Kurzemes Vārds

19:21 Ceturtdiena, 20. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

No Liepājas domes sēdes

Namu pārvaldes neprivatizēs
Nora Driķe

Tā kā līdz 31.decembrim pašvaldībai bija jāatbild uz ļoti daudziem privatizācijas ierosinājumiem, ceturtdien, gada pēdējā domes sēdē, virkne lēmumu bija tieši par tiem. Līdz ar to pašvaldība izskatījusi visus privatizācijas ierosinājumus, "ko varējusi", "Kurzemes Vārdam" teica domes Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Mārtiņš Tīdens. Pašvaldība neesot lēmusi vēl tikai par dažiem zemesgrāmatā nereģistrētiem īpašumiem, kuru piekritība pašvaldībai esot strīdīga, un par 17 neapbūvētiem iznomātiem zemes gabaliem.

Pavisam deputāti pieņēma 66 lēmumus. Domes sēdē nepiedalījās deputāti Uldis Pīlēns un Guntars Krieviņš, savukārt Imants Resnis un Aigars Kesenfelds piedalījās, atrazdamies Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, kā to katrs sēdes vērotājs varēja redzēt sēžu zāles baltajā ekrānā.

Veido zemes maiņas fondu

Liepājas dome nolēma izveidot pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu apmaiņas fondu, lai minētos zemesgabalus apmainītu pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu pašvaldības funkciju izpildei. Lēmuma pamatojumā minēts, ka, fondu izveidojot, varētu īstenot nozīmīgus transporta infrastruktūras projektus, piemēram, Zirņu ielas rekonstrukciju, Ziemeļu – Dienvidu maģistrāles izbūvi, promenādes projekta turpināšanu un citu realizāciju. Lai šos projektus īstenotu, pašvaldībai būtu jāiegādājas vairāki zemes gabali, un to varētu atrisināt, izmantojot apmaiņas zemju fondu – nebūs nepieciešama nauda, jaunu zemes gabalu iegādei.

Fondā iekļauti pilsētas īpašumi Vecajā ostmalā 25, 27, 28, 30, 26, Pērkones ielā 29/31, Republikas ielā 6, Skolas ielā 7A, Flotes ielā 12, Klaipēdas ielā 102B ar platību no 466 kvadrātmetriem līdz pat 43305 kvadrātmetriem.

Likums pieļauj, ka trīs gadus apmaiņas fondā iekļautos zemes gabalus var mainīt pret tādiem, kas nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, un šajā laikā tos nedrīkst privatizēt. Pēc tam pašvaldība var lemt citādi, pēc domes sēdes skaidroja domes Juridiskās daļas vadītāja Inita Pelnēna.

Apmaiņas fondā iekļauts arī zemes gabals, kurā pašlaik atrodas apstādījumi (Flotes ielā), tāpat kā apstādījumu teritorijā atrodas zemes gabals Pērkones ielā (4,3 hektāri), spriežot pēc domes sēdes materiāliem, tā ir piekrastes teritorija, apaugusi kokiem un krūmiem. Vai iespējams, ka šos zemes gabalus apmaiņas procesā tiešām varētu atdot privātās rokās? Preses konferencē uz šo jautājumu netika skaidri atbildēts.

Atsaka privatizāciju

Bet, lai izveidotu apmaiņas fondu, dome lēma par tajā iekļaujamo zemes gabalu privatizācijas atteikumu. Atteikts Ivara Tomsona ierosinājums privatizēt zemi Klaipēdas ielā 102B. Akciju sabiedrībai "Mēs Liepājai" atteikts privatizēt zemesgabalus Vecajā ostmalā 25, 26, 27, 28, 30, SIA "MIG Holdings" atteikta Skolas ielas 7A privatizācija (par šiem lēmumiem A.Kesenfelds nebalsoja interešu konflikta iespējamības dēļ), Rinaldam Ekšteinam atteikta privatizācija Flotes ielā 12 un Republikas ielā 6.

Bez tam dome atteikusi arī "Mēs Liepājai" ierosinājumu privatizēt ēku K.Zāles laukumā 3 un 2A (A.Kesenfelds par to nebalsoja), R.Ekšteinam atteikta privatizācija Rietumkrasta ielā 5.

Bet SIA "Reinfelds A" atteikta Atmodas bulvāra 8.D ēkas privatizācija, pamatojot, ka tā atrodas uz nākotnē būvējamas Ģenerāļa Baloža ielas trases. Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, atbildot deputātei Elitai Kosakai, sacīja, ka atteikums neliedz uzņēmumam turpmāk darboties un ka nomas līgumu var pagarināt.

Pārdomā par "Vecliepāju"

Dome atcēla savu lēmumu nodot privatizācijai SIA "Vecliepāja". Kā jau ziņots, namu pārvaldi bija paredzēts pārdot jau šogad. Pašvaldība bija noslēgusi 20 tūkstošus latu vērtu līgumu ar firmu "Ernst&Yuong" par privatizācijas noteikumu izstrādi, kapitāla daļu pārdošanas līguma un pārvaldīšanas līguma izstrādi, un par cenas noteikšanu. Domes izpilddirektora vietnieks Ronalds Fricbergs "Kurzemes Vārdam" atklāja, ka darbs faktiski ir izdarīts, vienīgi nav noteikta cena (pasūtītājs brīdinājis, ka nevajag). Firmai ir samaksāts avansā 4000 latu, pārējo summu samaksās, atrēķinot novērtējuma neveikšanu.

R.Fricbergs mierina, ka šo darbu pašvaldība varēšot izmantot pēc trim gadiem, kad atkal domei būs tiesības lemt par pašvaldības uzņēmuma pārdošanu.

Bez tam dome atteica SIA "Jaunliepāja", SIA "Komunālā pārvalde", SIA "Liepājas autostāvvietas" un SIA "Liepājas RAS" Liepājas pašvaldības kapitāla daļu privatizāciju.