Kurzemes Vārds

10:42 Otrdiena, 25. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Telefonakcija

Sociālo pabalstu nianses un līkloči
Kristīne Pastore

Uzziņai

Par iespēju saņemt sociālo palīdzību var interesēties:
– E.Veidenbauma ielā 3, 101.kabinetā, tālrunis – 63489647 vai 63489648;
– Namu pārvaldē "Karosta", Imantas ielā 3, 6.kabinetā, tālrunis – 63456115;
– Namu pārvaldē "Jaunliepāja", Siļķu ielā 7, 6. un 10. kabinetā, tālrunis – 63426044.

Darba laiks
pirmdienās – no plkst. 9 līdz16
otrdienās – no plkst. 9 līdz 16
ceturtdienās – no plkst. 10 līdz 18
piektdienās – no plkst. 9 līdz 16

Zināšanai

Dzīvokļa pabalstu var pieprasīt:
– ģimenes ar bērniem, kurās nav nevienas darbspējīgas personas un kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz 144 latus;
– ģimenes, kurās ir vismaz viena darbspējīga persona un kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz 108 latus;
– ģimenes bez bērniem, kurās nav neviena darbspējīga persona un kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz 144 latus;
– atsevišķi dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuri nesastāv laulībā un kuru mēneša ienākumi nepārsniedz 180 latus;
– ģimenes, kurās darbspējīgs vecāks audzina vienu vai vairākus bērnus un kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz 144 latus.
Jaunums – izvērtējot ģimenes ienākumus, netiek ņemts vērā bērna invalīda kopšanas pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Veselības aprūpes pabalstu var pieprasīt:
– ģimenes vai personas, kam noteikts trūcīgas ģimenes vai personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem (trūcīgas personas statusu piešķir cilvēkiem, kuru ienākumi nepārsniedz 50 procentu no minimālās algas – pašlaik tie ir 80 lati);
– ģimenes ar bērniem, kurās nav nevienas darbspējīgas personas un kuru ienākumi mēnesī uz personu nepārsniedz 135 latus;
– atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 135 latus;
– kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri un nestrādājoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī uz personu nepārsniedz 135 latus;
– nestrādājošas politiski represētas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai kurām noteikta invaliditāte (šīm personām pabalsts tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas).

Iespējas saņemt sociālo palīdzību pašlaik patiešām ir aktuālas. To parādīja arī pagājušā nedēļā notikusī "Kurzemes Vārda" un Sociālā dienesta rīkotā telefonakcija. Tajā uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļas vadītāja SKAIDRĪTE JANSONE un vecākā sociālā darbiniece ANITA LAUKA. Pamatinformāciju par to personām, kuras var saņemt dzīvokļu vai veselības aprūpes pabalstus un kur interesēties par šo pabalstu saņemšanu, lasītāji var uzzināt šim rakstam pievienotajos informatīvajos lodziņos, savukārt rakstā publicējam tos jautājumus un atbildes, kas var interesēt ne tikai pašus zvanītājus, bet noderēt arī citiem liepājniekiem.

Vai varu pretendēt uz sociālo palīdzību, ja esmu deklarēta Liepājas rajonā, bet dzīvoju pie meitas Liepājā?
– Nē, jo Liepājas Sociālais dienests sniedz palīdzību tikai un vienīgi Liepājā deklarētajiem iedzīvotājiem, taču iespējams, ka to var saņemt jūsu meita, ja ģimenes statuss atbilst kādai no tām iedzīvotāju kategorijām, kam pienākas sociālais pabalsts (skat. lodziņā "Zināšanai").

Esmu vientuļa pensionāre, meita un dēls gājuši bojā. Audzinu meitas dēlu, par kuru piešķirta oficiāla aizbildniecība. Sava dzīvokļa man nav, to īrēju. Mēnesī mūsu ienākumi ir 213 latu. 17 gadu vecais mazdēls ir pierakstīts Rēzeknē, es – Liepājā. Vai varu rēķināties ar palīdzību?
– Šajā gadījumā ir jāizvērtē situācija kopumā. Lai izskatītu jautājumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, ir nepieciešama detalizētāka informācija, tāpēc jums jāierodas Sociālajā dienestā uz konsultāciju.

Esmu vientuļa pensionāre, bērnu man nav, savu dzīvokli esmu uzdāvinājusi brālēnam. Mana pensija ir nedaudz vairāk par 140 latiem. 173 latus esmu iztērējusi par zobu protezēšanu. Vai man ir tiesības saņemt dzīvokļa un veselības aprūpes pabalstu?
– Liepājas pilsētā spēkā esošie saistošie noteikumi, kas nosaka dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, paredz, ka dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja kāda no dzīvoklī deklarētajām personām sev piederošo nekustamo īpašumu ir atdāvinājusi citai personai, izņemot savus taisnās līnijas radiniekus: vecākus, bērnus, mazbērnus, vecvecākus. Tas nozīmē, ka jūs uz dzīvokļa pabalstu pretendēt nevarat. Šī sieviete arī veselības aprūpes pabalstu saņemt nevar, jo viņas ienākumi pārsniedz noteiktos 135 latus mēnesī (skat. lodziņā "Zināšanai").

Savu dzīvokli esmu uzdāvinājusi dēlam, taču viena pati turpinu tajā mitināties. Vai varu saņemt dzīvokļa pabalstu?
– Jūs uz pabalstu varat pretendēt, taču, lai tas būtu iespējams, jums ar dēlu ir jānoslēdz īres līgums. Varat to rakstīt paši un apstiprināt ar saviem parakstiem vai grāmatnīcā nopirkt speciālu veidlapu un to izpildīt. Tad, ņemiet līdzi visus nepieciešamos dokumentus – šo līgumu, dzīvesvietas izziņu, maksājumu kvītis un pasi – un nāciet uz Sociālo dienestu.

Esmu pensionāre, mana pensija ir 120 latu. Ar mani kopā dzīvo dēls, kurš strādā, un viņa ienākumi ir 200 latu. Mums ir kredīts. Vai varam pretendēt uz dzīvokļa pabalstu?
– Nē, jo jūsu ienākumu līmenis pārsniedz noteikumos paredzēto (skat. lodziņā "Zināšanai"). Kas attiecas uz kredītiem, tad paskaidrojam, ka atbilstoši saistošiem noteikumiem dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja kādai no dzīvoklī deklarētajām personām ir parādsaistības, izņemot studiju un studējošo kredītu, kredītu mājokļa pielāgošanai invalīdiem, vienīgā dzīvokļa privatizācijai, īres un komunālo maksājumu samaksai, kā arī kredītu ārkārtas operācijām pēc ārstniecības personas norīkojuma.

Īrēju personīgajā mājā otro stāvu, divas istabiņas. Mana pensija ir 125 lati. Vai varu saņemt palīdzību? Sociālajā dienestā man atbildēja, ka mājā nav divu dzīvokļu, tāpēc palīdzību atteica.
– Šajā gadījumā palīdzību nav iespējams saņemt, jo, pamatojoties uz likumu par dzīvojamo telpu īri, cilvēks, kurš īrē istabas dzīvoklī vai viendzīvokļa mājā, nav īrnieks, bet gan apakšīrnieks, taču uz pabalstu var pretendēt tikai īrnieks vai īpašnieks. Tomēr visi šīs mājas iedzīvotāji kopā var pieprasīt pabalstu, ja viņu materiālā situācija atbilst noteiktai kategorijai (skat. lodziņā "Zināšanai").

Mums dzīvoklī ir ierīkota alternatīvā apkure ar gāzi. Šogad dzīvokļa pabalstu saņēmām. Vai varam uz to pretendēt arī nākamgad?
– Pabalsta piešķiršana nav atkarīga no tā, ar kādu kurināmo dzīvokli apkurina, bet gan no ģimenes ienākumu līmeņa, patērētā siltuma, ūdens, elektrības daudzuma un īres maksas – visi šie maksājumi ietilpst dzīvokļa pabalstā.

Ja vienreiz šogad dzīvokļa pabalstu jau esmu saņēmusi, vai varu uz to pretendēt rudenī atkārtoti?
– Nē, šo pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Jūs varat iesniegt dokumentus atkal nākamgad.

Viena pati dzīvoju personīgā mājā, un šogad sabojājās čuguna apkures katls, kas jānomaina. Tas maksās ap tūkstoti latu. Vai varu saņemt palīdzību?
– Diemžēl ne. Šādām vajadzībām sociālā palīdzība nav paredzēta. Tāpat mēs nesniedzam sociālo palīdzību ne logu vai radiatoru nomaiņai, ne arī citiem remontdarbiem dzīvoklī.

Viena pati audzinu meitu. Mūsu kopējie ienākumi ir 260 latu – mana alga un 15 latu – meitas stipendija. Meita ir pilngadīga, taču mācās. Vai mēs varam saņemt dzīvokļa pabalstu?
– Mūsdienās līdz ar pilngadības sasniegšanu mācības nebeidzas, jaunieši turpina mācīties un būt materiāli atkarīgi no vecākiem. Tāpēc katrs gadījums ir jārisina individuāli.

Dzīvojam kopā trīs cilvēki: es un vīrs esam pensionāri, turklāt vēl 1. un 2. grupas invalīdi. Kopā ar mums dzīvo meita, kurai ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, taču viņa nestrādā. Var varam saņemt veselības aprūpes pabalstu?
– Latvijas likumdošana paredz, ka uz sociālo palīdzību nevar pretendēt personas, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Tātad jūsu meita nekādu sociālo palīdzību saņemt nevar. Kas attiecas uz jums un vīru, lai izvērtētu iespēju saņemt pabalstu, ir nepieciešama informācija par jūsu ienākumiem.

Vai viens un tas pats cilvēks drīkst saņemt gan dzīvokļa, gan arī veselības aprūpes pabalstu?
– Protams, ja vien šis cilvēks ietilpst tajās kategorijās, kas var uz tiem pretendēt (skat. lodziņā "Zināšanai"). Turklāt, runājot par ārstēšanos, svarīgi ir zināt arī to, ka strādājoši bērni var iesniegt čekus par vecāku – pensionāru ārstēšanos Ieņēmumu dienestā attaisnoto izdevumu atmaksai. Par šo iespēju vislabāk iesakām konsultēties Ieņēmumu dienestā. Un tas nekādi neiespaido dzīvokļa pabalsta saņemšanas iespējas.

Viena audzinu divus bērnus un saņemu pabalstu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Vai man ir iespēja saņemt sociālo palīdzību bērnudārza samaksai, ja mums ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī ir 87 lati?
– Nē, šāda veida pabalstu Sociālais dienests nepiešķir.

Esmu Krievijas pilsone un saņemu pensiju kā no Latvijas, tā Krievijas. Vai man pienākas dzīvokļa pabalsts?
– Ja jūs ietilpstat kādā no kategorijām (skat. lodziņā "Zināšanai"), kas to var pieprasīt, ja jūsu ienākumi nepārsniedz noteikto summu un ja jūsu dzīvesvieta ir deklarēta Liepājā, tad, protams, jums pienākas pabalsts, neskatoties uz pilsonību. Taču pie šī jautājuma noteikti jāpiemin, ka, piešķirot sociālo pabalstu, tiek summētas visa veida pensijas, ko cilvēks saņem no dažādām valstīm.

Esmu 80 gadu veca pensionāre, saņemu 150 latu lielu pensiju, turklāt esmu nepilsone. Vīrs ir pilsonis, bet garīgi slims, taču invaliditāte nav piešķirta. Vai varu saņemt palīdzību?
– Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums ir svarīgi zināt, cik liela pensija ir vīram. Ja, summējot abas pensijas, uz vienu cilvēku mēnesī neiznāk vairāk par 144 latiem, protams, ka šie cilvēki var saņemt dzīvokļa pabalstu. Ir nianses, runājot par citu valstu pilsoņiem. Šiem cilvēkiem, pieprasot sociālo palīdzību, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz dokumenti par attiecīgo ārvalstu piešķirtajiem pabalstiem, pensijām, kompensācijām un cita veida sociālajām garantijām.

Dzīvojam ar vīru privātmājā. Katram pieder sava tās daļa, un katrs atsevišķi maksājam par savu daļu nodokļus. Vīram pensija 99 lati, man – 137. Sociālajā dienestā man teica: ja mēs dzīvotu vienā kopīgā īpašumā, tad mums pienāktos dzīvokļa pabalsts, bet tagad nekā. Nesaprotu, kāpēc tā?
– Ir grūti komentēt šo situāciju, nezinot nianses, piemēram, to, vai šie cilvēki ir precējušies vai šķīrušies, kā arī to, vai māja juridiski ir sadalīta divās vaļās, un tamlīdzīgi. Skatoties pēc pensiju apmēriem, šiem cilvēkiem jebkurā gadījumā dzīvokļa pabalsts pienākas, taču jautājums ir par īpašumu. Ja šie cilvēki ir precējušies un viņiem katram pieder sava īpašuma daļa, kas juridiski ir kā katram savs dzīvoklis, tad pēc noteikumiem pabalsts viņiem nepienākas, jo sociālā palīdzība ir pabalsts, kas pienākas cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā. Taču tas, ka katram no laulātajiem pieder savs dzīvoklis, neliecina par krīzes situāciju. Ja šie cilvēki ir šķīrušies un ja īpašums ir juridiski sadalīts, tad nav nekādu problēmu pabalsta saņemšanai, tāpēc vislabāk ir paņemt visus īpašuma un arī civiltiesiskos dokumentu un doties uz konsultāciju Sociālajā dienestā.

Esmu pensionāre, kam pensija ir 121 lats, regulāri saņemu dzīvokļa pabalstu. Tagad mūsu mājā ir nodibināta apsaimniekošanas biedrība, notiek mājas sakārtošana, un katra dzīvokļa saimniekiem pašiem ir jāmaina caurules un jāveic citi darbi. Man nepietiek naudas tādām vajadzībām. Vai varu saņemt sociālo palīdzību?
– Diemžēl remontdarbu veikšanai sociālais pabalsts nav paredzēts.

Vai uz dzīvokļa pabalstu var cerēt tikai dzīvokļos mītošie, vai tos piešķir arī cilvēkiem, kas dzīvo savā privātmājā?
– Nav svarīgi, kur cilvēks dzīvo, bet gan svarīgi, vai viņš pieder kādai no tām kategorijām, kas var pretendēt uz šo pabalstu (skat. lodziņā "Zināšanai").

Esmu pensionāre un dzīvoju kopā ar invalīdu, kurš bez pensijas saņem arī pabalstu. Vai mums ir tiesības saņemt sociālo palīdzību?
– Svarīgi zināt, kas tas ir par pabalstu, ko saņem šis invalīds un kādi ir šo cilvēku kopējie ienākumi mēnesī. Taču jāuzsver, ka jaunums noteikumos ir norma, kas paredz, ka, izvērtējot ģimenes ienākumus, lai piešķitu dzīvokļa pabalstu, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, netiek ņemts vērā. Tātad, ja ar šiem cilvēkiem nedzīvo kopā kāda persona darbspējīgā vecumā un ja ienākumi uz katru no viņiem mēnesī nepārsniedz 144 latus, iespējams, ka dzīvokļa pabalsts viņiem pienākas. Tomēr vislabāk to var uzzināt, konsultējoties pie mūsu speciālistiem.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu un kādi – lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu? Vai ir iespējams saņemt abus šos pabalstus?
– Viena pabalsta saņemšana neizslēdz iespēju saņemt arī otru, ja vien cilvēks atbilst to kategorijai, kam tie pienākas (skat. lodziņā "Zināšanai"). Sīkāk par dokumentiem, kādi nepieciešami pabalsta saņemšanai, vislabāk konsultēties pie Sociālā dienesta speciālistiem.

Kam paredzēts dzīvokļa pabalsts? Esmu pensijā, dzīvoju viena vienā istabā, kuru privatizējuši sveši cilvēki, kas kaut kur pazuduši. Pensija man ir 132,46 lati. Vai varu cerēt uz palīdzību?
– Dzīvokļa pabalsts ir domāts tam, lai cilvēkiem, kuriem ir grūti materiālie apstākļi, palīdzētu daļēji segt īres un komunālos maksājumus. Šajā gadījumā nav zināmi noteikumi, uz kādiem šis cilvēks mitinās attiecīgajā dzīvoklī, tāpēc precīzi atbildēt nav iespējams. Lai noskaidrotu visas nianses, šim cilvēkam noteikti vajadzētu atnākt uz konsultāciju vai vismaz piezvanīt mūsu speciālistiem (telefona numurs ir minēts lodziņā "Uzziņai"), jo katrs gadījums patiešām ir ļoti, ļoti individuāls.

Šogad jau esmu noformējusi dokumentus dzīvokļa pabalsta saņemšanai, taču esmu dzirdējusi par dažādām izmaiņām – tarifu palielinājumiem un pazeminājumiem. Vai dokumenti jāpārformē?
– Nē, pašlaik nekas nav jākārto no jauna, taču nākamgad gan tas ir jādara, lai saņemtu pabalstu atkārtoti, ja jums tas pienākas.

Vai pabalstu varēs saņemt malkas iegādei? Esmu represēta pensionāre. Vai pabalsts atkarīgs no pensijas lieluma?
– Pabalsts ir atkarīgs gan no pensijas lieluma, gan arī no tā, kāds ir cilvēka vispārējais materiālais stāvoklis.

Esmu represēta, man ir 73 gadi. Esmu cukurslimniece un man ir stipri jāpiemaksā par zālēm. Vai tā ir domes rīcība, vai valsts atsakās no mums?
– Par valsti mēs neatbildēsim, bet domes saistošie noteikumi, pēc kuriem strādā mūsu dienests, paredz, ka represētajiem veselības aprūpes pabalsts pienākas bez ienākumu izvērtēšanas, tāpēc droši nāciet uz Sociālo dienestu.

Mūsu māja atdalījās no namu pārvaldes un nodibināja biedrību. Kā būs ar dzīvokļa pabalstu, vai varēsim to saņemt?
– Dzīvokļa pabalstu, ja cilvēks ietilpst kategorijā, kam tas pienākas, var saņemt, neskatoties uz to, kas ir mājas apsaimniekotājs.

20.augustā iesniedzu dokumentus apkures deklarācijai. Līdz šim nav nekas zināms. Kāpēc tik ilgi aizkavējas?
– "Iesniegumu likums" paredz, ka atbilde jāsniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Esmu 82 gadus veca, cietu avārijā un man ir gūžas kaula lūzums. Dzīvoju viena personīgā mājā, kurā ir gāzes apkure, par ko daudz jāmaksā, tāpat arī par zālēm. Gandrīz 100 latu katru mēnesi. Vai varu saņemt kādu palīdzību?
– Uz šo jautājumu nav iespējams atbildēt, nezinot pilnīgu informāciju, tāpēc vispareizāk būtu interesēties Sociālajā dienestā.

Dzīvojam abas ar māti Krūmu ielā. Mātei ir 95 gadi. Vajadzīgas zāles un pamperi. Pārrakstīju dzīvokli uz dēla vārda. Mūsu pensijas ir 130 un 150 latu. Vai ir vērts lūgt kādu pabalstu?
– Jā, jums ir tiesības pieprasīt dzīvokļa pabalstu.

Man ir otrā invaliditātes grupa uz visu mūžu, tāpēc nestrādāju. Pensija – 124 lati. Manas dzīvesbiedres aldziņa 103–104 lati. Vai mums pienākas palīdzība?
– Diemžēl ne, jo jūsu sieva ir darbaspējīgā vecumā. Jums pabalsts pienāktos, ja ienākumi mēnesī uz vienu cilvēku nepārsniegtu 108 latus (skat. lodziņā "Zināšanai"). Taču, lūdzu, periodiski sekojiet izmaiņām un ik pēc laika interesējieties par tām Sociālajā dienestā.

Students īrē dzīvokli un ir tajā deklarēts, kā arī ir noslēgts īres līgums. Vai viņam par apkuri nevarētu palīdzēt?
– Trūkst informācijas par to, vai šis jaunietis ir pilngadīgs, kā arī tas, kāda ir šī cilvēka materiālā situācija, tāpēc sīkāku informāciju var saņemt Sociālajā dienestā.

Pagājušajā gadā es janvārī iesniedzu deklarāciju un dabūju dzīvokļa pabalstu par iepriekšējo gadu. Kā man rīkoties šogad?
– Dzīvokļa pabalstu piešķir reizi gadā.

Vai Sociālais dienests kompensē ārstēšanos slimnīcā?
– Jā, ja cilvēks ietilps kategorijā, kam ir tiesības pieprasīt veselības aprūpes pabalstu (skat. lodziņā "Zināšanai").