Kurzemes Vārds

18:07 Sestdiena, 22. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Dzīvokļu saimniecība

Nevēlas izmantot tiesības
Kirils Bobrovs

Daudz kas no dzīvokļu apsaimniekošanas jomā notiekošā jau ir zināms, par to rakstām bieži. Taču šis tas tomēr mainās, un par šo un to ir vērts parunāt vēlreiz. Piemēram, joprojām ir tādi iedzīvotāji, kuri nespēj samaksāt visus komunālos rēķinus, tomēr nezina, ka viņiem pienākas pašvaldības pabalsts. Kā lai izskaidro šādu neinformētību? Par uzņēmuma "Vecliepāja" darbu pēdējo reizi rakstījām pērn jūnijā. Bet par tur pašlaik notiekošo – kārtējā saruna ar izpilddirektoru Vilni Dobeli.

Pašlaik viens no sarežģītākiem tematiem ir sakārtot māju apkures iekšējos tīklus ar visādām alternatīvām un novirzēm no projektiem. Kā sokas šie darbi?
– Manuprāt, labi. Sākumā mums bija apmēram 400 šādu dzīvokļu, bet tagad palikuši tikai 20. Tajos vēl nav atjaunota sākotnējā kārtība, un vēl nav saņemtas nepieciešamās atļaujas. Taču šiem dzīvokļiem mēs aprēķinām pilnas summas. Par zudumiem mājā visiem ir jāmaksā vienādi. Nevienam nedrīkst būt nekādu īpašu nosacījumu. Un, ja kāds savā dzīvoklī pats atvienojis radiatorus, tad pašam par savu naudu tie būs jāatjauno. Atsevišķos gadījumos es pieļauju pat tiesas darbus. Vēl gribētu uzsvērt, ka mēs maksājam par patērēto siltumenerģiju pēc vienotiem komercskaitītājiem. Pat mājās, kurās izveidotas apsaimniekošanas biedrības, siltuma piegādātājs neslēdz līgumus ar mājas atsevišķām sekcijām vai atsevišķiem dzīvokļiem.

Pirms kārtējās apkures sezonas sākuma sakarā ar siltumenerģijas sadārdzināšanos visur sprieda, kā par to samaksāt. Kas notiek šajā ziņā?
– Šī prognoze kopumā piepildās. Situācija pat saasinās sakarā ar bezdarba palielināšanos un algu samazināšu. Katra mēneša beigās mums obligāti jāsamaksā par visu patērēto siltumenerģiju. Un pastāvīgi trūkst līdzekļu šo rēķinu samaksai. Lai pat tie būtu tikai desmit tūkstoši latu, tomēr to nav. Piemēram, novembrī tika samaksāti 82 procenti no aprēķinātās summas, decembrī – 84,5. Tādēļ jāizmanto bankas kredītlīnija. Es taču neesmu tiesīgs ņemt naudu no citām pozīcijām, kur paredzēta, sacīsim, "Liepājas ūdens" pakalpojumu vai darba samaksa. Bet parādi palielinās, un mēs ceram tikai uz vasaru.

Tiesā nereti izskata "Vecliepājas" prasības par parādu piedziņu. Kādēļ tajās figurē diezgan prāvas summas?
– Galvenokārt tādēļ, ka parādu piedziņa ir ļoti ilgstošs process. Vispirms uz maksājumu paziņojumiem mēs liekam savus sarkanos brīdinājuma zīmogus. Pēc tam sākam zvanīt pa tālruni un sūtīt rakstveida brīdinājumus. Un tad parādniekus sāk apciemot mūsu parādu piedzinēji. Šā iemesla dēļ darbā pieņēmām vēl vienu juristu. Dažreiz nemaksātājs kaut kur aizbrauc un atrodas ilgstošā prombūtnē. Arī dokumentu sagatavošanai, lai iesniegtu tiesā prasību, ir vajadzīgs laiks. Tātad ir daudz kavēkļu.

Droši vien arī uzņēmumam jātaupa, kur vien iespējams. Tagad tā visur rīkojas.
– Bez šaubām. Pērn mēs atlaidām ļoti daudz darbinieku, gandrīz vai pusi no strādājošajiem. Pārdevām šo to no tehnikas, atteicāmies no liekām telpām. Taču tā ir jautājuma viena puse. Ne mazāk svarīgi ir arī meklēt naudas pelnīšanas iespējas.

Jūsu pārziņā esošo māju taču kļūst arvien mazāk.
– Jā, turpina veidoties jaunas kopīgas apsaimniekošanas biedrības. Pēc vidējiem aprēķiniem, katru mēnesi no mums atdalās viena māja. Precīzāk – 0,8. Taču pozitīvi vērtējams tas, ka šīs mājas slēdz ar mums līgumus par šiem vai citiem pakalpojumiem. Piemēram, par grāmatvedības uzskaiti, juridiskiem jautājumiem, avārijas dienesta izmantošanu, sētnieku darbu. Mēs piedāvājam logu nomaiņu. Un, ja atsevišķās mājās, kurām ir līdzekļi, veicam konkrētus remontdarbus, tad pēc tāmes saņemam samaksu. Pēdējā laikā daudz kas izdarīts pagrabtelpās. Vispirms esam izolējuši apkures stāvvadus. Mēs principiāli nemainām šos cauruļvadus bez izolācijas. Un, ja siltums kļuvis dārgāks par 24 procentiem, bet attiecīgais rēķins atsevišķos gadījumos palielinājies tikai par 13 procentiem, vai tad tas nav lieliski! Taču mēdz būt arī cita veida efektivitāte. Ja, piemēram, sanitārtehniķim ir arī citas specialitātes, tad viņam darba nekad nepietrūks. Tagad mēs plānojam darbus visam gadam. Esam paredzējuši veikt energoauditu jau 11 objektos. Bet situācijas veidojas pat ļoti neparastas. Klaipēdas ielā 104 bija plīsušas caurules, bet tās izrādījās iebetonētas mājas sienās. Tas nozīmē, ka jāveic papildu darbs un izmaksas būs lielākas. Taču atkāpties nav kur. Labi vēl, ja šādos gadījumos izdodas pārliecināt iedzīvotājus.

Tātad arī psiholoģiskās problēmas vēl nav pārvarētas?
– Jā, un tas ir pats sarežģītākais. Spriežot pēc māju iedzīvotāju kopsapulcēs dzirdētā, mūsu māju iemītnieki joprojām daudz ko nesaprot. Vai arī nevēlas saprast. Un te uzskatāmi izpaužas neinformētība. Likumdošanas akti paredz, ka gandrīz visus jautājumus risina dzīvokļu īpašnieki. Varētu pat teikt, ka mēs esam nodevuši viņiem varu. Bet viņi negrib to izmantot. Daudzi gluži vienkārši izliekas kurli kredīta jautājumos. Joprojām vērojams iedzīvotāju inertums, ir grūti sapulcināt kopā vismaz pusi mājas dzīvokļu pārstāvju. Savā namu pārvaldē uz speciāla liela stenda mēs tagad izvietojam visaktuālāko informāciju, piemēram, kāda ir tās vai citas mājas iekšējā temperatūra, kādi tur ir siltuma zudumi, kurus mēs saucam par karstā ūdens piegādes izmaksām. Var salīdzināt skaitļus un uzzināt, kur ir labāki rezultāti, painteresēties, kas konkrēti darīts tajā vai citā mājā. Arī bezdarbniekiem ir sava psiholoģija. Nesen mums radās nepieciešamība pēc diviem sētniekiem. Tos izvēlējāmies no 30 pretendentiem. Taču drīz vien bija jāatlaiž no darba, jo viņi neievēroja disciplīnu. Sētniekam taču ir visnotaļ atbildīgs darbs.

Ir dzirdēts, ka "Vecliepāja" zaudējusi tiesā dzīvokļu īrniekiem, kas atteicās atzīt zudumus?
– Tā nav tiesa. Lieta tāda, ka "Liepājas enerģijas" visiem rēķiniem jebkurā gadījumā jābūt samaksātiem. Tātad viss, pret ko protestēja taisnības meklētāji, ir fiksēts siltuma skaitītājos! Starp citu, tagad mums ir daudz precīzāki Ministru kabineta noteikumi, uz kuriem mēs varam atsaukties tiesā. Pie mums ar šiem strīdīgajiem jautājumiem nodarbojas gan Ekonomikas policija, gan revidenti. Es pat sacītu, ka esam izturējuši ļoti pamatīgu pārbaudi.