Kurzemes Vārds

16:02 Otrdiena, 7. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dažādi

Liepājas maciņš kļuvis biezāks
Sarmīte Pelcmane

Par spīti saspringtajai ekonomiskajai situācijai gan vietējā, gan globālā līmenī mūsu pilsētas budžeta ieņēmumi šā gada deviņos mēnešos ir ievērojami lielāki, salīdzinot ar tādu pašu laikposmu pērn. Tas nozīmē, ka acīmredzot tik drūma situācija Liepājā vis nav, turklāt iepriecina iespēja veltīt papildu līdzekļus dažādām liepājniekiem aktuālām vajadzībām.

Pēc Pilsētas domes Finanšu pārvaldes ziņām, Liepājas kopbudžeta ieņēmumi šā gada deviņos mēnešos palielinājušies par 5,5 miljoniem latu vairāk nekā pērn tajā pašā laikposmā un sasnieguši 36,9 miljonus latu. Tas ir par 707 309 latiem vairāk, nekā plānots.

Lielāko daļu pamatbudžeta ieņēmumu veido nodokļu ieņēmumi – deviņos mēnešos nodokļos iekasēti 22,5 miljoni latu. Nodokļu ieņēmumu plāns izpildīts ar 2,9 procentu uzviju jeb par 643 912 latiem vairāk, nekā plānots, un par 3,9 miljoniem latu vairāk nekā 2007.gada deviņos mēnešos.

Lielāko nodokļu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Salīdzinot ar 2007.gada deviņiem mēnešiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 4,1 miljonu latu. Plānoto 21,8 miljonu latu vietā iekasēti 22,5 miljoni latu.

Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze izpildīta par 104,3 procentiem jeb par 69 589 latiem vairāk, nekā plānots. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām plāns izpildīts par 110,2 procentiem jeb par 101 136 latiem vairāk, nekā plānots, jo daļa ēku īpašnieku nodokli ir samaksājuši par visu 2008.gadu. Iekasēti arī iepriekšējo gadu parādi 81 339 latu apmērā.

Ne tik labi veicies ar speciālā budžeta ieņēmumiem, kas deviņos mēnešos izpildīti par 95,6 procentiem jeb par 114 256 latiem mazāk, nekā plānots. Ieņēmumi no privatizācijas izpildīti par 82,2 procentiem jeb par 72 670 latiem mazāk, nekā plānots.

Atgādinot, ka šā gada ieņēmumu prognoze tikusi plānota visai piesardzīga, Liepājas domes Finanšu pārvaldes priekšniece Dace Gertsone pauž gandarījumu, ka ieņēmumi pilsētai palielinājušies. Pēc viņas domām, tam bijuši objektīvi priekšnoteikumi, jāizceļ trīs galvenie. "Tā kā lielāko summu pilsētas budžetā veido iekasētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad, pirmkārt, pārpildi veicināja šogad palielinātā minimālā alga, otrkārt, ienākošo summu palielināja arī pedagogu paaugstinātās algas, treškārt, domāju, ka turpina samazināties tā sauktās aplokšņu algas un līdzekļi tiek arvien vairāk legalizēti," vērtē speciāliste.

Bet tas, ka speciālajā budžetā ienākošo līdzekļu apjoms tomēr samazinājies, izskaidrojams ar sarūkošajiem ieņēmumiem gan no privatizācijas, gan atsavināšanas, gan pašvaldības īpašumu pārdošanas.

Liepājas Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis savukārt uzskata, ka budžeta pieaugums ir apliecinājums liepājnieku varējumam un izaugsmes iespējām: "Manuprāt, šodienas ekonomiskā situācija mūs visus trenē. Gan pašvaldību, kas izvirzījusi loģiskus uzdevumus budžeta veidošanā, gan uzņēmējus, kuri daudz asāk seko līdzi informācijai par notikumiem Latvijā un pasaulē, tirgus izmaiņām, biznesa partneriem. Katrs no mums informāciju analizē daudz vairāk un dziļāk, līdz ar to mēs visi kļūstam spējīgāki uzlabot sava darba organizāciju, paaugstināt produktivitāti un efektivitāti. Nevis tāpēc, ka tas ir moderni, ka tā māca skolās un grāmatās, bet tiešām pēc būtības – lai grūtos apstākļos spētu pieņemt pareizus lēmumus, lai mainītos, lai izdzīvotu, lai attīstītos.

Šodienas situācija veido arī kopības izjūtu, jo grūtības visvieglāk ir pārvarēt komandā. Tieši tāpēc ir vērtīgi, ka pašvaldībai, sākot ar 2009.gadu, būs iespēja uzsākt vērienīgu Eiropas Savienības līdzfinansētu infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu dažādās jomās. Vispirms tas tiešā veidā stimulēs būvniecības nozares attīstību, turklāt šādas nozares attīstībai ir netieši, taču ļoti konkrēti citi pozitīvi ieguvumi – tiek maksātas algas liepājniekiem, tiek maksāti nodokļi, bez tā tiek stimulēti transporta, piegādes, ēdināšanas un dažādi citi pakalpojumi. Caur šādu projekta īstenošanas sadales mehānismu finansējums nonāk mājsaimniecībās, kas sekmē pakalpojumu un tirdzniecības jomu. Bez tam šādu projektu realizācija rada pievienotu un paliekošu vērtību pilsētā, tā rada vidi izaugsmei, daudzi no tiem, piemēram, energoefektivitātes projekti ļaus samazināt budžeta izdevumus, tādējādi radot iespēju līdzekļus atkal novirzīt attīstībai un sociālo jautājumu risināšanai.

Arī ekonomiskās izaugsmes virzienā ir vairāki stratēģiski un reāli plāni, kas ļaus pozicionēt Liepāju kā pilsētu, kas attīstās un spēj konkurēt dažādās situācijās. Svarīgākie no tiem ir ostas padziļināšana, uzņēmējdarbības infrastruktūras, transporta infrastruktūras attīstība."

Liepājas budžeta ieņēmumi

2007.g. 9 mēnešos 2008.g. 9 mēnešos
Kopbudžeta ieņēmumi 31,4 miljoni latu 36,9 miljoni latu
Nodokļu ieņēmumi 18,6 miljoni latu 22,5 miljoni latu
Ieņēmumi no privatizācijas 687 000 latu 425 000 latu


Soli tuvāk elektrostacijai
Nora Driķe

Nākotnē paredzētajam valsts nozīmes enerģētikas nozares projektam – jaunbūvējamai cietā kurināmā elektrostacijai – Liepājas dome vakar nolēma rezervēt 29,4 hektārus zemes Latgales ielā 4. Zemes gabals atrodas 14.novembra bulvāra un Latgales ielas stūrī, lai gan tā detalizēta plānojuma vēl nav. Dome plāno nākotnē lemt par zemes gabala iznomāšanu elektrostacijas būvniecības konkursa uzvarētājam, bet pēc elektrostacijas nodošanas ekspluatācijā – lemt par zemes pārdošanu.

Vakar domnieki izskatīja vēl 36 jautājumus. Domes sēdē nepiedalījās vienīgi Āris Ozoliņš, bet Helvijs Valcis un Aigars Kesenfelds lēmumu pieņemšanā iesaistījās tālraidē no Liepājas pārstāvniecības Rīgā.

Papildina budžetu

Domnieki grozīja pilsētas budžetu uz papildu ieņēmumu –apmēram 600 tūkstošu latu iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpildes rēķina un 852 tūkstošu apmērā uz kredīta rēķina, kas ņemts tehnisko projektu veikšanai, lai piesaistītu naudu ES finansētiem darbiem. Ar grozījumiem budžetā tiek nodrošināti līdzekļi arī 1.klašu skolēnu bezmaksas ēdināšanai – 4471 lats, 7680 lati piešķirti pašvaldības stipendiju fondam, 29 tūkstoši latu – telpu nomai Olimpiskajā centrā, privātskolu līdzfinansējumam – 5000 latu. Vēl – pedagogu atalgojuma palielināšanai no 1.septembra piešķirti 832,7 tūkstoši latu, jaunas sociālās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 1 izveidei – 385 tūkstoši latu, papildu līdzekļi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai pilsētā. Šogad šī ir tikai otrā reize, kad deputāti groza budžetu uz papildu ieņēmumu rēķina.

Apstiprina zemzemes programmu

Deputāti apstiprināja Liepājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas renovācijas un rekonstrukcijas programmu 2009.–2011.gadam, saskaņojot to ar ielu renovācijas un rekonstrukcijas programmu nākamajiem trim gadiem. Nākamgad ūdensvada izbūvei vai rekonstrukcijai 1,9 kilometru garumā un kanalizācijas kolektoru rekonstrukcijai 1,74 kilometru garumā paredzēts iztērēt apmēram 1,5 miljonus latu. 2010.gadā mazākiem apjomiem paredzēts izlietot 740 tūkstošus latu, bet 2011.gadā – 664 tūkstošus latu.

Nākamgad rakšana paredzēta Bāriņu, Dzelzceļnieku, Lauku, Bērzu, Rožu, Salmu, Reiņu meža, Rojas, Ugāles, Ģimnāzijas, Ziedu, Lapu, Zvirbuļu, Cīruļu, Žagatu, Ziemupes, Sudrabu Edžus, Vidusceļa, Bārtas, Jāņa Asara, Ābeļu un Noliktavas ielā. 2010.gadā – K.Ūliha, Krūmu, Sporta un Brāļu ielā. 2011.gadā – Celtnieku, Roņu un Aldaru ielā.

Piešķir nodokļu atvieglojumus

Dome piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 procentu apmērā par zemi mājas apsaimniekošanas biedrībai "Kalpaka 62", "O.Kalpaka 103", "Raiņa 49" un SIA "Apsaimniekošanas serviss L" par māju Dzintara ielā 14 un Toma ielā 33 zemi, kopā par summu 144,69 lati. Tādi paši nodokļa atvieglojumi piešķirti arī vienai pensionārei par viņas īpašumu, kopā par summu 10,22 lati.

Prom no pārvaldēm

Deviņu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maina apsaimniekotājus, atsakoties no namu pārvalžu pakalpojumiem. No namu pārvaldes "Vecliepāja" aiziet Klaipēdas iela 130, pārvaldīšanas tiesības nododot SIA "Namserviss". Bet Siguldas 31.mājas iedzīvotāji turpmāk saimniekos īpašnieku biedrībā "Siguldas 31". No "Jaunliepājas" aiziet Krūmu ielas 59., Skrundas ielas 20., Strazdu ielas 12., 1905.gada ielas 9.māja. To iedzīvotāji turpmāk saimniekos paši biedrībās, savukārt Raiņa 10 un Siļķu ielas 9 iedzīvotāji uzticēsies SIA "Apsaimniekošanas serviss L". Bet O.Kalpaka 41.nama iedzīvotāji pārvaldīšanas tiesības uzticēs pilnvarotajai personai Ingai Grundmanei.