Kurzemes Vārds

09:35 Pirmdiena, 6. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Bērni nav vienādi kā oļi

Daina Meistere

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Alda Ķestere un metodiķe bērnu tiesību jautājumos Dace Liņķe Rīgā piedalījās starptautiskā konferencē "Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai". Konference notika Latvijas Universitātes telpās, un tajā piedalījās 185 dalībnieki no 45 valstīm.

Šī tikšanās, kurā tika apspriesta izglītības politika un apzināti ieteikumi, iezīmēja gatavošanos konferencei "Iekļaujošā izglītība: nākotnes ceļš", kas notiks novembrī Ženēvā. "Konferences galvenais uzdevums bija sagatavot ieteikumus Ženēvai, galvenā doma – pievērst uzmanību veidiem, kā izglītību var saņemt jebkurš cilvēks. Esam pieraduši teikt – integrējošā izglītība, bet konferencē mēs sapratām iekļaujošās izglītības jēdzienu plašākā izpratnē," uzsvēra konferences abas dalībnieces. Tā kā konferencē piedalījās dažādu valstu pārstāvji, tad mūsu pedagoģijas speciālistēm bija interesanti noklausīties referātus un salīdzināt, kā šo iekļaujošo izglītību īsteno ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļamerikas reģionos.

Dace Liņķe piedalījās darba grupā "Nabadzības, marginalizācijas un vardarbības problēmu risināšana". Viņa pastāstīja, ka guvusi interesantas domas, pievēršoties tieši integrācijas jautājumiem. Ja pie mums, Liepājā, ir aktuāla bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana parastās klasēs, tad ārvalstu speciālisti runāja par šo tēmu jau daudz plašākā kontekstā. Viens raksturojošs piemērs, kas palicis dalībnieču atmiņā. Skola tika salīdzināta ar kasti, kurai ir apaļi caurumi. Bet bērni, kuriem jāieiet šajā skolā, nebūt nav vienādi kā oļi – viņi ir daudzšķautnaini. Un tad nu valstij jāveido tāda izglītības sistēma, kurā sava vieta ir gan talantīgiem un aktīviem zēniem un meitenēm, gan lēnīgiem un gausi domājošiem, gan bagātiem un nabadzīgiem. Latvija konferencē pievērsa uzmanību ar savu ārpusstundu darba prezentāciju, ar to, ka bērniem dotas iespējas darboties dažādās interešu nozarēs, izkopt savas spējas, ārzemju viesus pārsteidza videolente par Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

"Ārvalstu speciālisti pievērsa uzmanību faktam, ka izglītības sistēma ir tā joma, kura mainās vislēnāk, un uzsvēra, ka tieši tai ir jāiet līdzi laikam, jākļūst modernākai. Un vēl kas būtiski – jāmainās arī skolotājam, viņam jāiet līdzi laikam gan savā domāšanā, gan darbībā," pastāstīja A.Ķestere un D.Liņķe. Konferencē viņas ieguva priekšstatu, kādas mēdz būt izglītības iestādes citās zemēs, līdz ar to – vielu pārdomām, ko darīt mūsu skolās.