Kurzemes Vārds

13:51 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas Universitāte – pilsētai un reģionam

Rokrokā ar reālo dzīvi
Daina Meistere

Zinātnes saskare ar reālo dzīvi – tā var raksturot Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētnieku darbību lielajā Eiropas projektā "RELAIS Plus".

"Tas ir viens no lielākajiem darbiem, kuru pašlaik veic mūsu institūts, un tieši Sociālā darba pētniecības un studiju centrs," paskaidroja Izglītības zinātņu institūta direktore Anita Līdaka. Problēma, kurai pievērsušies zinātnieki, ir sociālā joma, un viņi pēta, kā jāstrādā ar tiem iedzīvotājiem, kas atstāti novārtā. Un tie ir gan bērni un pusaudži, gan veci cilvēki. Zinātnieki veic anketēšanu un salīdzinošus pētījumus, lai atklātu un konstatētu, kas šiem cilvēkiem ir vajadzīgs. Tādējādi sociālie darbinieki zinās, kā ar tiem strādāt. Projektā pašlaik darbojas septiņu valstu astoņas augstskolas no Francijas, Vācijas, Norvēģijas, Rumānijas, Slovēnijas, Grieķijas un Latvijas, kuru pārstāv Liepājas Universitāte.

Maijā vidū Liepājas Universitātē bija pulcējušies zinātnieki no projektā iesaistītajām valstīm, lai apkopotu padarīto, lai novērtētu kopīgās problēmas un darbības virzienus.

LiepU Izglītības zinātņu institūta pētnieki uzteica labo sadarbību ar Liepājas Sociālo dienestu, kas gan piedāvā studentiem prakses vietas, gan iesaistās un sniedz atbalstu zinātniski pētnieciskajā darbībā.

"Uzskatu, ka tas, ko veic LiepU Izglītības zinātņu institūts sociālajā jomā, ir ļoti svarīgi," vērtēja Sociālā dienesta biroja "Aprūpe mājās" vadītājs Aivars Žvagulis. Viņš akcentēja, ka, piedaloties institūta rīkotajā starptautiskajā konferencē, sociālie darbinieki, kas darbojas mājas aprūpes jomā, guva daudzas atziņas. "Mums bija iespēja uzklausīt Labklājības ministrijas pārstāvi Visvaldi Gūtmani un Saeimas deputāti Aiju Barču. Varējām no viņiem uzzināt, kas jauns sociālajā jomā mūsu valstī, bet tikpat vērtīgi bija uzzināt, kā sociālās aprūpes problēmas tiek risinātas citās valstīs, kā arī uzklausīt lekcijas par psiholoģijas un citām tēmām," A. Žvagulis pamatoja, ka mājas aprūpētājam ir jābūt ne tikai zināmām iemaņām, bet arī jājūtas drošam par savām zināšanām. Viņam, ierodoties pie vientuļā cilvēka tā dzīves vietā, ir ne tikai jāpalīdz tikt galā ar sadzīvi un dzīvokļa uzkopšanu, bet arī jābūt zināmā mērā psihologam, kurš spēj uzklausīt un dot padomu. Tāpēc jāmācās pašam aprūpētājam, lai viņš prastu gan uzmundrināt, gan pozitīvi noskaņot savu klientu.

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts sadarbībā ar Liepājas domes Sociālo dienestu ir izstrādājis "Sociālā darbinieka rokasgrāmatu", kas ir palīgs viņiem ikdienas darbā, kad vajag padomu likumdošanā un psiholoģijā. To atzinīgi novērtējuši arī sociālie darbinieki.

Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāles "Liepāja" logopēde, Liepājas Universitātes doktorante Gundega Tomele vērtēja, ka profesionāļiem, kuri strādā sociālā jomā, ir ļoti svarīgi paaugstināt savu prasmi.

"Mūsu bērnu labsajūta un dzīves kvalitātes līmenis ir atkarīgs no aprūpētāja spējām, cik labi viņš izprot un pārzina metodes, kā palīdzēt apmierināt vajadzības bērnam, kas dzīvo sociālā iestādē," teica G. Tomele, akcentējot, ka noteikti ir vajadzīgs tāds projekts, ko īsteno Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts, iesaistot arī praktiskā darba darītājus. "Mums ir bērni ar garīgās un fiziskās veselības traucējumiem, un tāpēc ir jābūt zināšanām psiholoģijā, medicīnā, pedagoģijā, lai prastu strādāt ar tiem zēniem un meitenēm, kuri dzīvo ārpus savas ģimenes. Mums neder tāds speciālists, kas sagatavots strādāt ar pieaugušajiem, mēs savus bērnus nevis rehabilitējam, bet habilitējam, tas ir – veidojam viņiem visu veidu iemaņas no pašiem pamatiem."

Aprūpes centra "Kurzeme" filiālē "Liepāja" praksē bija apmaiņas studentes no Vācijas, kas apgūst sociālā aprūpētāja specialitāti. Viņas augsti vērtēja mūsu speciālistu grupu darbu. "Pie mums dzīvo dažāda vecuma zēni un meitenes, sākot no zīdaiņa līdz pusaudžiem un jauniešiem. Pašlaik praksē filiālē ir topošās logopēdes, un tas ir vērtīgi gan studentēm, gan mums, jo bērniem ir kontakti ar citiem cilvēkiem, mēs varam daudz vairāk strādāt individuāli ar katru bērnu," teica G. Tomele.