Kurzemes Vārds

13:45 Trešdiena, 29. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas

Samazina arī tālsatiksmes autobusu reisu skaitu
Viktors Ulberts

Nākammēnes tiks pārtraukts viens reiss maršrutā Liepāja Ventspils, kā arī vairāki reisi Rīgas virzienā, pastāstīja akciju sabiedrības "Liepājas Autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Gundars Kristapsons.

Reisu samazināšana notiek saistībā ar Autotransporta direkcijas rīkojumu samazināt autobusu reisu skaitu par 15 procentiem.

No 15.septembra vairs nekursēs autobuss uz Ventspili caur Kuldīgu, kas ceļā no Liepājas devās pulksten 20.55. Atcels reisu pulksten 6.35 uz Rīgu caur Kalnciemu, kas notika pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās, kā arī reisu pulksten 9.15 tajā pašā maršrutā, kas tika veikts no pirmdienas līdz sestdienai.

Vairs nebūs arī reisa pulksten 13.55, kas uz Rīgu kursēja caur Aizputi un Jelgavu. Tas nozīmē, ka arī no Rīgas uz Liepāju vairs nevarēs nokļūt ar reisu pulksten 20.30 no galvaspilsētas.

Vēl tiks slēgts Rīgas reiss caur Aizputi, kas tiek izpildīts pulksten 8.25 svētdienās, kā arī vēl viens rīdzinieks, kas svētdienās uz Rīgu izbrauc pulksten 12.35.

G.Kristapsons apgalvo, ka šie reisi Autobusu parkam būtiskus zaudējumus neradīšot, jo tajos bijis samērā mazs pasažieru skaits, kā arī ieņēmumi mazāki. Taču viņš norāda uz kādu citu problēmu. "Iespējams, laikos, kad vairs nebūs šo reisu, aktivizēsies nelegālie pārvadātāji. Tas nu gan nebūtu uz labu, jo no tā ieguvēji būtu tikai paši nelegāļi," norādīja G.Kristapsons.

Jau rakstīs, ka Liepājas Rajona padomes Sabiedriskā transporta komisija pagaidām akceptēja tikai viena reisa slēgšanu Nīcas virzienā, vēl tiek domāts slēgt dažus Grobiņas reisus. Vairāk nevienu iespēju kaut ko slēgt komisijas locekļi nesaskata, jo autobusu satiksme uz daudzām rajona vietām jau tā nav pietiekama. Ir apdzīvotas vietas, uz kurām autobusi kursē tikai reizi nedēļā.

Tajā pašā laikā esot izskanējušas ziņas, ka tajos rajonos, kur nav pieņemti Autotransporta direkcijas norādījumi palielināt braukšanas maksu uz 3,5 līdz 4 santīmiem par kilometru, direkcija šādus tarifus piespiežot piemērot ar rīkojumu. Kā zināms, Liepājas Rajona padome akceptēja braukšanas maksas palielināšanu līdz trijiem santīmiem par kilometru.


Vidusskolēnu vairs nebūs
Dina Belta

Jaunajā mācību gadā Durbē vidusskolas klašu vairs nebūs, apliecināja Durbes vidusskolas direktore Rima Zvirbule.

10.klasi neizdevās nokomplektēt jau pērn, tāpat arī šogad tas nav izdevies, arī 12.klases šogad Durbes vidusskolā nebūs. Taču vidusskolas statusu uzreiz durbeniekiem neatņem, piebilda R.Zvirbule. Pavasarī gaidāma akreditācija, tad arī būšot redzams, kāds būs skolas liktenis.

Lai varētu nokomplektēt vidusskolas klasi, tajā jāmācās vismaz 12 skolēniem.

Jaunajā mācību gadā Durbes vidusskolā sāks mācīties 13 pirmklasnieku, būs divas 9.klases – vienā mācīsies 17, otrā 15 skolēnu. Taču neesot iespējams prognozēt, cik no pamatskolas absolventiem nākamajā mācību gadā vēlēsies turpināt izglītību vidusskolā. "Ir tendence, ka aizvien vairāk bērnu izvēlas profesionālās vidusskolas un arodskolas," sacīja Durbes vidusskolas direktore.


Centralizēto eksāmenu rezultāti uzlabojas
Dina Belta

Rajona vidusskolu absolventu centralizēto eksāmenu kopējā rezultāta līkne gadu no gada stabili tiecas augšup, ir gandarīta Gunta Lagzda, Liepājas rajona Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos.

Lielākais prieks par Durbi

Nupat Izglītības pārvalde saņēmusi pārskatu par vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Samērojot augstāko novērtējumu – A, B, C līmeņus – saņēmušo skaitu ar kopējo eksāmenu kārtotāju skaitu klasē, ir secināts, ka vislabākie rezultāti ir Grobiņas ģimnāzijai. Tur atbilstoši augstākajiem līmeņiem eksāmenus nokārtojuši 77,09 procenti skolēnu. "Esam priecīgi, ka Grobiņas ģimnāzija ir apliecinājusi, ka ir sava nosaukuma cienīga," piebilst Gunta Lagzda.

Bet īpašs prieks Liepājas rajona skolu dzīves vadītājiem ir par Durbes vidusskolu, kas ir otra labākā šajā sarakstā. Trešā vieta – krietni lielākajai Aizputes vidusskolai. Arī Liepājas rajona Neklātienes vidusskolai eksāmenos ir labi rezultāti. "Ņemot vērā, ka tur mācās cilvēki, kas pamatskolu beiguši stipri sen, gandrīz trešā daļa ir saņēmusi augstākos novērtējumus," uzsver Gunta Lagzda.

Vismazāk izvēlas ķīmiju un vācu valodu

Pavisam pagājušajā mācību gadā 12.klasi Liepājas rajonā beidza 268 jaunieši. No izvēles priekšmetiem visvairāk skolēnu – pusotra simta – izvēlējušies kārtot eksāmenu matemātikā. Gunta Lagzda to vērtē kā iepriecinošu tendenci, jo jaunajā mācību gadā eksāmens matemātikā būs obligāts. Vismazāk izvēlējušies ķīmiju – tikai seši. Taču rezultāti bijuši ļoti labi, četri no sešiem absolventiem to nokārtojuši A, B vai C līmenī. "Bet vācu valoda vispār izzūd. Ne tikai mūsu rajonā, bet arī Latvijā ļoti maz bija izvēlējušies to kārtot," saka galvenā speciāliste izglītības jautājumos. Arī mācīties šo valodu vairs izvēloties tikai retais, priekšroku dodot angļu valodai. Eksāmenu šajā svešvalodā kārtojuši septiņi rajona vidusskolu skolēni.

Ar katru gadu palielinās to skolēnu skaits, kas izvēlas kārtot eksāmenu fizikā. Šogad tādu bijis 40. Gunta Lagzda to skaidro tā, ka jaunieši aizvien vairāk izvēlas apgūt tādas profesijas, kur studijās šis priekšmets vajadzīgs. Bioloģijā eksāmenu kārtojuši 33 absolventi.

Augstāko līmeņu kopskaits valstī kopumā pēdējo trīs mācību gadu laikā turas stipri līdzīgs, bet Liepājas rajonā tas katru gadu par apmēram pieciem procentiem pakāpjas, saka Izglītības pārvaldes pārstāve. Aizvadītajā mācību gadā Latvijā šis skaits bijis 50 procentu no visiem eksāmenu kārtotājiem, Liepājas rajonā – 45,3 procenti.

Vērtējot sekmes centralizētajos eksāmenos pa priekšmetiem un salīdzinot tās ar visas Latvijas eksāmenu kārtotāju rezultātiem, visvairāk iepriecina ķīmija. Procentu attiecība, samērojot skolēnu skaitu un rezultātus, Liepājas rajonā ir nepilni 67 procenti, bet Latvijā kopumā – tikai nepilni 55 procenti. Arī vēstures eksāmenā Liepājas rajonā rezultāti ir labāki nekā valstī kopumā. Ļoti līdzīgi tie ir fizikas, matemātikas, vācu valodas un latviešu valodas eksāmenos.

"Protams, nevar teikt, ka vērtējums centralizētajos eksāmenos ir vienīgā mēraukla, pēc kuras varam spriest par izglītības kvalitāti – eksāmeni, kā zināms, tomēr ir laimes spēle," piebilst Gunta Lagzda. "Bet rādītājs tas tomēr ir."

Septembra vidū Liepājas rajona Izglītības pārvalde saņems ziņas, kurās mācību iestādēs absolventi iestājušies.

Vērtējums centralizētajos eksāmenos 2007.–2008. m.g.
(A,B, C līmeņi kopā)
Grobiņas ģimnāzija – 77,09 %
Ata Kronvalda Durbes vidusskola – 61,36 %
Aizputes vidusskola – 54,01 %
Nīcas vidusskola – 46,91 %
Priekules vidusskola – 44,9 %
Pāvilostas vidusskola – 44,19 %
Vaiņodes vidusskola – 43,1 %
Neklātienes vidusskola – 28,09 %


Visas lietas
Paraupji, toties droši

Ir situācijas, kad ar atslēgu nepietiek. Tad jāķeras pie lāpstas, jāpārskata dēļu liekumu krājumi un vēl jāapstāda šis veidojums ar augāju, kura saknes visu satur kopā. Mazliet raupji, bet droši.

Tikai jāuzmanās no viena – lai šādi nostiprinātās durvis nevērtos uz iekšu.


Plānos vietējās attīstības stratēģijas
Dina Belta

Latvijas reģionos notiks informatīvo semināru cikls par Eiropas Savienības atbalsta izmantošanas nosacījumiem.

Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu rīko informatīvo semināru ciklu vietējām rīcības grupām par normatīvajiem aktiem Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumam "Vietējās attīstības stratēģijas".

Liepājas rajonam tuvākā vieta, kur notiks seminārs, ir Saldus. Tas paredzēts 28.augustā, ziņo aģentūra "LETA".

Semināru dalībniekus iepazīstinās ar Ministru kabineta noteikumos "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību kvalitatīvu vietējo attīstības stratēģiju izstrādei, kā arī ar normatīvo bāzi, kas regulē "LEADER" pieejas ieviešanu Latvijā.


Izdod pirmo grāmatu
Dina Belta

Nākamajā ceturtdienā, 28.augustā, pulksten 12 Bunkas Kultūras namā savu pirmo grāmatu atvērs jaunā autore Liene Andersone.

Grāmatā "Pirmais solis" apkopota dzeja un esejas, pastāstīja Bunkas Kultūras nama mākslinieciskā vadītāja Malda Andersone. Liene sākusi rakstīt jau pamatskolas gados, tagad viņa studē Liepājas Universitātes 3.kursā.

Grāmatas atklāšanas svētkos uzstāsies Bunkas dramatiskais kolektīvs kopā ar vienu no Latvijas jaunajiem talantiem.

Grāmatas "Pirmais solis" izdošanu finansiāli atbalstījusi arī Liepājas Rajona padome.