Kurzemes Vārds

02:27 Trešdiena, 27. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Sievietes – par sieviešu tiesībām

Daina Meistere

Divas dienas Bernātos notika biedrības "Sieviešu tiesību institūts" rīkota nometne konference, kura noritēja programmas "Sievietei pilsoniskā sabiedrībā" īstenošanas gaitā. Tajā piedalījās nevalstisko organizāciju aktīvistes, mazo uzņēmumu un iestāžu vadītājas no Liepājas un Kurzemes reģiona. Nometnes laiks bija piesātināts, tajā ar dalībniecēm par viņu lomu sabiedrībā, par sievietes kā līderes nozīmi runāja dažādi speciālisti un lektori.

"Mūsu organizācijai ir svarīgi, lai mūsdienu sievietes, mūsu valsts iedzīvotājas apzinātos savu nozīmīgumu, lai spētu likt lietā savas spējas," sacīja "Sieviešu tiesību institūta" valdes priekšsēdētāja Laila Balga. Viņa paskaidroja, ka organizācijas un tās īstenotā programma saņēmusi Norvēģijas, Īslandes, Lihtenšteinas un Latvijas valsts sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu.

"Uzskatu, ka nometnes dalībnieces ieguva daudz ierosmju turpmākam darbam, uzzināja par pieredzi, kā strādā citi un kas no tās pārņemams, jo viens no mērķiem bija partnerattiecību veicināšana starp dažādām nevalstiskām organizācijām. Par to liecina arī dalībnieču atsauksmes, kuras izteica vēlmi atbalstīt mūsu ierosmes un darboties," rezumēja "Sieviešu tiesību institūta" Liepājas projektu un izglītības centra direktore Gita Štāla. Nometnē bija padomāts arī par atpūtu, kas vēl jo vairāk vienoja dalībnieces, ar jauku koncertu visus iepriecināja Nīcas sieviešu ansamblis "Sentiments".

Institūtam ir izstrādāta plaša darbības programma trīs gadu garumā. Pirmajā, tas ir 2008.gadā, veicamo var iedalīt trīs galvenajos blokos. Pirmais no tiem ir mehānisma izstrāde, ar kura palīdzību var ietekmēt Saeimu, kā arī vietējo pašvaldību un institūcijas ņemt vērā sieviešu intereses. Nākamais solis – izveidot projektu rakstīšanas un sagatavošanas apmācību centrus, kuros sievietes apgūs šīs prasmes, lai varētu ar saviem projektiem un idejām pretendēt uz Eiropas Savienības fondu atbalstu. Un trešais – veidot sieviešu līderu komandu atbalstu klubus ar domu palīdzēt, atbalstīt un iedrošināt vājākos.

Ir izstrādāti tālākie plāni. Nākamajā gadā lielākā uzmanība tiks veltīta mazos uzņēmumos un iestādēs strādājošām sievietēm, rīkojot apmācības, veicinot pieredzes apmaiņu ar līdzīga darba veicējiem citās valstīs. Institūtam ir sadarbības partneri Vācijas Bavārijas zemē, Norvēģijā – Bergenā, Krievijā – Kaļiņingradā. Tas viss veicinās sieviešu pašapziņas celšanos, savu spēju un ietekmes apzināšanos.