Kurzemes Vārds

09:53 Svētdiena, 5. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 29.februārī

1928.
Jūrmalas labierīcības biedrība nolēmusi ierīkot saules vannu iestādi sievietēm. Līdzekļu vākšanai tuvākajā laikā tiks sarīkots pasākums – pēcpusdienas tēja. Neliela summa šai iecerei jau savākta. Pati pilsēta šogad nevar tai atvēlēt ne santīma, un budžetā tā svītrota. Tādēļ "pašiem pilsētniekiem jāmēģina realizēt šis jautājums".

Pēcpusdienā kalējs Otto Baginskis savā mājvietā kāpj uz savu dzīvokli Baseina ielā 41. Pēkšņi lūst kāpņu marga, un Baginskis nokrīt no četru metru augstuma uz trepju telpas cementa grīdas. Viņš guvis smagas traumas, bet namsaimnieku sauc pie atbildības par satrunējušu margu nesalabošanu.

Ar priekšlasījumu "Reliģijas nozīme modernā cilvēka dzīvē" šovakar Latviešu biedrības namā uzstājas Angļu institūta direktors J.Šmits.

1938.
Pilsētas valde atvēlējusi tehniskajai nodaļai 2500 latu satiksmi regulējošu zīmju izgatavošanai un uzstādīšanai. Paredzēts galvenajos satiksmes ceļos un ielās uzstādīt šādas zīmes: virziena rādītājus, starptautiskas satiksmes regulējošas zīmes, ātruma ierobežojuma zīmes un virziena priekšrocības radītāja zīmes.

Ar šodienu Jūras ielā 26 atvērta jauna automobiļu remonta darbnīca "amata meistara A.Lepkes personīgā vadībā". Meistars 1926.gadā Kopenhāgenā beidzis kompānijas "Ford Motor" mehāniķu un eksploziju motoristu kursus un savā arodā strādājis ilgus gadus.

1948.
Liepājas Daudzveida ražošanas kooperācijas arteļa "Grants un akmens" biedri pašlaik sagatavo ledu dažādu pilsētas iestāžu vajadzībām. Jau sagatavoti vairāk nekā 1000 kubikmetru ledus. Šāds daudzums pilnībā spēs apmierināt pieprasījumu.

Galvenā aptieku pārvalde saņēmusi jaunu preču sūtījumu. Lielā daudzumā ir naftalīns, kas saņemams visās pilsētas aptiekās. Saņemti arī dažādi pārsienamie materiāli un ārstniecības palīglīdzekļi – gumijas zeķes pret paplašinātām vēnām, termofori u.c.