Kurzemes Vārds

15:58 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tas notika Liepājā 20. maijā

1920

Pilsētas sanitārā nodaļa pēdējā laikā sākusi pievērst lielāku vērību prostitūcijas apkarošanai un uzrauga, lai prostitūtas neizvairītos no ārstu pārbaudēm. No 12. maija pārbaudītas 15 prostitūtas, puse no tām slimo ar veneriskajām slimībām.

Pirms dažām dienām Drāšu fabrikas strādnieki uzsāk ekonomisko streiku. Taču pēc trim dienām panāk vienošanos ar uzņēmēju par algas paaugstināšanu 40 procentu apjomā. Strādnieki strādā akorda darbu, saņemot 40 rubļu dienā.

1930

No Karostas uz Abo ostu Somijā izbrauc Rīgas tvaikonis "Everene". Neievērodams zvejnieku izliktās signālugunis, tvaikonis iebrauc reņģu tīklos. Zvejniekam Kundziņam saplēsts viens tīkls, Stirnam divi, Diedišķim divi un Dzintarniekam viens tīkls. Zvejnieki lūdz ostas valdes lietpratējus, lai viņi nosaka zaudējumu apjomu un izvirza sūdzību tvaikoņa rēderejai.

1940

Lai tuvinātu latviešu un lietuviešu jaunatni un iepazītos ar otras zemes ļaudīm, dzīvi, paražām un valodu, Latviešu – lietuviešu vienības jaunatnes audzināšanas sekcija organizē vasarā latviešu un lietuviešu skolēnu apmaiņu ģimenēs. Latvijas skolotāju biedrības Liepājas nodaļas valde uzaicina pieteikties skolotājus, kuri vēlētos un kuru materiālais stāvoklis to atļautu, uzņemt pie sevis vasarā kādu Lietuvas skolēnu. Tāpat valde lūdz pieteikt latviešu skolotāju bērnus, kuri varētu apmaiņas kārtā doties uz Lietuvu. Taču brauciens uz Lietuvu neatbrīvo skolēnus no obligātās lauksaimniecības prakses.

Liepājas prefektūras orķestris diriģenta Dāvida Ukstiņa vadībā šodien pilsētas apstādījumos pie Peldu iestādes uzsāk savus brīvkoncertus. Tie notiks katru svētdienu no pulksten 12 līdz 14.

1950

Sagaidot LĻKJS Liepājas pilsētas organizācijas V konferenci, ir atjaunota komjauniešu goda plāksne Komjaunatnes laukumā. Šo darbu paveikuši Mākslas un daiļamatniecības vidusskolas audzēkņi un Labierīcību kantora strādnieki. Goda plāksnē ierakstīti to komjauniešu vārdi, kuri guvuši labākos sasniegumus sociālistiskajā sacensībā par godu 1. maijam un padomju Latvijas 10. gadadienai.