Kurzemes Vārds

20:54 Sestdiena, 4. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Vecākiem, kas audzina bērnus ar īpašam vajadzībām, pienākas liels paldies

Cilvēki ir dažādi, un tikpat atšķirīgs ir viņu spēju, talantu līmenis, tāpat atšķiras viņu prāta spējas un fiziskie dotumi. Un visā pasaulē ir aktuāls jautājums, kā integrēt sabiedrībā cilvēkus, kuriem piemīt fiziski vai garīgi trūkumi.

Es domāju, ka šajā jautājumā ir nepieciešama sistēma valsts līmenī. Mēs jau pārāk ilgi dzīvojam valstī, kur tādas nav. Ir ļoti daudz kas izdarīts. Mēs esam bijuši klāt pie izmaiņām, arī mūsu skolā ir daudz kas mainījies gan mācību ziņā, gan apkārtējās sabiedrības uztveres ziņā. Bet tikai bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenes zina, kādas problēmas uzbrūk tad, kad ārsti paziņo šo nepielūdzamo diagnozi. Ar cik daudziem jautājumiem jāsastopas jaunajai māmiņai, kura tajā brīdi bieži vien ir viena. Jo neviens viņu neinformē, kas viņu sagaida tālāk, ka tās būs rūpes visa mūža garumā. Domāju, ka Dzemdību nodaļā ārstiem un vecmātēm bieži vien pietiek darba, un viņi varbūt nevar veltīt tik daudz laika vienai jaunajai māmiņai. Bet palīdzība ir vajadzīga tūlīt uz vietas, tāpēc ir jādomā, kā šādās smagās reizēs piesaistīt psihologu.

Tāpat runājot par materiālo atbalstu. Tas ir vajadzīgs. Jo visbiežāk ģimenēs, kurās aug bērns ar speciālām vajadzībām, mammas nevar iet darbā. Bet ir vajadzīgs speciālistu un dienestu atbalsts. Te nu sabiedriskajām organizācijām jābūt aktīvākām, meklējot fondus, projektus, kuros var saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu.

Jebkurai māmiņai, kura nav atstājusi savu mazo valstij, bet gatava pati par viņu rūpēties, pienākas liels paldies par to. Ir labi, ka viņas pulcējas kopā atbalsta grupās, jo tik tiešām cilvēki ar līdzīgām problēmām var sniegt cits citam tādu morālu palīdzību un izpratni, ko nespēj citi no malas. Es domāju, ka Sociālajā dienestā jābūt psihologam, kas sniedz profesionālu atbalstu. Vecākiem, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, ir jāapvienojas, lai sniegtu palīdzību cits citam, tiem jābūt drošākiem lūgt atbalstu sabiedrībai, lai saņemtu visu maksimāli pieejamo palīdzību gan bērna ārstēšanai, gan viņa garīgas attīstības veicināšanai, gan piemērotas izglītības iegūšanai. Mūsu pilsēta ir bagāta, mums ir dažāda veida dienesti, mums ir visa veida izglītības iestādes. Ja bērns var mācīties parastā skolā, tad viņam ir jāsaņem atbalsts to darīt, bet, ja ne – tad jābūt iespējai iemācīties to, ko viņam ir pa spēkam apgūt.

Atis Brikmanis,
Speciālās internātpamatskolas direktors