Kurzemes Vārds

19:00 Ceturtdiena, 3. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dmitrijs izvēlas ķīmiju

Daina Meistere

A.Puškina 2.vidusskolas abitūrijas klases audzēknis Dmitrijs Opaļevs ir izvēlējies, ko darīs pēc mācību iestādes beigšanas. Viņš studēs ķīmiju. Tā laužot priekšstatu, ka mūsdienu jauniešus eksaktie priekšmeti nevilina. Dmitrijs savu izvēli ir nostiprinājis ar uzvarām pilsētas un valsts mēroga eksakto priekšmetu olimpiādēs.

Ķīmijas olimpiādē 2.vidusskolas 12.e klases skolnieks izcīnīja 3.vietu. Tāda uzvara paver Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes durvis, garantējot studiju vietu budžeta grupā. Dmitrijs ar labiem panākumiem piedalījies arī atklātajā ķīmijas olimpiādē, kurā tāpat ieguva 3.vietu. Atzīstami rezultāti parādīti pilsētas mēroga fizikas un matemātikas jauno talantu spēku samēru pārbaudē. Tagad zēns gatavojas doties uz atklāto matemātikas olimpiādi, kas notiks Rīgā. Viņš kopā ar savu skolas biedru Jevgeņiju Movčanu izvirzīts uz Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. Arī šis darbs saistīts ar ķīmiju.

Taču Dmitrijs nav nekāds sausiņš, kas tikai ieracies ķīmijas un matemātikas formulās. Skolnieks atzīst, ka viņam šie priekšmeti patīk, tie viņu interesē un, kā rāda rezultāti, viņam arī padodas. Taču puisis ir padomājis par vispusīgu savu spēju attīstīšanu un ir Latvijas Talantu akadēmijas absolvents. Kā jau apliecina pats akadēmijas nosaukums, tā domāta vispusīgi apdāvinātiem zēniem un meitenēm, kuri vēlas izkopt savas dotības. "Es pārstāvu Talantu akadēmijas pirmo izlaidumu," pastāstīja D.Opaļevs. "Tajā kopā ar vēl citiem Latvijas jauniešiem guvu iespēju apzināt savu potenciālu, saprast, kas man svarīgs karjeras izvēlē, un apgūt jaunas prasmes."

Mācību nobeigumā jauniešiem vajadzēja izstrādāt projektu. Jaunais liepājnieks izvēlējās tēmu, kas saistīta ar uzņēmumu "Grindex" un tā ražoto produkciju. Tā viņš padziļināja ne tikai ķīmijas zināšanas, bet arī apguva prasmi iet cilvēkos un intervēt tos, jo nācās apzināt, kā firmas "Grindex" ražotās zāles nonāk aptiekās, cik tās populāras iedzīvotājos. Jaunietis, kurš mācās mazākumtautību skolā, runā labā latviešu valodā. Arī olimpiādēs, risinot grūtos un sarežģītos uzdevumus, visi jautājumi doti valsts valodā. Dmitrijs nenoliedz, ka nemaz nav tik viegli saprast uzdoto jautājumu būtību, ja tie nav dzimtajā valodā. Taču studijas Latvijas Universitātē viņš uztver kā pašas par sevi saprotamas, jo galu galā uzvaras priekšmetu olimpiādēs ir neaptrīdams apliecinājums kā skolēna zināšanām eksaktajos priekšmetos, tā arī valsts valodas prasmei.