Kurzemes Vārds

22:55 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Pats savas laimes kalējs
Gita Babajana, Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadošā karjeras konsultante

Vakar sāka pieņemt dokumentus iestājai augstskolās. No tā, cik piemērota spējām un darba tirgus pieprasījumam būs jauniešu izvēle, ir atkarīga turpmākā dzīve un veiksme karjerā.

Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras veidošanā un plānošanā. Un vecais teiciens, ka katrs pats ir savas laimes kalējs, nebūt nav novecojis arī mūsdienu pasaulē.

Skolu absolventiem jāvelta pūles, ne vien cenšoties sasniegt pēc iespējas labākus rādītājus savu zināšanu novērtējumā, bet vienlaikus jāpieņem lēmums par turpmāko savas dzīves ceļu. Tā ir sarežģīta situācija: laikā, kad jaunietis, iespējams, vēl nav spējīgs izlemt, kāds būs viņa dzīves ceļš, tas jau ir jāizvēlas. Bieži pusaudzim grūti saprast, ko tieši viņš grib darīt, kurā profesijā varēs vislabāk izpausties un gūt panākumus. Turklāt laiks rit aizvien straujāk.

Profesijas izvēli ietekmē apkārtējā vide, intereses, ambīcijas, klasesbiedri, draugi, plašsaziņas līdzekļi, ļoti spēcīgu iespaidu atstāj arī vecāki. Nereti lēmums par labu turpmākajām studijām vai centieniem uzsākt darba dzīvi tiek pieņemts arī atkarībā no jauniešu informētības – kādās mācību iestādēs un ar kādiem noteikumiem var apgūt izvēlēto specialitāti, kādas būs tālākās darbā iekārtošanās iespējas un kā iegūt studijām nepieciešamos līdzekļus.

Cilvēks var gūt gandarījumu savā karjerā un dzīvē, ja apkārtējā sabiedrībā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē notiekošās pārmaiņas viņš uztver kā izdevību, kā izaicinājumu, nevis kā draudus. Mainoties ekonomiskajai situācijai, mainās arī vidusskolas absolventu priekšstati par perspektīvajām profesijām. Pēc mūsu veiktās izpētes, var redzēt, ka šogad skolēni vairāk izvēlējušies apgūt ekonomiku un finanses, būvniecību, kā arī komunikāciju un medijus. Mazinājusies skolēnu interese studēt tiesību zinātni un veselības aprūpi, bet lielāka ir interese par inženierzinātni, transportu un pārvadājumiem. Populārākās augstskolas, tāpat kā iepriekšējos gados, ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. Taču šodien jāņem vērā, ka karjeras veidošana ir nepārtraukts process, tā ka ar vienu neveiksmīgi izvēlēto studiju programmu jau nekas vēl nebeidzas.