Kurzemes Vārds

02:57 Svētdiena, 29. novembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Projekts

Izzināja vēsturi, zīmēja, dziedāja un dzejoja par godu savai Latvijai
Daina Meistere

Liepājas teātrī ar apsveikumiem, koncertu, aizkustinājumu dalībnieku acīs beidzās Valsts jaunatnes iniciatīvu centra Latvijas Republikas 90.gadadienai veltītā lielā projekta "Tu esi Latvija!" Liepājas cikls. Mūsu pilsētas bērni un jaunieši piedalījās gan visas Latvijas pasākumos, gan pilsētas mēroga aktivitātes.

Projekta mērķis bija sekmēt skolēnu valstiskās apziņas veidošanos un patriotisko audzināšanu. Un darīt to, rosinot bērnus un jauniešus darboties savas valsts vēstures apzināšanā, apkārtnes sakopšanā. Uz to bija vērsti arī mūsu pilsētas projekti ciklā "Izzini Latviju", kura laikā notika konkursi par savu skolu, vēsturiski pētījumi, fotokonkurss "Foto ar moto", eseju konkurss, erudīcijas konkursi, vizuālās mākslas izstādes. Pašlaik Liepājas muzeja filiālē "Liepāja okupāciju režīmos" apskatāmi jaunās paaudzes zīmējumi, veltīti Liepājai Latvijas jubilejas kontekstā. Lai nodrošinātu iespēju katram iekļauties lielajā projektā, notika radošais projekts "Kopā vienā saules ziedā" bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Bērnu un jauniešu centra direktore Mārīte Tarziera, ievadot nobeiguma sarīkojumu, teica: "Mūsu centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centru, mākslinieciskās jaunrades centru "Vaduguns" un Izglītības pārvaldi piedāvāja papildu pasākumus tikai pilsētā, kas deva iespēju katram atrast veidu un vietu, kā apliecināt savu attieksmi pret Latviju. Uz šodienas koncertu uzaicinājām pašus aktīvākos, veiksmīgākos. Viņiem gribam arī pateikt paldies."

Teātrī projekta dalībniekus – skolēnus un viņu pedagogus – uzrunāja un sveica Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silvai Golde, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.

1.gimnāzijas skolniece Liene Lēvalde, kura piedalījās zinātniski pētnieciskajos lasījumos Rīgā, sacīja, ka projekts ļāva viņai būt kopā ar citiem Latvijas skolēniem, kuri, tāpat kā viņa, pētīja savas dzimtas vēsturi, tā ļaujot apzināties piederību savai valstij. Laureātus un sadarbības partnerus sumināja ar ziediem, viņiem dāvināja kalendārus, eseju krājumus, kas veidoti no projekta dalībnieku darbiem. Pateicību saņēma Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, muzejnieces Maija Meiere un Aina Burija, Liepājas galvenajā māksliniece Agita Ansule, skolotāji Ina Stola un Normunds Dzintars, pateicība pienācās sponsoram – sporta klubam "Liepājas metalurgs". Projekta nobeigumā skanēja ne tikai dziesmas, bet arī fragmenti no skolēnu rakstītām esejām. Skolniece Ieva Dzintare rakstījusi: "Iespējams, ka ir viena lieta, kas būtu jāzina katram īstam latvietim. Kamēr būsim mēs, tikmēr pastāvēs Latvijas valsts un tauta. Mēs – valsts iedzīvotāji – esam pagātne, tagadne un nākotne Latvijai. Kamēr vēl mūsos mīt stiprs gars, tikmēr Latvijas likteņa līkloči vīsies nākotnē vēl ilgi, ilgi."

Viens no projekta dalībniekiem – mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" vokālais ansamblis "Gaismiņa" – uzstājās ne tikai te, Liepājā, viņi kuplināja arī projekta noslēguma koncertu Nacionālajā operā Rīgā 17.novembrī. Koncertā ansambļa dalībnieki dziedāja Liepājas komponista Andra Eniņa dziesmu "Lūgums mātei" un Andra Kontauta dziesmu "Saules meitas sagšu raksta". Vadītāja Dzintra Orba sacīja: "Mums dalība projektā deva iespēju parādīt Liepāju Latvijas mērogā. Es un mani dziedātāji esam lieli savas pilsētas un valsts patrioti. Un uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs varam dziedāt savas pilsētas komponistu darbus. Un vēl – bērni, kas dzied kā komponētās dziesmas, tā tautasdziesmas, iemācās kārtīgi strādāt un mīlēt savu dzimteni."

Projekta "Tu esi Latvija!" laureāti

J.Čakstes 10.vidusskolas 10.b klase ieguva 3.vietu valstī pasākumā "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī", skolotāja Irisa Otrupe, kura pilsētā vadīja šī konkursa norisi;

mākslinieciskās jaunrades centra "Vaduguns" vokālais ansamblis "Gaismiņa" Latvijas vokālo ansambļu skatē ieguva 2.vietu, skolotāja Dzintra Orba;

15.vidusskolas zēnu koris bija izvirzīts Zēnu koru salidojumam Cēsīs, skolotāja Iveta Logina;

Centra pamatskolas zēnu koris piedalījās zēnu koru salidojumā Cēsīs, diriģenti Antra Berga un Juris Ločmelis;

tautas dziesmu dziedāšanas sacensību "Lakstīgala" uzvarētāji – Centra pamatskolas bērni (skolotāja Solveiga Pētersone).

Vides spēles
Ezerkrasta sākumskolas komanda (skolotāja Ilga Vitāle);
Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas komanda (skolotāja Ina Stola).

Konkurss "Mana skola"
Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskola atzinīgi novērtēta skolēnu jaunrades literārajos izdevumos "Radošā bagāža".

Valsts nozīmes laureāti konkursā "Svētku priekam"
Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades centra audzēknes Kristiāna Novika un Paula Dille (skolotāja Dace Rozenbaha), Bērnu un jauniešu centra audzēkne Eva Dzeguze (skolotāja Aija Turnele).

Olimpiāžu laureāti
15.vidusskolas skolniece Laura Ieva Kalēja – 1.vieta vizuālās mākslas olimpiādē;
6.vidusskolas skolēns Zigmunds Orlovskis – 1.vieta ģeogrāfijas olimpiādē.

Zinātniskie lasījumi
Uz Rīgu izvirzītas Laura Lazdupa
(1.ģimnāzija), Linda Demitere (6.vidusskola), Liene Lēvalde (1.ģimnāzija).

Daiļlasītāji
Republikas skatuves runas konkursa finālā – 2.vidusskolas skolēns Antons Gudkovs.

Projekta aktīvākie dalībnieki
2., 5., 10., 15.vidusskola, 1.gimnāzija, Centra pamatskola.