Kurzemes Vārds

02:26 Pirmdiena, 28. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Liepājas domes sēdes

Liepājas sapni – uz tiesu, un citas lietas
Nora Ļauduma

Ceturtdien Liepājas domes sēdē, kurā nepiedalījās trīs deputāti (Uldis Pīlēns, Viktors Dronovs un Aigars Kesenfelds), tika pieņemti 57 lēmumi.

Piedzīt Baltijas jūras parka parādus

Deputāti tika informēti, ka no 1.marta izbeigts zemes nomas līgums, kas 2004.gadā bija noslēgts starp Liepājas domi un SIA "Baltic Sea Park Development" ("BSPD") par 25,4 hektāru iznomāšanu Klaipēdas ielā 138, jo " BSPD" nav nomaksājusi nomas maksas parādu un līgumsodu – kopā 59,7 tūkstošus latu jau līdz 28.februārim, kā arī nav iesniegusi domei rakstisku bankas apliecinājumu par finansējuma piešķiršanu pilnā apjomā ūdensatrakciju un atpūtas parka projekta "Baltijas jūras parks" realizācijai. Domes nekustamā īpašuma pārvaldei tika uzdots sagatavot iesniegšanai tiesā prasību par SIA "Baltic Sea Park Development" parādu un naudas soda piedziņu.

Līdz ar to piepildījušies Ventspils mēra Aivara Lemberga vārdi jau toreiz, tikko parādījās pirmās ziņas par šī grandiozā parka iecerēm, sakot, ka šāds projekts nevarot būt iespējams, savukārt arhitekte Zaiga Gaile šo projektu bija nosaukusi par "banānu republikas" projektu. "Zināmā mērā Liepāja [ar šī projekta neīstenošanu] ir zaudētāja," lēmumu žurnālistiem komentēja domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, "tomēr ir arī mazie ieguvumi – teritorija bija iznomāta, novākts bijušās asfaltbetona rūpnīcas mezgls, kas tajā vietā nepavisam neiederējās. Liepājniekiem ir iespēja meklēt citu attīstītāju tūrisma un ūdensatrakciju objektam. Ekonomikā situācija ir ļoti mainīga. Ceru, ka lēto darbaspēku meklētāju pie mums būs arvien mazāk. Mēs ļoti cerējām uz šo projektu, bet, jau no pirmās dienas es sekoju līdzi attīstītāju solījumiem, un, jo tie bija lielāki, jo ticamība tiem lēnām zuda." Pašlaik pašvaldība vēl neesot domājusi par to, kā Baltijas jūras parkam paredzēto teritoriju izmantot nākotnē.

Gatavo slimnīcu apvienošanu

Deputāti akceptēja nodomu protokolu starp Liepājas domi un Veselības ministriju par Piejūras slimnīcas un Liepājas Reģionālās slimnīcas apvienošanās projektu. Pārrunas par slimnīcu apvienošanu un par kopējas apvienības izveidi paredzēts sākt 24.martā. Darba grupai, kurā Liepāju pārstāvēs Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš, domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Antra Brūna, deputāte un onkoloģe Anna Krilova un domes Juridiskās daļas vadītāja Inita Pelnēna, līdz 1.maijam jāiesniedz gala ziņojums par panākto vienošanos. Apvienība jāizveido līdz 2009.gada 1.janvārim.

A.Krilova deputātiem skaidroja, ka slimnīcu apvienība jāveido saistībā ar radioloģisko iekārtu iegādi Latvijas četrām slimnīcām par Eiropas Savienības finansējumu. Pieteikties uz šādu iekārtu iegādi var tikai tādas slimnīcas, kurās tās bijušas līdz šim. Liepājas Reģionālajā slimnīcā tādu iekārtu nav bijis, turpretī Piejūras slimnīcā, kur ārstējas vēža slimnieki, tās vecajās telpās jaunu iekārtu nav iespējams izvietot, tai – lineārajam paātrinātājam – jābūvē jauna ēka, un to var pie Reģionālās slimnīcas. "Liepājniekiem tas ir vajadzīgs," uzsvēra A.Krilova.

Izveido Civilās aizsardzības komisiju

Dome izveidoja Civilās aizsardzības komisiju: komisijas priekšsēdētājs U.Sesks, komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas brigādes komandieris Andrejs Beļakovs, komisijas priekšsēdētāja otrais vietnieks domes izpilddirektors Edgars Rāts, Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Modris Janeks, Pašvaldības policijas priekšnieks Normunds Dīķis, Pašvaldības policijas Ārkārtējo situāciju nodaļas vadītājs Agris Dumpnieks, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darba drošības speciālists Ojārs Saulītis, Pirmā zemessardzes novada 44.kājnieku bataljona komandieris Livars Vangovskis, Dienvidkurzemes virsmežniecības Ugunsapsardzības un saimniecības daļas vadītājs Māris Otaņķis, Rolands Jančauskis no "Latvenergo", Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova un Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Bārzdiņš. Bet tikai A.Dumpniekam deputāti uzdevuši "piedalīties pašvaldības civilās aizsardzības plāna izstrādāšanā".

Šķiras no namu pārvaldēm

Dzīvojamo māju Kroņu ielā 29, Graudu ielā 20, Rīgas ielā 43, 1905.gada ielā 18, Vērgales ielā 2, Raiņa ielā 25, Šķēdes ielā 3, 5, 7, 11, Krūmu ielā 53, Jūrmalas ielā 23 pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas ēku dzīvokļu īpašnieku biedrību vai citu īpašnieku pilnvarotu namu apsaimniekotāju pārvaldīšanā.