Kurzemes Vārds

16:42 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 27. un 28. aprīlī

1928.
1922.gadā no sabiedrības "Rūpnieks", Ostas ielā Nr.3, Vācijas pavalstnieks Otto Delefelds nopērk terpentīna un koka darvas fabriku ar visu iekārtu un uzsāka ražošanu. Taču darbs neveicas, un Delefelds drīz vien nokļūst parādos. Lai izvairītos no kreditoriem, viņš noslēdz ar Elju Gordonu fiktīvu uzņēmuma pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pēc līguma noslēgšanas Delefelds joprojām turpina darboties fabrikā, saņemdams naudu par pārdoto produkciju. Tad kādu dienu Gordons ierodas fabrikā un paziņo fabrikas pārzinim Vilporam, ka esot uzņēmumu nopircis. Vilpors lūdz, lai Delefelds izskaidro radušos situāciju. Paskaidrojums vienkāršs: noslēgts fiktīvs pirkšanas – pārdošanas līgums, lai nodrošinātos pret kreditoriem. Gordonu un Delefeldu sauc pie atbildības un lietu iztiesā apgabaltiesā.

1938.
Konstantīns Guliņš–Freimanis ar draugiem pastaigājas pa Graudu ielu. Graudu un Julianas ielas stūrī slapstās divi iereibuši vīrieši. Pēkšņi Guliņš–Freimanis sajūt naža dūrienu mugurā. Dūrējs metas bēgt un apstājas tikai tad, kad kārtībnieks draud šaut. Viņu aiztur, rokā tam asiņains somu duncis. Dūrējs izrādās 24 gadus vecais Ādolfs Bērziņš. Ar savu 8 centimetrus garo dunci viņš skāris Guliņa–Freimaņa plaušas. Savainojums nav pārāk bīstams, taču cietušajam ilgāku laiku jāārstējas. Tagad Bērziņu tiesā, viņa advokāts Kagans paziņo, ka apsūdzētais slimo ar plaušu tuberkulozi atklātā formā un lūdz sodu mīkstināt. Apgabaltiesa Ādolfu Bērziņu soda ar 8 mēnešiem cietumā.

Bērnu draugu biedrība sirsnīgi pateicas ziedojumu vācējiem, ziedotājiem, labvēļiem, draugiem un visiem, kas sekmējuši 24.martā sarīkoto ziedojumu vākšanu. Savākts pavisam 581 lats un 91 santīms.

1948.
Pēc rūpnīcas "Tosmare" arodbiedrības komitejas un komjaunatnes organizācijas iniciatīvas rūpnīcā tiek sarīkotas jaunatnes sestdienas talkas, lai organizētu kulturālu atpūtu. Rūpnīcas strādnieki pašu spēkiem iekārto četrus volejbola un vienu basketbola laukumu. Pašlaik rūpnīcai ir arī sava sporta komanda.