Kurzemes Vārds

22:29 Piektdiena, 10. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Der arī vienkāršiem cilvēkiem

Nora Driķe

Galvenais – nav taisnība, ka viss jau ir iepriekš sarunāts un pārdalīts. Ka vienkāršs cilvēks bez kādiem aplinkus ceļiem var uzrakstīt projektu, vinnēt naudu un saviem spēkiem kaut ko paveikt. Tāda ir laivu tūrisma attīstītāja, SIA "T&P" līdzīpašnieka Turaida Šēfera atziņa tagad, pēc piedalīšanās Liepājas domes rīkotā mazo un vidējo uzņēmēju projektu konkursā pērn. SIA "T&P" pērn bija viens no 12 konkursā atbalstītajiem uzņēmumiem. "Iegūtie 3000 latu, lai gan tas nav nekas, tomēr mums bija atspēriena punkts. Iegādājāmies laivas, treilerus, tūrisma ekipējumu, izveidojām mājaslapu. Šogad mums ir pirmā īstā biznesa sezona. Es katram iesaku piedalīties šajā konkursā," saka T.Šēfers.

Arī šogad dome izsludinājusi līdzīgu projektu atbalsta konkursu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ar tādu pašu konkursa budžetu – 50 tūkstoši latu. Pieteikšanās līdz 1.jūlijam. 11.jūnijā vēl neviens projekts nebija iesniegts, taču pēc iepriekšējo gadu pieredzes, pieteikumi nāk pašās pēdējās dienās, saka domes Attīstības pārvaldes eksperte uzņēmējdarbībā Sanita Linde. Konkursa mērķis – sekmēt mazo un vidējo uzņēmumu kvalitatīvu darbību.

"Mēs apzināmies, ka vairumu uzņēmumu Liepājā veido mazie un vidējie. Jo uzņēmums ir mazāks, jo tam ir grūtāk saņemt Eiropas Savienības fondu atbalstu. Jāsaprot, ka arī pašvaldības atbalsts nav ļoti liels, tas vairāk ir morāls. Tomēr mazam uzņēmumam arī neliela summa ir ļoti nozīmīga," S.Linde pamato, kādēļ atbalsts sniedzams tieši nelielajiem uzņēmējiem.

Tēma – jebkas svarīgs. Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad konkursā tika atbalstīta tikai tūrisma joma, šogad ideju lokā var būt ikviena Liepājas attīstības programmā definētā prioritārā nozare. Ar konkursu pašvaldība vēlas sekmēt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, taču netiks piešķirta nauda starpniecisku darījumu un nekustamā īpašuma tirdzniecības veikšanai.

Ko var dabūt. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta atbalsts nevar pārsniegt 50 procentus no projekta pieteikuma budžeta, bet vienam projektam maksimāli dodamais atbalsts nevar būt lielāks par 5000 latiem. Pērn vienam projektam sniegtais atbalsts bija no 2000 līdz 5000 latiem – pavisam ar konkursa atbalstu tika īstenoti divpadsmit projekti.

Dalībnieki. Tie var būt tikai Liepājā reģistrēti maksātspējīgi uzņēmumi, kas ir samaksājuši nodokļus un citus valsts un pašvaldības noteiktos maksājumus. Mazie un vidējie uzņēmumi ir firmas, kurās ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro.

Nezināmais. Konkursa fināls šogad būs atkarīgs no tā, kā strādās Finanšu ministrija. Nolikums sagatavots atbilstoši ES regulu prasībām, un viena no tām paredz, ka līdzfinansējumu varēs piešķirt tikai pretendentam, kuram tiks izdota ministrijas atļauja sniegt atbalstu. Tādēļ konkursam iesniegtos dokumentus Liepājas dome nosūtīs izskatīšanai Finanšu ministrijā. Kādi būs ministrijas kritēriji, vai šī būs tikai formāla prasība, un cik ilgā laikā ierēdņi sniegs atbildi – uz šiem jautājumiem S.Linde atbildi nezina. Optimistiskais scenārijs – konkursa rezultātus varētu paziņot septembrī.

Uzziņai

Liepājas attīstības plānā nosauktās prioritātes:
iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes pieaugums;
iedzīvotāju skaita pieauguma palielināšana;
tautsaimniecība, kuras pamats ir rūpniecība, tranzīts, loģistika, tūrisms;
kvalitatīva pilsētvide un efektīva transporta sistēma;
resursus taupoša attīstība;
kvalitatīva visu līmeņu izglītības pieejamība.