Kurzemes Vārds

17:00 Trešdiena, 2. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Novada ziņas

Uzvar nīcenieki un otaņķnieki

Pagājušās nedēļas nogalē Nīcā notikušajā tradicionālajā konkursā "Dzintara zvaigzne" pirmo vietu dziedātāju grupā ieguva Sintija Cāle no Durbes ar dziesmu "Tristans un Izolde". Dejotāju grupā par labāko uzstāšanos atzīts Otaņķu deju grupas "Pērles" priekšnesums "Nakts leļļu teātrī".

Vēl laurus plūca Ilze Dīķe, deju grupas "Dimanti" un "Mazās pērlītes" no Otaņkiem, kā arī nīcenieki Daniela Venškevica un Valts Vecbaštiks, Edīte Leimante, deju grupa "Zibens".

"Dzintara zvaigznē" piedalījās dalībnieki arī no Rucavas, Vērgales, Durbes un Liepājas.

Vēstule
Mēs ļāvāmies priekam

Ielūgumus ar skaistām dzejas rindām uz gadskārtējo, jau četrpadsmito, tikšanos saņēmām mēs – Grobiņas vidusskolas pensionētie skolotāji. Uz pasākumu svētdienā, 8.martā, devāmies jaukā noskaņojumā, jo patīkami tikties ar bijušajiem darbabiedriem, kad ikdienā vairs neesam cits citam līdzās.

Un neaprakstāmi labi jutāmies, redzot pasākuma organizatoru izdomu, sirsnību un mīļumu. Mēs bijām īpaši!

Grobiņas vidusskolas skolēni, skolotāji un bērnu vecāki iepriecināja ar uzvedumu pēc filmas "Mūzikas skaņas" motīviem. Lieliski! Ne vienmēr gadās redzēt tik labus sadarbības rezultātus. Cik patīkami sirdi sasildīja uzveduma dalībnieku mums pasniegtā tulpīte!

Pēc tam apmeklējām jauno sporta halli. Tās direktors Andis Ādiņš iepazīstināja ar sporta iespējām. Bijušajiem sporta skolotājiem, to visu redzot, acis mirdzēja.

Godinājām astoņdesmitgadniekus – Dzidru Raņķi, Karīnu Šteinbergu-Riekumu, Pēteri Peiču un septiņdesmitpiecgadnieci Helēnu Putru. Dāvanā viņi saņēma Grobiņas piemiņas grāmatas. Ziedi arī tiem, kam nebija tik apaļas jubilejas.

Esmu lepna ar šo vēstuli pavēstīt pensionēto skolotāju domas – diezin vai citur ir tik labi pašvaldību un skolu vadītāji, kultūras darba organizatori, kuri velta tik daudz sava laika, lai būtu kopā ar mums.

Mīļus vārdus un ziedus saņēmām no Grobiņas Pilsētas domes priekšsēdētāja Jāņa Neimaņa, Grobiņas Pagasta padomes priekšsēdētāja Aivara Priedola, Grobiņas ģimnāzijas direktores Vizmas Vītoliņas, direktores vietnieces mācību jomā Liesmas Sanderes. Īpašu paldies gribam teikt Grobiņas vidusskolas direktorei Lailai Urbānei, kura vadīja visa pasākuma norisi. Mīļa, sirsnīga, vienkārša un tuva! Par šāda pasākuma ilgmūžību esam pateicīgi Zentai Lūkai, kura prot katru pārliecināt, iesaistīt, iedrošināt. Paldies Grobiņas pilsētas kultūras darba organizatorei Sandai Zālītei un sporta halles kafejnīcas pavārītēm.

Labie ļaudis! Mēs patiešām ļāvāmies priekam!

Ausma Lagzdiņa,
Grobiņas vidusskolas pensionētā skolotāja

Piedalās mākslas konkursā

Cīravas bērnu centrs "Gaismiņas" aicina bērnus no piecu gadu vecuma piedalīties starptautiskajā jauniešu un bērnu mākslas konkursā "Vienmēr zaļš, vienmēr zils".

Konkursu organizē Polijas pilsētas Toruņas Bērnu jaunrades mākslas centrs un Polijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju, informē Cīravas bibliotēkas vadītāja Anita Tuleiko.

Konkurss veltīts ekoloģijas tēmai. Bērni savos zīmējumos var attēlot notikumus no savas personīgās dzīves, novērojumus dabā, ģimenes kopīgo atpūtu pie dabas, jebkuru tematu, kas saistās ar dabas aizsardzību.

Darbi iesniedzami līdz 24.aprīlim bērnu centrā. Konkursā piedalās arī PII "Pīlādzītis" audzēkņi.

Starptautiskā žūrija darbus vērtēs jūlija sākumā, bet uzvarētāju darbu izstādi atklās 15 oktobrī Toruņas Bērnu jaunrades mākslas centrā.

Dzīvos arī pēc novadu reformas
Pēteris Jaunzems

Virgas pagasts novadu reformu sagaida aizvien sakoptāks. Pašvaldības vadītāja Ruta Balode uzskata, ka dzīve apvienošanās rezultātā neapstāsies, taču līdzekļu dažādām vajadzībām gan varot pietrūkt. To saprotot, vietējā vara mērķtiecīgi izlietojusi valdības atvēlētos 200 tūkstošus latu. Nauda tērēta galvenokārt sabiedriskas nozīmes ēku sakārtošanai, lai tur nodrošinātu darbam nepieciešamos apstākļus.

Pagastos būs pārvaldnieki

R.Balode prognozē, ka Virgas pagastnama ēkā Paplakas centrā pēc Priekules novada izveidošanas būs pagasta pārvalde un Virgas pakalpojumu centrs, kur apgrozīsies iedzīvotāji un strādās speciālisti. "Iespējams, ka viņus sauksim par pārvaldniekiem. Vismaz gribētos, ka tā tas būtu," viņa pasmaidīja.

Tieši tāpēc, lai cilvēkiem būtu ērti, pirms vairāk nekā 20 gadiem celtajai būvei uzklāts jauns jumts, nosiltinātas un nokrāsotas ārsienas, kā arī nama divstāvu daļai ielikti jauni logi. Patlaban iekštelpās, kur atrodas bibliotēka un publiskais interneta pieejas punkts, Paplakas audēju pulciņš, kā arī lūgšanu zāle, nobeigumam tuvojas kosmētiskais remonts. Ināras Svipstes vadītās rokdarbnieces, kuru saimē ir gandrīz desmits aušanas aroda pratēju, gandarītas, ka gaišākajās istabās pie plašiem logiem stellēs pavisam cita strādāšana, jo tad audumā varot atšķirt vissmalkākās krāsu nianses.

Iekštelpu sakārtošanu labā kvalitātē esot iemanījušies nodrošināt pagasta sabiedrisko darbu strādnieki, bet ēkas rekonstrukciju konkursa kārtībā izpelnījusies paveikt Liepājas būvfirma "Enno H". Celtnieki Paplakā darboties sākuši aizvadītā gada rudenī, bet šajā pavasarī, laika apstākļiem kļūstot strādāšanai labvēlīgākiem, apņēmušies novērst tās nelielās kļūmītes, ko atklājuši Apvienotās būvvaldes darbinieki.

Darbu vēriens bijis pagasta mērogiem patiešām iespaidīgs, tiem izlietoti aptuveni 92 tūkstoši latu. Rezultāti esot jūtami jau tagad, jo pēc ēku nosiltināšanas malkas šķūnīši tukšojoties daudz lēnāk. Malka ietaupoties, bet telpas esot apkurinātas pietiekami labi, lai cilvēki tajās varētu justies omulīgi.

Gādā par darba vietām

Par pagastu apvienošanai iedalītajiem valsts līdzekļiem pie jauna jumtu seguma un logiem tikusi skolas ēka, kā arī Tradīciju nams. Tātad, lai sakārtotu pagastu centrus, nekādi miljoni nav vajadzīgi. Pietiek ar pāris simtiem tūkstošu, lai daudz kas izmainītos uz labo pusi. Virgā tādējādi izdevies ietaupīt pagasta naudu, kas tagad izlietota, lai nomainītu jumtu pašvaldības daudzdzīvokļu mājai "Blāzmas" un sakārtotu ambulances ēku. Pašvaldības plānos esot uzsākt arī sporta zāles būvi pie skolas.

R.Balode pievērsa uzmanību faktam, kā pagastā, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, tiek gādāts par darba vietu saglabāšanu. Deputāti uzskatot, ka pašlaik tas ir īpaši būtiski. Visa gada garumā darba nepietrūkšot pašvaldības ēkas apkurinātājai, kas vasaras mēnešos pildīšot apzaļumotājas pienākumus, bet kāds jaunietis, kam prāva ģimene, kopš 1.oktobra strādājot par remontdarbu veicēju. Ļoti svarīgi esot arī tas, ka garantēto minimālo ienākumu virdzenieki saņemot, piedaloties sabiedriskajos darbos. "Šī tradīcija pagastā ir iesakņojusies, un mēs to turpinām pilnveidot," sacīja R.Balode.