Kurzemes Vārds

20:07 Ceturtdiena, 20. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Lai bērni būtu laimīgāki

Līvija Leine

Privātskolā "Varavīksne" vakar notika Liepājas Novada fonda organizētā projektu konkursa "Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām" nobeiguma sarīkojums.

Fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže klātesošos iepazīstināja ar konkursa rezultātiem. Tam bijuši atvēlēti 1200 latu no ziedojumiem, kas savākti dažādos pasākumos. Atbalstīti četri projekti.

Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas nodaļa, īstenojot projektu "Ikviens var uzvarēt", noorganizējusi sporta spēles bērniem ar īpašām vajadzībām. Tajās piedalījušies 36 bērni un tos pavadošie cilvēki, bet ar viņiem darbojušies 40 brīvprātīgie – jaunieši.

Fonds "Izglītība" savukārt, ieviešot dzīvē projektu bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai skolā, izremontējis no privātās sākumskolas "Varavīksne" īrētās telpas, kuras tagad izmanto speciālām nodarbībām ar vājdzirdīgajiem bērniem, kuri mācās šajā skolā. Ar laiku paredzēts te izveidot atbalsta centru vājdzirdīgo bērnu integrācijai vispārizglītojošā skolā. Liepājas Novada fonds jaunajām telpām sagādājis arī mēbeles. Bet fonds "Izglītība" šogad paredzējis īstenot vēl arī divus jaunus projektus – "Kristīgā mācība skolā" un "Sengrieķu valodas apguve": šā projekta gaitā mācītāja Mārtiņa Baloža vadībā interesenti mācīsies lasīt Bībeli oriģinālvalodā.

Liels ieguvums projektu konkursā bijis Portidžas mācībsistēmas asociācijas Liepājas nodaļai. Tās audzēkņi – bērni ar garīgās attīstības traucējumiem – tikuši pie telpām savām nodarbībām. Tās biedrībai atvēlētas uzņēmēja Gundega Vēsmiņa firmas "Duna" ēkā, taču 300 latu remontam ņemti no Liepājas Novada fonda projektu konkursa līdzekļiem.

Vismazāk līdzekļu ticis Rucavas novada fondam, tāpēc tas nav spējis sarīkot iecerēto nometni, kā solījis biedrībai "Dižvanagi", kas apvieno ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Taču tā vietā bijis interesants pasākums, kurā bērni un vecāki iepazīstināti ar Kanis terapiju (veselības uzlabošana ar īpašu suņu palīdzību), bet šogad iecerēts izveidot tā saucamo ponija skolu.

Liepājas Novada fonds projektu konkursu "Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām" rīkos arī šogad.