Kurzemes Vārds

04:40 Pirmdiena, 25. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Mākslas vidusskolā atklāta izstāžu telpa

Indra Imbovica

Liepājas Mākslas vidusskolā pēc kārtīga remonta apmeklētāju acīm skolas pirmajā stāvā paveras plaša gara telpa, kura tagad var kalpot ne tikai par vienkāršu gaiteni starp klasēm – radošajām darbnīcām, bet arī par izstāžu galeriju.

Minētās telpas izveidē lielu darbu ieguldījusi visa skolas saime, bet par jaunās galerijas patronesēm izvēlētas direktores vietniece radošajā darbā Zigrīda Atāle un Ādas dizaina nodaļas vadītāja Dzintra Budovska.

Tieši šā gada abitūrijas kursu audzēkņu kvalifikācijas darbu projektu par tematu "Pirmsskolas izglītības iestāžu telpas" demonstrēšana ir tas notikums, kas savā veidā iesvētīja šo telpu, kurai jau dots nosaukums "Gaitenis Alejas ielā 18". Kā norādīja skolas direktore Smaida Rubeze, konsekventi tiek turpināts iepriekšējā mācību gadā uzņemtais kurss, proti, audzēkņu radošos kvalifikācijas darbus pietuvināt praktiskajai dzīvei. Šajā reizē visu nodaļu abiturientiem tika dots uzdevums izstrādāt darbus konkrētam bērnudārzam "Kāpēcītis". Audzēkņiem vajadzēja doties uz šo iestādi. Lai smalki iepazītos ar telpām, apstākļiem, pēc tam izvēlēties konkrētu radošo uzdevumu, tam nepieciešamos materiālus un aprēķināt tāmju izmaksas, bija nepieciešams iepazīties ar daudziem normatīviem, kas nosaka drošības, higiēnas un citas ar attiecīgo objektu saistītas praktiskas lietas.

Ne velti uz kvalifikācijas darbu izstādi jaunajā galerijā kuplā pulkā bija ieradušies pirmsskolas iestāžu vadītāji un pārstāvji. Skolas vadība devusi norādījumu un reizē pievilcīgu uzdevumu – ja kādam pasūtītājam no pirmsskolas iestādēm viena vai cita abiturienta piedāvātais dizaina darbs liksies pievilcīgs un šajā iestādē izmantojams, audzēknim tiks pavērts zaļais ceļš tālākam darbam. Tas ir, piešķirti līdzekļi kvalifikācijas darba īstenošanai, bet, ja nebūs pieprasījuma, audzēknis diplomdarbu izstrādās un aizstāvēs maketa līmenī. No bērnudārzu pārstāvju puses jau tajā pašā brīdī tika apsvērta iespēja pasūtīt, piemēram, kādas audzēknes radītos aizkarus guļamtelpām vai cita atsevišķus priekšmetus rotaļlaukumam.