Kurzemes Vārds

02:18 Otrdiena, 4. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 12. maijā

1920.

Liepājas valde, pārspriežot nākamā gada budžetu, ir nolēmusi paplašināt pilsētas reālģimnāzijas darbību, piešķirot līdzekļus piecu jaunu paralēlklašu atvēršanai. Tad ģimnāzijā būs 18 klases. Skolas naudu paredzēts paaugstināt no 200 rubļiem līdz 350 – 400 rubļiem gadā. Lai neciestu trūcīgie skolēni, apmēram 150 ģimnāzistus no mācību maksas atbrīvos, daudziem to samazinās uz pusi.

1930.

Sakarā ar 12. Bauskas kājnieku pulka 10 gadu jubileju Triju Zvaigžņu ordeņa dome apbalvojusi ar ordeņa 3. šķiru bijušos 12. Bauskas pulka komandierus: tagadējo 1. Liepājas pulka komandieri pulkvedi Ezeriņu un atvaļināto pulkvedi Ķūķi.

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas rīkojumu, Liepājā policija konfiscē komunistu laikrakstu "Biedris".

Sarkanā Krusta Liepājas nodaļa paziņo, ka 6. aprīlī notikušajā tējas vakarā viesnīcā "Pēterpils" saziedoti 538 lati, kuri tiks izmantoti trūcīgo diloņslimnieku atbalstīšanai.

1940.

Beigušās mācības trīs mēnešus ilgajos pārdevēju kursos, kurus sarīkojusi Latvijas skolotāju biedrības Liepājas nodaļa. Apliecības par kursu beigšanu izsniegtas 60 personām. Plašu atbalstu sniedza patērētāju biedrība "Centība", atļaujot savos veikalos praktizēties kursu dalībniekiem.

Akciju sabiedrība "Kurzemes Vārds" nupat pabeigusi sava nama augšstāva paplašināšanu. Uz turieni pārceļas laikraksta redakcija, jo, pieaugot darba apjomam un darbinieku skaitam, bija radusies nepieciešamība pēc plašākām telpām. Viss otrais stāvs tagad nodots redakcijas vajadzībām.

1950.

Vēstule redakcijai: "Iegādāties vīriešu darba apavus Liepājā ir gandrīz neiespējami, kaut gan šeit ir apavu fabrika. Ja standartapavus veikali saņem, kas gan notiek ļoti reti, tad cilvēki stāv rindās. Bet tie, kas strādā, taču nevar darba laikā stāvēt veikalos, lai iegādātos apavus. Turklāt to parasti ir tik maz, ka pietiek tikai niecīgai daļai pircēju. Vai Liepājas tirdzniecības uzņēmuma vadītāji nevarētu parūpēties par strādnieku vajadzību apmierināšanu ar darba apaviem?"