Kurzemes Vārds

23:02 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Vide

Satraukti par rotoriem līdzās mājām
Dina Belta

Uzņēmējiem ir liela interese par Liepājas rajonu kā labu vietu vēja parkiem. Tas tādēļ, ka vēja te tiešām daudz. Tomēr iedzīvotājiem par šādu enerģijas ieguves veidu vēl aizvien informācijas ir maz. Un ieceres nereti izraisa neuzticību.

"Visi šie ļaudis nekā nezināja par kādiem plāniem kaut ko šeit būvēt," Medzes pagasta iedzīvotājs Aldis Mežvids rāda pagasta teritorijas plānojumā zemes gabalus, kas robežojas ar tiem, kuri apzīmēti kā iespējamās vēja ģeneratoru ierīkošanas vietas. Tādu pagasta plānojumā ir diezgan daudz – gan Tāšos, gan Šķēdē, gan Kapsēdē. Viņš min arī vismaz vienu zemes īpašnieku, kas neko par pašvaldības plāniem neesot zinājis, kaut arī viņam piederošā zeme plānojumā apzīmēta kā viena no šīm vietām. Tāpat arī dažs pašvaldības darbinieks neko neesot zinājis.

Tāpēc A.Mežvids nolēmis kārtīgi izpētīt šo lietu pats un dalīties noskaidrotajā arī ar citiem tāšeniekiem. Kopā savācis pussimtu apkaimes iedzīvotāju parakstu zem vēstules pašvaldībai, kurā norāda, ka nevēlas, lai te tiktu celti jaudīgi vēja rotori, un izklāsta savus argumentus.

Viss atļautais nebūt nenotiks

Medzes Pagasta padomes priekšsēdētāja Dzidra Cobele kā principā nepatiesu noraida apgalvojumu, ka pašvaldības teritorijā būvēs vēja parkus, un A.Mežvida darbošanos dēvē par demagoģisku. Grozījumi pagasta teritorijas plānojumā, par kuriem satraukts A.Mežvids, radušies pēc tam, kad pašvaldība saņēmusi daudzus iesniegumus – gan no uzņēmējiem, kuri vēlētos šajā teritorijā celt vēja ģeneratorus, gan no īpašniekiem, kuri gribētu tiem iznomāt savu zemi. Tāpēc plānojuma izstrādes darba grupa izvēlējusies šim nolūkam paredzēt mazāk apdzīvotas pagasta vietas.

Teritorijas plānojums ir tāpēc, lai iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtu skaidrs, ko kurā pašvaldības vietā drīkst vai nedrīkst darīt. Taču tas nenozīmē, ka atļautais arī noteikti tiks darīts, uzsver Dz.Cobele. Lai nonāktu līdz reālai ģeneratoru būvniecībai, priekšā vēl tāls ceļš. Un vispirms ir nepieciešama paša zemes īpašnieka piekrišana un saskaņojums ar kaimiņiem.

2.februārī Medzē paredzēta plānojuma grozījumu apspriešanas sapulce, uz kuru aicināti visi iedzīvotāji. Iepazīties ar plānojumu un tā grozījumiem var Pagasta padomē.

Nav pētījumu par ietekmi uz dabu

A.Mežvids kategoriski noliedz uzklausītos pārmetumus, ka viņa patiesais mērķis esot, maldinot citus pagasta iedzīvotājus, aizstāvēt pašam savas intereses, jo viņam piederošā zeme, lūk, neesot paredzēta rotoru celšanai. "Es neesmu tas, kurš nopļauj mežus. Esmu redzējis mazus bebrīšus peldam, esmu redzējis, kā dzērvītes apbērnojas," viņš stāsta, ka dabas skaistuma un neskartības saglabāšana ir viņa galvenais mērķis, domājot par sava īpašuma nākotni.

A.Mežvids ir pilnīgi pārliecināts, ka vēja ģeneratoru tuva klātbūtne dabai darīs postu. Argumenti balstīti informācijā, ko viņš pats saviem spēkiem ilgstoši un rūpīgi vācis internetā. Viens no galvenajiem – ģeneratori nedrīkst atrasties dzīvojamām mājām tuvāk par diviem kilometriem. Tāpat – zemfrekvences un impulsveida troksnis, ko rada rotori, izteikti negatīvi ietekmē dzīvniekus un putnus, un arī cilvēkus. Medzeniekam ir arī citi argumenti.

To, ka dzīvojamās mājas nedrīkst atrasties divu kilometru rādiusā ap rotoru, neapstiprināja Liepājas Reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļas vecākā eksperte Rita Maisiņa. "Šāds apgalvojums nevar būt nekādi pamatots, likumdošanā ir noteikta tikai aizsargjosla ap vēja ģeneratoriem," viņa skaidro. "Aizsargjoslu likums" noteic: aizsargjoslas platums ap vēja ģeneratoriem ir 1,5 reizes lielāks nekā ģeneratoru maksimālais augstums.

R.Maisiņa spriež, ka šāds platums ir saprātīgs. "Var būt, ka šiem objektiem ir kāda neliela ietekme, to izspriest ir pētnieku un zinātnieku ziņā. Bet mums nav zināms, ka tie negatīvi ietekmētu apkārtni." Viņa gan atzīst, ka Latvijā šis jautājums neesot nopietni izpētīts.

Pirms drīkst uzsākt vēja parka projektēšanu, likums paredz gan lēmuma saskaņošanu ar apbūvējamā zemes gabala kaimiņiem, gan konsultācijas ar ornitologiem par to, vai parks neapdraudēs putnu ceļus. Jāveic arī ietekmes uz vidi novērtējums un tikai tad, ja par to pozitīvu lēmumu devis Vides pārraudzības valsts birojs, Reģionālā pārvalde izstrādā tehniskos noteikumus, un var sākties projektēšana.

"To lietu vajag pētīt"

A.Mežvids sakās esam sarūgtināts, ka no pagasta puses saņēmis attieksmi, it kā viņš būtu nevēlams kūdītājs, kaut arī pašvaldības darbiniekos meklējis sabiedrotos. Tagad medzenieks ir pārliecināts, ka pašvaldības amatpersonas Medzē un arī Dunikas pagastā apzināti grib izbīdīt vēja ģeneratoru celtniecību caur likumu līkločiem un katrā ziņā panākt to.

A.Mežvids zināja arī par konkrētiem zemes īpašniekiem, kuriem iespējamie vēja ģeneratoru būvētāji vai viņu starpnieki, SIA "Energo Wind" piedāvājuši slēgt neizdevīgus zemes nomas līgumus, kas pēc būtības viņiem pēc tam liedzot noteikšanu pār savu zemi. "Latviešu bāleliņi ir priecīgi par katru latu, jo lauksaimniecība taču mums ir aizgājusi pa burbuli," ar rūgtu ironiju piebilst A.Mežvids.

Dz.Cobele šajā sakarībā aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un vērīgiem un neparakstīt nevienu līgumu par zemes izmantošanu, iepriekš nekonsultējoties ar juristu.

"To lietu vajag pētīt," saka A.Mežvids. Ar to domājot gan iespējamo ģeneratoru ietekmi uz vidi, gan to, cik godprātīgi tiem tiek izraudzīta atrašanās vieta. Tam piekrīt arī pašvaldības vadītāja. Ja ir kāds, kas saceļ viļņošanos, tad tas varētu arī citus iedzīvotājus mudināt vairāk ieinteresēties par norisēm pagastā.

Arī "Kurzemes Vārds" turpinās pētīt vēja enerģijas parku nākotni Liepājas pusē un arī to, vai ļaudis ietekmē jau uzceltie vēja ģeneratori.

Uzziņai

– Pašlaik Liepājas Reģionālā vides pārvalde izstrādā tehniskos noteikumus piecu vēja ģeneratoru parka projektēšanai Sakas pagasta Rīvas karjerā.
– Vēja enerģijas uzņēmēji izrādījuši interesi par Sakas novadu, Vērgales, Medzes, Dunikas pagastu, Liepājas ziemeļu daļu. Savulaik interesējušies arī par Embūtes pagastu, taču tur būvniecības ieceri kategoriski noraidījuši ornitologi.
– Uzņēmējiem ir ieceres arī par vēja parku būvniecību jūrā – gan uz ziemeļiem, gan dienvidiem no Liepājas.