Kurzemes Vārds

00:56 Trešdiena, 22. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas

Taivānieši uzdāvina datorklases aprīkojumu
Viktors Ulberts

Lai aplūkotu, kā iztērēti piešķirtie līdzekļi datorklases aprīkojumam, un tiktos ar skolēniem, kas šos datorus izmanto, vakar Aizputes vidusskolā bija ieradušies pārstāvji no Taipejas misijas Latvijā.

Saeimas deputāte Ingrīda Circene, kura pavadīja taivāniešu delegāciju, pastāstīja, ka Saeimā pastāv vairākas sadarbības grupas ar citu parlamentu pārstāvjiem. Aizputē bija ieradusies sadarbības grupa ar Taivānu. Tai Latvijā nav vēstniecības, bet gan ir misija, jo Ķīna neatzīst Taivānu par neatkarīgu valsti, tāpēc arī citas valstis cenšas šim jautājumam pieiet delikāti.

I.Circene ir arī vadītāja šai starpparlamentu sadarbības grupai. Jau pērn šīs sadarbības rezultātā tika īstenoti vairāki projekti Kurzemē, jo Taivāna ir bagāta valsts, kurā ir ļoti attīstītas informācijas tehnoloģijas, un viņi labprāt savās zināšanās dalās ar valstīm, kur ir to pārstāvniecības, kā arī sniedz materiālu atbalstu.

Pērn šāds atbalsts tika mācību iestādēm Gaviezē un Dunikā, šogad taivānieši palīdzību sniedz Rudbāržu pamatskolai un Aizputes vidusskolai. Rudbāržnieki izvēlējušies interaktīvo tāfeli, savukārt Aizputes vidusskolas sāpe bijusi novecojusi datortehnika vienā no datorklasēm. Pēc projekta un tāmes saskaņošanas taivānieši šim mērķim atvēlēja nepieciešamos līdzekļus. Bet vakar viņi paši uz vietas novērtēja, cik noderīga ir viņu palīdzība, un ar redzēto bija apmierināti. "Līdz ar to bērniem un jauniešiem mazpilsētās un lauku apvidos kļūst līdzvērtīgāki izglītošanās apstākļi ar lielo pilsētu bērniem," rezumēja I.Circene.

Tikšanās laikā jaunieši labprāt uzklausīja Taipejas misijas Latvijā vadītāja Deivida Vanga stāstījumu, ar interesi noraudzījās, kā viņš dažus nosaukumus pārraksta ķīniešu valodas hieroglifos. Un izrādās, ka taivānieši piedāvā Latvijas jauniešiem apgūt ķīniešu valodu. "Šāda iespēja patiešām pastāv," skaidroja I.Circene. "Jaunieši pēc vidusskolas var braukt mācīties uz Taivānu, kur viņiem maksā stipendiju, kā arī ceļanaudu. Programmas tur ir visdažādākās, taču pastiprināti tiek apgūta ķīniešu valoda."

Šādu informāciju dzirdot, dažas Aizputes vidusskolas meitenes saausījās un pat neizslēdza iespēju par šādu izvēli pēc vidusskolas absolvēšanas.


Zemes vērtību aprēķinās rudzos, latos un sertifikātos
Viktors Ulberts

Valdība pieņēmusi Ministru kabineta noteikumus par maksājumiem, izpērkot lauku apvidus zemi, kas nosaka kārtību, kādā aprēķināma samaksa, kādā samazināma samaksa un kādā veicami maksājumi, pērkot zemes reformas laikā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

Noteikumu projekts arī nosaka kārtību, kādā persona, izpērkot lauku apvidus zemi, pirms zemes pirkuma līguma slēgšanas veic zemes izpirkuma maksājumu privatizācijas sertifikātos, un kārtību, kādā akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" paziņo par veiktajām priekšapmaksām.

MK noteikumi paredz, ka samaksu par īpašumā piešķirto zemi aprēķina Valsts zemes dienests atbilstoši zemes kadastrālai vērtībai, kas noteikta personas iesnieguma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iesniegšanas dienā.

Samaksu par īpašumā piešķirto zemi aprēķina rudzu vienībās, latos un privatizācijas sertifikātos. Pirms zemes pirkuma līguma parakstīšanas zemes ieguvējs Hipotēku bankā iemaksā aprēķināto summu vai daļu no tās. Priekšapmaksai par lauku apvidu zemi Hipotēku banka par katru administratīvo teritoriju atver privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu.

Pēc zemes lietotāja pieprasījuma VZD izsniedz izziņu atbilstoši likumam "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšana". Persona var veikt priekšapmaksu tikai no sava privatizācijas sertifikātu konta.

Persona, kura veikusi priekšapmaksu, VZD attiecīgajā reģionālajā nodaļā iesniedz sertifikātu pārveduma uzdevumu par zemes pirkuma maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms līguma slēgšanas.

Hipotēku banka dzēš priekšapmaksas veikšanai iemaksātos privatizācijas sertifikātus tāpat kā par zemes izpirkumu saņemtos privatizācijas sertifikātus, kā arī līdz šā gada 30.septembrim nosūta VZD informāciju par veiktajām priekšapmaksām.

Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz 2007.gada 1.augusta grozījumiem likumā "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšana".