Kurzemes Vārds

08:13 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Katedrāle ir Liepājas sirds
Ilga Vitāle,
Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles evaņģēliski luteriskās vācu draudzes priekšniece

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles 250.jubileja ir liels notikums, ne tikai to evaņģēliski luterisko draudžu – gan latviešu, gan vācu, gan krievu – dzīvē, kam katedrāle ir garīgās mājas, bet arī visas pilsētas dzīvē. Man šī baznīca sevišķi tuva. Manas ģimenes locekļi šajā baznīcā ir raduši garīgo piepildījumu jau septiņās paaudzēs. Patlaban te Dievu lūdz un ar Dievu sarunājas četras manas ģimenes paaudzes – mani mazbērni, bērni, es pati un mana māte.

Mūsu senči šo baznīcu ir cēluši, rotājuši, cīnījušies, lai tā pastāvētu. Esmu lepna un priecīga, ka tā pastāv, ka varam te noturēt dievkalpojumus. Ka varam dzimtajā valodā dzirdēt lūgšanas, kas katram no mums ir dziļi sirdī kopš bērnības, kas, sirdī slēpjot no citiem, iznestas cauri daudziem gadu desmitiem. Tāpēc esam pateicīgi Vācijas valdībai, ka mums ir savs mācītājs, ka mums ir sava vieta, kur pulcēties, kur aizmirst smagās ikdienas rūpes, kur Dievu lūgt. Vienalga, kādā valodā to darām, katrs te tiek uzklausīts. Katedrālei ir ļoti laba aura, tā noņem no cilvēka visu slikto, palīdz būt labākam. Man ir ļoti svarīgi, ka mani bērni un mazbērni šajā dievnamā atrod to, kā pietrūkst ikdienā, mūsu straujajā dzīves skrējienā.

Jubilejas reizē novēlu visiem, kas cīnās par dievnama saglabāšanu nākamām paaudzēm, daudz spēka un izturības. Un, cik vien tas būs manos spēkos, ar baltvāciešu palīdzību, darīt visu, lai katedrāle atgūtu tai pienācīgo spožumu. Baltvācieši jau ir devuši krietnu artavu dievnama saglabāšanā un atjaunošanā. Un dos arī turpmāk. Esam laimīgi, ka ikdienā, ejot garām, varam paskatīties uz šo majestātisko celtni un cerēt, ka tā būs vēl skaistāka, vēl sakoptāka, vēl brīnišķīgāka, ka mūsu unikālās, pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles skanēs vēl 250 gadu.

Tāpēc šodien uzdrošinos vērsties pie pārējiem liepājniekiem. Mīļie cilvēki, šis dievnams nav tikai draudzēm domāts, bet visiem, kas mītam šajā pilsētā. Tā ir Liepājas sirds. To cēluši ne tikai vācieši. Ķieģeli pie ķieģeļa tur lika arī latviešu vīri, arī latviešu amatnieki strādājuši, lai būtu grīdas, soli, krāšņie kokgriezumi, lai būtu vara jumts, kas gan tagad atjaunojams, lai būtu tornis. Un latvieši, kam sirdī bija Dievs, kara laikā kailām rokām dzēsa šķembu nestās dzirksteles, lai dievnams nenodegtu. Un latvieši cauri garajiem pēckara gadiem ar gara spēku dievnamu saglabājuši, neļaudami to pārvērst par sporta zāli vai klubu. Ielūkojieties savos ģimenes arhīvos, fotoalbumos! Noteikti daudzi no jums atradīs kādu saikni, kas ved uz katedrāli. Arī tie, kam Liepāja par mājām kļuvusi pēc Otrā pasaules kara. Ne velti pašlaik tajā esam trīs draudzes – latviešu, vācu un krievu.

Katedrāle Liepājai ir vairāk nekā tikai unikāls arhitektūras piemineklis. Tāpēc aicinu visus liepājniekus, katru kaut nedaudz, arī šajos krīzes laikos, palīdzēt tai atgūt kādreizējo spozmi un ļaut piedzīvot nākamos 250 gadus. Lai pēc gadiem katrs, kas šodien sevi uzskata par liepājnieku, iedams tai garām, varētu sacīt: "Esmu palīdzējis šai katedrālei atdzimt!"