Kurzemes Vārds

23:50 Piektdiena, 24. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Eiropas nauda: plusi un mīnusi

Ieguvumi Liepājas sociālajai jomai
Līvija Leine

Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, arvien biežāk atskan jautājums: "Ko tā Eiropa mums dod?" Varbūt der arī ieskatīties, ko tā devusi pilsētas sociālajai jomai.

Būs siltas mājas

Pavisam drīz Liepājā sāks vērienīgu ēkas siltināšanas projektu. Flotes ielas 14. nams, kurā atrodas sociālā dzīvojamā māja, jaunu siltu apģērbu iegūs ārsienas, pagrabs un jumts un tiks sakārtota apkures sistēma. Tas ir viens no projektiem, ko Liepājā šogad par Eiropas naudu. Projektam vajadzīga diezgan pamatīga summa – 304 995 lati. 140 000 dod Eiropas Savienība, 164 995 lati būs domes līdzfinansējums. Mājā 146 istabās dzīvo 195 cilvēki. Iespējams, ka nākotnē siltināšanas programmā varētu iekļaut arī sociālo māju Viršu ielā 9/11.

Atbilstoši ERAF projektam tika restaurēta arī Iļģu muiža un izveidoti grupu dzīvokļi Liepājā, Kuldīgas ielā 34, cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem. Šie ļaudis līdz tam dzīvoja pansionātos. Tagad viņi jūtas labi, mācās strādāt un dzīvot patstāvīgi. Daļa pat pārcēlusies uz sociālajiem dzīvokļiem, paši maksā rēķinus, paši organizē savu sadzīvi. Diemžēl šā brīža nodarbinātības situācija ir tāda, ka visi darbu atrast nespēj. 2008. gada sākumā liela daļa no viņiem strādāja. Sociālie darbinieki ir gandarīti, ka cilvēki, kas līdz tam bija pilnā valsts apgādībā, tagad paši sevi uztur un organizē savu dzīvi.

Zinoši darbinieki un izdotas grāmatas

Jau beidzies Eiropas Sociālā fonda projekts "Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reģiona pašvaldībām". Tā gaitā 17 sociālā darba speciālisti no Liepājas un rajona, kā arī no Talsu rajona nepilnu triju gadu laikā ieguva Eiropas Sociālā fonda samaksātu pirmā līmeņa augstāko izglītību. Mācību gaitā sagatavota un izdota "Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem". Autoru skaitā ir pasniedzēji, kas strādāja ar studentiem, aptverts bagātīgs tematu loks, kas saistīts ar sociālo darbu. Rokasgrāmatu interesenti joprojām var saņemt Sociālajā dienestā. Projektam tika iztērēti 32 698 lati. Sociālā dienesta darbinieki bijuši līdzdalīgi arī rokasgrāmatas "Kvalitatīva aprūpe mājās" izstrādāšanā. Tai Eiropas programma "Phare CBC" iedeva 61 030 eiro.

Savukārt Eiropas Sociālā fonda programmā 25 jaunieši ar zemu izglītības līmeni piecus mēnešus 2008. gadā mācījās strādāt ar datoru Liepājas Akadēmijā. Projektā piedalījās gan Bērnu nama jaunieši, gan arī jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm.

Centru izveidoja, valstij vairs nevajag

Sociālā dienesta cilvēki ar EQUAL fonda atbalstu bija izveidojuši arī Sociālās rehabilitācijas centru probācijas klientiem jeb bijušajiem ieslodzītajiem. Tas atradās Flotes ielā 7. Divu gadu garumā viņi saņēma sociālo palīdzību, ar viņiem strādāja speciālisti, lai palīdzētu atgūties pēc cietuma, tikt galā ar atkarības problēmām, sakārtot savu dzīvi un sākt strādāt. Pēc tam šā pakalpojuma finansēšanu uzņēmās valsts. Sociālais dienests piedalījās konkursā un ieguva tiesības trīs gadus to īstenot. Tas vienu gadu tika arī veiksmīgi darīts, centrs ieguva valstī labu skanējumu, tā darbinieki piedalījās rehabilitācijas programmu izstrādāšanā visai valstij.

Taču 2008. gada 30. decembrī Sociālais dienests saņēma informāciju, ka sakarā ar valsts ārkārtējo finansiālo situāciju probācijas centram vairs līdzekļu nebūs. Lai telpas nepaliktu tukšas, centra telpās ievietots Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts, kas līdz šim atradās Liepājas stacijai piederošās telpās. Lai bijušajiem ieslodzītajiem nebūtu jāpaliek uz ielas, viņiem piedāvāja kādu laiku uzturēties Naktspatversmē.

Narkoatkarīgajiem un nelaimīgajiem

Pērn septembrī sākts projekts "Veicināt HIV/AIDS mazināšanu intravenozo narkotiku lietotāju vidū Liepājas pilsētā". Tā gaitā sagatavoti pieci ielu sociālie darbinieki, kas nodarbojas ar šļirču apmaiņu narkomāniem. Par to, ka Flotes ielā 7 ir iespējams iet un bez maksas apmainīt šļirces, ir informēti arī Liepājas aptieku darbinieki. Par projektu līdz šā gada septembrim maksās Apvienoto Nāciju Narkotiku un noziedzības birojs (UNODC). Tas izmaksā 15 700 latu, no tiem 4350 latu – Sociālā dienesta pašieguldījums darba un mantiskā veidā.

Narkoatkarības palīdzības pārvarēšanas punktā tiek veidotas arī atbalsta grupas narkoatkarīgajiem.

Šā gada jūnija beigās būs sava veida turpinājums šiem kursiem – programma "Metadona programmas ieviešana un nodrošinājums Liepājas pilsētā". UNODC tam piešķīris 25 793 latus. Metadons ir sintētiskais narkotiku analogs. Lielu paldies par šās programmas izstrādi Sociālā dienesta direktore Iveta Pūķe saka dakterei narkoloģei Jeļenai Sorokinai, kas uzņemsies īstenot projekta medicīnisko pusi. Metadona kabinetu iekārtos Flotes ielā 7.

Sociālais dienests iesaistījies arī Eiropas Komisijas programmas "DAPHNE" īstenošanā. Tā ir programma, kas vēršas pret cilvēku tirdzniecību un vardarbību. Sadarbības partneri ir robežsargi, policija, arī resursu centrs sievietēm "Martas centrs", kā arī Zviedrijas, Polijas, Lietuvas un citu ap Baltijas jūru esošo valstu organizācijas. Ja Liepājā ir cilvēku tirdzniecības upuri vai no kuģa nokāpj cilvēks, kas ticis vardarbīgi izmantots valstī, no kuras viņš iebraucis, viņam te jāpalīdz.