Kurzemes Vārds

21:11 Piektdiena, 10. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunumi

Dvīņu torņi pieņem pirmā kuģa kravu
Pēteris Jaunzems

Liepājas ostā pie Karostas kanāla atzara piestātnēm, kur kādreiz bāzējās padomju zemūdenes, tagad testa režīmā darbu uzsācis SIA "Cemex" cementa pārkraušanas terminālis, ko liepājnieki jau nodēvējuši par dvīņu torņiem.

Kompānijas "Liepājas osta LM" valdes priekšsēdētājs Pēteris Iesalnieks apstiprināja: kaut gan cementa termināļa būvi ostas 14.piestātnē uzsāka tikai pērnā gada novembrī, pirmās kārtas būvdarbi ir pabeigti un testa režīmā uzsākta kravu pieņemšana divos silāros, kuru kopējā ietilpība sasniedz 13 tūkstošus tonnu. Pirmās 3600 tonnas cementa atgādātas pa jūras ceļu no Polijas. Kuģa "Gotland Cement" izkraušana esot noritējusi saskaņā ar plānu un bez starpgadījumiem, bet darbu norisi vērojusi īpaša komisija, un gaisā neesot izplūdis neviens puteklītis.

Savukārt SIA "Cemex" komercdirektors Māris Gruzniņš aģentūrai LETA izteicies, ka, testa režīmā strādājot, stundā pārkrautas aptuveni 100 tonnas cementa, taču pēc termināļa nodošanas ekspluatācijā tā jauda sasniegšot 250 tonnas stundā. Viņš atzinis, ka termināļa pirmās kārtas pabeigšana ļaus nodrošināt ar cementu galvenokārt Kurzemes patērētājus. Patlaban Latvijā celtniecības apjomi sarukuši, taču uzņēmuma darbību tas neietekmējot. Turpinoties arī termināļa otrās kārtas būvdarbi. Tos plānots pabeigt līdz laikam, kad būs paveikta uzņēmuma "Cemex" ražotnes modernizācija Brocēnos. Gada apgrozījums tad varētu sasniegt 500 līdz 800 tūkstošus tonnu cementa. Termināli atklāt iecerēts augustā.

Publicē Liepājas pārskatu

Liepājas dome ceturtdien apstiprinājusi pašvaldības 2007.gada pārskatu, un tas jau publicēts domes mājaslapā. Pārskata forma ir nemainīga jau vairākus gadus, tomēr 2007.gada pārskatā ir lielāka konkrētība par naudas izlietojumu un citi interesanti, agrāk pārskatos neminēti fakti. Piemēram, pārskatā par uzkrātajām ārvalstu investīcijām izvērtēts ieguldījums Liepājas uzņēmumos pa valstīm. Pērn aktīvākie ārvalstu investori bijuši no Vācijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Lietuvas.

Finansiāli 2007.gads Liepājai bijis veiksmīgs, ievērojami palielinājušies ieņēmumi. Taču pirmo reizi pārskatā vērtēti būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem pašvaldība saskaras. Tostarp domes priekšsēdētāja Ulda Seska parakstītajā vadības ziņojumā ir būtiska piesardzības piezīme: "Palielinoties inflācijai, pieaugot minimālajām algām, kā arī energoresursu cenām, arvien vairāk līdzekļu būs jānovirza budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Šobrīd nav pamata domāt, ka pašvaldības ieņēmumi turpinās pieaugt tik strauji kā pēdējos gados, līdz ar to procentuāli samazināsies to līdzekļu apjoms, ko varēs novirzīt pilsētas attīstībai."

Veco ļaužu namam jauna saimniece

Kopš 30.maija Pilsētas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas vadītāja ir Diana Bikova. Viņa ir profesionāla sociālā darbiniece, kas Sociālajā dienestā strādājusi kopš 1999.gada. Pirms pārcelšanas darbā uz Veco ļaužu dzīvojamo māju viņa bija Ģimenes atbalsta daļas vecākā sociālā darbiniece. D.Bikova Liepājas Pedagoģijas akadēmijā ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā. Sociālā dienesta direktore Iveta Pūķe Dianu Bikovu raksturo kā enerģisku, zinošu darbinieci, kam nav vienaldzīgas veco liepājnieku problēmas.

Atjauno lielāko nacionālo partizānu bunkuru Baltijā

Grupa liepājnieku – pretošanās kustības dalībnieku – Liepājas tehnikuma grupas "Kursa" dalībnieks Arnolds Zviedris, "Daugavas Vanagu Latvijā" Liepājas organizācijas pārstāvis Uldis Vītoliņš un citi kopā ar bijušajiem Zemgales nacionālajiem partizāniem, tagad liepājniekiem Birutu Rodoviču un Modri Zihmani piedalījās patriotiskā pasākumā Īlē. Tur svinīgi sāka atjaunot pašu lielāko nacionālo partizānu bunkuru Baltijas valstīs, kurā pēckara gados mita Kārļa Kraujas (īstajā vārdā Visvalža Brizgas) vadītā Īles partizānu grupa. Tajā savas cīņas gaitas beidza un pēc 1948./1949.gada ziemas tika sagūstīts arī tolaik jaunais partizāns Modris Zihmanis. Bunkurs ir 62 kvadrātmetrus liels, tajā ziemošanas laikā pieticis vietas 30 cilvēkiem. Atjaunošana sākta ar eju attīrīšanu, sienu atjaunošanu. Pirmo reizi pirms desmit gadiem bunkuru atjaunoja Dobeles novada zemessargi, taču baļķi jau sākuši trunēt. Tagad būvi iecerēts veidot pamatīgāku, no pamatīgākiem baļķiem. Atjaunošanā piedalās apkārtējo pagastu iedzīvotāji un citi interesenti.

Videodarbu skate "Filozofija uz ekrāna"

Svētdien pulksten 20 mūzikas klubā "Fontaine Palace" notiks Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Mākslas un dizaina katedras programmas "Jauno Mediju māksla" studentu video darbu skate "Filozofija uz ekrāna". Programma ir Latvijā novatoriska – moduļu sistēmas studiju programma, kas iedibina atvērtu studiju procesu, padarot katra moduļa rezultātu publiski pieejamu. Jauno mediju studentu video darbu skatē tiks prezentēti studiju moduļa "Kultūras teorija un filozofija" gala projekti, kuru uzdevums ir veikt pētījumu grupā par kāda filozofa daiļradi, izvēlēties citātu – ideju un atspoguļot to audio vizuālā formā. "JMM" studentu darbu skatē tiks publiski prezentēti trīs grupu projekti, kuru videodarba pamatā izmantotas starpdisciplināro jautājumu pētnieka Volfganga Velša (dz.1949), austrāliešu izcelsmes domātāja, utilitārista un sabiedriska aktīvista Pītera Zingera (dz.1946) un viena no nozīmīgāko 19.gadsimta filozofa Frīdriha Vilhelma Nīčes (1844–1900) idejas.

Cirkulācijas nodrošināšanai

Atkal runa ir par karsto ūdeni, jo ar auksto ūdeni daudzdzīvokļu mājas nodrošina tikai ar spiedienu tīklos. "Namu pārvaldē "Jaunliepāja" no šā mēneša jēdziens zudumi, pret kuriem ilgstoši protestēja visas pilsētas iedzīvotāji, tagad aizstāts ar frāzi "karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšana". Šādas izmaiņas veiktas pēc "Vecliepājas" parauga, un patērētāji to ieraudzīja maksājumu paziņojumā par maijā sniegtajiem pakalpojumiem. Par cirkulāciju norādītās summas ir apmēram tādas pašas kā agrāk par zudumiem. Tā kā par izmaiņām neviens savlaicīgi netika brīdināts, iedzīvotāji vēršas ar jautājumiem, kur vien spēj. Toties namu pārvaldei "Karosta" šādu problēmu nav, jo tur nav arī centralizētās karstā ūdens apgādes sistēmas.

Darbinieces lūdz palīdzēt

Liela grupa darbinieču, kuras atlaiž no darba AS "Lauma Lingerie", vērsās pie Saeimas deputāta Valērija Agešina ar lūgumu palīdzēt. Tā kā praktiski kaut ko izdarīt šajā lietā viņam ir visnotaļ grūti, deputāts vērsās Pilsētas domē ar iesniegumu, lai noskaidrotu iespējamās vakances citos uzņēmumos. Viņš ir saņēmis atbildi ar domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa parakstu. Tajā sniegta izsmeļoša informācija par izveidojušos situāciju nodarbinātības jomā. Atbildē minēts arī par skolēnu iesaistīšanu darbā vasaras brīvlaikā, sabiedrisko darbu plānošanu, bezdarbnieku iesaistīšanu projektos, kurus iecerējušas realizēt pie mums dažas ārzemju kompānijas, arī metālapstrādes sfērā. Atbildē arī teikts, ka pašvaldība katru gadu piedalās ar līdzfinansējumu mazo un vidējo komercstruktūru attīstībai. Ko lai ar šo informāciju dara V.Agešins, nav sacīts.