Kurzemes Vārds

05:40 Trešdiena, 5. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Populārākās ir vadības zinību programmas

Daina Meistere

Beigusies dokumentu pieņemšana studijām Liepājas Universitātē. Šogad jaunajiem censoņiem piedāvāja apgūt 30 pamatstudiju programmas un 17 augstākā līmeņa studiju programmas (papildu kvalifikācijas, kā arī studijas maģistrantūrā un doktorantūrā). Pēc jaunākās informācijas, dokumentus iesniedza 1032 reflektanti.

Nedēļas laikā, kamēr notika dokumentu pieņemšana kā pilna, tā nepilna laika studijām, uzņemšanas komisijas reģistratorēm darba netrūka. Uzņemšanas komisijas sekretāre pilna laika studijām Baiba Kupe pastāstīja, ka interesi par nupat universitātes statusu ieguvušo mūsu pilsētas augstskolu izrādīja kā Liepājas, tā Kurzemes reģiona jaunieši, kuri veidoja lielāko reflektantu skaitu, bet netrūka arī atbraucēju no citiem Latvijas reģioniem. Neparasti lielu interesi izrādīja galvaspilsētas vidusskolu absolventi, kuriem bija dota iespēja pieteikties studijām Liepājas pārstāvniecībā Rīgā. To var izskaidrot kā jauniešu vēlmi būt patstāvīgiem un iegūt pieredzi, dzīvojot prom no mājām, arī kā piedāvāto studiju programmu un iegūstamo profesiju un kvalifikāciju pievilcību.

Baiba Kupe un viņas kolēģe, Uzņemšanas komisijas sekretāre nepilna laika studijām Andīna Kagaine komentēja, ka bijis novērojams, ka jaunieši pārdomājuši savu izvēli, viņi skaidri zina, ko tieši grib studēt un kādu kvalifikāciju iegūt. Taču Liepājas Universitātē bija padomāts arī par to, kā palīdzēt tiem, kas apjukuši. Vestibilā dienās, kad pieņēma studēt gribētāju dokumentus, bija pieejams karjeras konsultants, kas sniedza informāciju par studiju programmām un iegūstamajām profesijām, par iespējām likt lietā iegūtās zināšanas, konkurējot darba tirgū. Lai gan lielākā daļa potenciālo studentu tiecās studēt budžeta grupās, jaunieši jau turpat uz vietas varēja iegūt informāciju par studiju kredītiem.

Apkopojot izteiktās vēlmes, jāsecina, ka dienas nodaļā vislielākā interese izrādīta par tādām studiju programmām kā "Tūrisma vadība", "Kultūras vadība", "Iestādes un uzņēmuma vadība", "Vides pārvalde", "Ārējo sakaru vadība", piekrišanas netrūcis arī programmām "Sabiedrisko attiecību speciālists", "Datordizains" un "Pirmsskolas izglītības skolotājs". Nepilna laika studijās visvairāk pieteikumu saņemts studiju programmās "Sociālais darbinieks", "Skolotājs", "Iestādes un uzņēmuma vadība".

Šajās dienās sākušās spēju pārbaudes tajās studiju programmās, kuru studentiem vajadzīgi talanti mūzikā vai mākslā, testus kārto un pārrunas risina iespējamie maģistra un doktora programmu studenti. Pēc tam, augusta pirmajās dienās, sāksies jauno studentu līgumu slēgšana un reģistrēšanās jaunajam studiju gadam.