Kurzemes Vārds

19:24 Sestdiena, 31. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Kā izstāstīt atšķirīgu stāstu?
Anda Kuduma, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Literatūras katedras docente, filoloģijas doktore

Liepājas dzimšanas dienā ar skaistu velti – grāmatu "Ar sakņu sajūtu vējā" – nāk mūspuses rakstnieki, atgādinot par savu esamību, kā arī apliecinot savu varēšanu un vēlmi uzturēt Liepājas un novada literārās tradīcijas. Domāju, ka arī pašiem rakstniekiem nav brīnišķīgākas dāvanas par dienasgaismu ieraudzījušu grāmatu! Liepājas skarto prozaiķu sasparošanos jau atkārtoti rosinājis laikraksta "Kurzemes Vārds" izsludinātais konkurss. Šķiet, ka tradīcija nostiprinās, sekmējot gan mūspuses rakstītāju aktivitāti, sava talanta un labās gribas apliecinājuma vēlmi, gan modinot liepājnieku interesi par prozas sacerējumiem, kas tapuši vēju un jūras pilsētas radošajā gaisotnē.

Taču, manuprāt, ļoti svarīgi, ka šāds prozas krājums nepaliek tikai šauri lokālai interesei un lietošanai, bet gūst plašāku rezonansi kā lasītāju, tā kritikas aprindās, kāpj pāri Liepājas robežām, nonāk plašākā apritē. Tādēļ svarīgi literāro procesu izvērtēt, stimulēt tā virzību un attīstību, sniedzot pieredzes bagātajiem un savu stilu jau atradušajiem rakstītājiem atbalstu un pārliecību par savu varēšanu, bet jaunajiem un rakstīt gribošajiem – palīdzot slīpēt un pilnveidot talanta šķautnes. Esmu pārliecināta, ka mācīties un attīstīties iespējams kā pieredzējušiem profesionāļiem, tā iesācējiem, jo pašapmierinātībā ieslīdzis radītājs diez vai spēj inspirēties īstai mākslai. Lai pieteiktu sevi kā rakstnieku, kurā vērts ieklausīties, ir jāizstāsta stāsts, kas atšķirtos no iepriekš rakstītā un arī vēl kādam citam būtu interesants un saistošs.

Domāju, ka lasītājs pilsētas dzimšanas dienā saņem stilistiski un poētiski gana interesantu un ierosinošu prozas grāmatu.

Gribas ticēt, ka jaunais prozas krājums "Ar sakņu sajūtu vējā" kļūs ne tikai par svarīgu notikumu pilsētas jubilejas kontekstā, ne tikai par vietējai publikai nozīmīgu faktu, bet būs nopietns stimuls Liepājas rakstnieku, literātu mākslinieciskajām aktivitātēm arī nākamībā, savstarpējas koleģialitātes un tolerances apliecinājumam, spējai sadarboties, lai pilsētas vārds skanētu droši un pārliecinoši. Lai tā nebūtu tikai fragmentāra, uz atsevišķām personībām un notikumiem vērsta darbība. Gribu cerēt, ka Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa spēs pulcēt un saliedēt talantīgos rakstītājus un patiešām kļūs par tādu centru, kas stimulē un aktivizē radošo procesu, ļaujot tam atklāties visā savā daudzpusībā un krāsainībā, kā arī raisa plašāku, uz ārpusi vērstu interesi par mūspuses literārajiem procesiem.

Daudz laimes dzimšanas dienā mums visiem! Lai liepājnieku krājumam veiksmīgs ceļš pie sava lasītāja!