Kurzemes Vārds

02:16 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājai ir sava universitāte!

Anda Pūce

Saeima vakar otrajā lasījumā atzina par steidzamu un divos lasījumos pieņēma Liepājas Universitātes satversmi. Pateicoties deputātu pozitīvajam balsojumam Latvija nu kļuvusi par vienu universitāti bagātāka, un pirmo reizi Liepājas un Kurzemes vēsturē mums būs pašiem sava universitāte.

Saeimas pieņemtā Liepājas Universitātes satversme nosaka augstskolas darbības pamatvirzienus un uzdevumus, kā arī juridisko statusu, akadēmiskā personāla, vispārējā personāla un studējošo sastāvu un tiesības, pašpārvaldes un struktūrvienības, to kompetenci, universitātes īpašumu, budžetu un saimniecisko darbību, kā arī dažādas citas ar Liepājas Universitātes darbību saistītas lietas. Liepājas Universitātes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Pūre pastāstīja, ka tagad Saeimas pieņemtais likums jāizsludina Valsts prezidentam un kanceleja tiks lūgta to izdarīt vēl jūnijā, lai tālāk risinātu jautājumu par akreditācijas nokārtošanu un citām procedūrām, kas saistītas ar nosaukuma maiņu. "Jauno augstskolas nosaukumu sāksim lietot un arī juridiski darīsim visu, lai rudenī studenti varētu sākt jauno mācību gadu Liepājas Universitātē," viņa saka.

Pēc Saeimas balsojuma Izglītības un zinātnes ministrijas telpās notika arī Liepājas Universitātes pārstāvju preses konference, kurā sabiedrība tika iepazīstināta ar jaunāko, sesto universitāti Latvijā.

"Ceļš uz Liepājas Universitātes izveidošanu bija garš un grūts. 1999.gada 14.jūnijā augstskolas Satversmes sapulces locekļi pieņēma lēmumu par augstskolas statusa un nosaukuma maiņu. Kopš tā brīža ir pilnveidota studiju kvalitāte, izveidotas jaunas studiju programmas. Diezgan strauji audzis mācībspēku zinātniskais potenciāls. No 101 ievēlētajiem akadēmiskā personāla locekļiem vairāk nekā puse ir doktori. No tiem 27 profesori un asociētie profesori. Tāpat, lai celtu zinātnisko kapacitāti, ir izveidoti četri zinātniskie institūti – Vadībzinātņu institūts, Kurzemes Humanitārais institūts, Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūts un Izglītības zinātņu institūts," norāda I.Pūre. Viņa atgādina, ka Liepājas Universitāte tika izveidota 1954.gadā uz Skolotāju institūta bāzes kā Liepājas Pedagoģiskais institūts. Līdz 90.gadu sākumam augstskola sagatavoja galvenokārt pedagogus, tad tā sāka pāreju no viena profila augstskolas uz reģionālu vairākprofilu augstskolu un paralēli skolotāju izglītošanas studiju programmām tika izveidots plašs nepedagoģisko studiju programmu klāsts, bet 1998.gadā Liepājas Pedagoģiskais institūts tika pārdēvēts par Liepājas Pedagoģijas akadēmiju. Un nu, tieši pēc desmit gadiem, tā beidzot pārtapusi par Liepājas Universitāti.