Kurzemes Vārds

03:58 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ziemassvētku simboli

Šodien pareizticīgie kristieši un vecticībnieki svin gaišus svētkus – Kristus dzimšanas dienu. To sagaidot, ticīgie katru reizi savās domās pievēršas cilvēces divos gadu tūkstošos nostaigātajam ceļam. Mēs ielūkojamies pagātnē, un nav iespējams pārvērtēt visu to, kā ietekmē kristietības gaismā pārveidojusies pasaule. Kas notiktu ar cilvēkiem, ja šīs gaismas nebūtu, nevaram pat iedomāties. Tā ir modinājusi civilizācijas un kultūras.

Tomēr baznīcas kalpotāji Ziemassvētkos mūsu uzmanību parasti pievērš citam – tam, ko mums māca mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanas notikumi. No tiem izrietošās patiesības esam spiesti atkārtot atkal un atkal. Piemēram, nav viegli nonākt pie dziļas ticības jēdziena, kas cilvēku ceļ uz eksistences augstākajām izpausmēm – mūžīgo dzīvošanu. Kur nu vēl garīgās atdzimšanas jēdziens! Jo vairāk tāpēc, ka – ak vai! – esam spiesti runāt gan par pasaules sašķeltību labajā un ļaunajā, gan par neiecietības un naida izskaušanu.

Un katra tāda saruna mūs noved pie svarīgās tēmas – grēku nožēlas. Kristus baznīca mūs allaž aicina sevī tiekties uz garīgajiem pirmsākumiem, lai mēs attālinātos no apgrēcības un pievērstos labdarībai un žēlsirdībai. Un ir jāatceras, ka arī Dievs tic mums, tic cilvēka augstajai misijai. Tieši tā var izskaidrot arī to, ka viņš nebijās kļūt par vienu no mums. Un tikai viņa un mūsu savstarpējā mīlestība un ticība katram var garantēt cilvēcisko cieņu.

Apsveicam Kristus dzimšanas dienā!