzināšanas dažādiem aspektiem.

Starptautiskās valodas dienas kulminācija bija Liepājas teātrī. Krievu kopienas pārstāvji pasniedza zēniem un meitenēm pateicību, kā arī diplomus par iegūto 1., 2. un 3. vietu pilsētas krievu valodas olimpiādē, suminājumus saņēma arī viņu skolotāji. Apbalvoja arī labāko zīmējumu autorus, kuru bija zīmējuši ilustrācijas krievu tautas pasakām. Pēc tam skolēni kopā ar skolotājiem noskatījās 7.vidusskolas skolēnu teātra (režisore N.Kuharčuka) izrādi.